Truyền thuyết dân gian: Nguồn gốc của Chu Hồng Vũ, Mã Nương Nương và triều MinhTác giả: Phúc Chính

[ChanhKien.org]

Tranh Ngọc Hoàng Đại Đế (Nguồn hình: Chánh Kiến sưu tầm và thiết kế)

Nhà Nguyên sau khi thành lập được hơn 80 năm thì bắt đầu trở nên hung hãn tàn bạo. Ngày hôm ấy vị Thần ngự sử tuần thiên là Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm khảo sát dân tình, khi ông nhìn thấy nhà Nguyên đang dùng đủ cách ngược đãi bách tính, giết người như giết một con ngoé đã hết sức đau lòng, liền lập tức quay về Thiên cung bẩm báo sự thật lên Ngọc Hoàng Đại Đế.

Ngọc Đế vừa nghe ở nhân gian có chuyện tàn bạo như vậy đã vội hạ chỉ triệu tập tất cả Thiên Thần các phương và 28 vị Thần quan đến nghị sự, quyết định chọn ra một người từ 28 Thần quan hạ phàm thu phục thiên hạ, diệt trừ nhà Nguyên, thay bằng một triều đại khác tốt đẹp hơn.

28 Thần quan đều đã từng nhiều lần hạ phàm, ai nấy đều thấu hiểu cái khó của việc thu phục thiên hạ, thế là người nọ cứ đùn đẩy người kia, chẳng ai chịu xuống trần cả. Khi ấy Kim Đồng, Ngọc Nữ cầm quạt ba tiêu đứng cạnh Ngọc Đế nhìn thấy bộ dạng đùn đẩy trách nhiệm của 28 vị Thần quan đã vô thức bật cười “hi hi”, Ngọc Đế thấy vậy liền hỏi: “Thế nào, hai ngươi muốn hạ phàm thu phục thiên hạ sao?” Kim Đồng, Ngọc Nữ đáp: “Bẩm Ngọc Đế chúng con chỉ là hai tiểu ngoan đồng, lại chẳng có bản lĩnh gì, chúng con không được đâu, xin hãy đổi người khác ạ”. Ngọc Đế phán: “Ta nói được! Ta lệnh cho các ngươi hạ phàm thu phục thiên hạ, sau khi các ngươi hạ phàm ta tự nhiên sẽ phái người đến giúp đỡ”.

Kim Đồng Ngọc Nữ nghe Ngọc Đế bảo sẽ phái người đến giúp đỡ mình, lại nghĩ nếu từ chối nữa sẽ không hợp lẽ nên đành lĩnh chỉ. Lúc sắp hạ phàm họ tiện hỏi Ngọc Đế triều đại mới sẽ có tên gì, Thái Bạch Kim Tinh đang đứng một bên, thấy hai cây quạt của họ đang sáp lại làm một bèn thuận miệng bảo “triều Đại Minh”. Vốn dĩ do trên cây quạt Kim Đồng đang vác có chữ nhật 日, cây quạt của Ngọc Nữ vác có chữ nguyệt 月 (chữ nhật 日và chữ nguyệt 月 ghép lại thành chữ minh 明).

Kim Đồng sau khi hạ phàm đã chuyển sinh thành Chu Hồng Vũ (Chu Nguyên Chương), còn Ngọc Nữ chuyển sinh thành Mã Nương Nương. Chu Hồng Vũ, Mã Nương Nương cùng các thiên binh thiên tướng xuống trần hợp sức lại tiêu diệt nhà Nguyên, sau đó Chu Hồng Vũ lập ra nước Đại Minh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33118Ngày đăng: 17-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.