Mạch Đạo Lục gặp dị nhânTác giả: Hải Tân Nhất Đẩu

[Chanhkien.org] Đạo sĩ triều Tống Mạch Đạo Lục nguyên là một hoạn quan. Một lần ông cưỡi ngựa ra ngoài cửa Tây Thủy Môn của kinh thành để mua gỗ cho hoàng cung và thấy xác một người ăn mày bên bờ sông. Người ấy nằm trên một cái chiếu rách và có một cây đoản trượng ngay bên cạnh. Đạo Lục bèn mua một bộ quần áo, một đôi dép và một chiếc khăn để liệm người ấy và kiếm một chỗ đất trống để chôn cất.

Không lâu sau, Đạo Lục phụng mệnh đi sứ Phu Duyên. Khi nghỉ tại một trạm dừng ở Bạc Bản, có người tới xin gặp ông, nói: “Tôi từng chịu ân huệ của ngài, giờ tới tạ ơn”. Đạo Lục thấy những không nhận ra. Người ấy nói: “Tôi mặc từ đầu tới chân đều là quà của đại nhân”. Đạo Lục lập tức nhận ra đây là người ăn mày.

Đạo Lục bảo tả hữu lui ra để hai người nói chuyện trong một lúc lâu. Sau khi trở về kinh sư, Đạo Lục đào ngôi mộ lên, quả nhiên thấy không có gì, bên trong chỉ có tấm chiếu rách và cây đoản trượng. Sau đó Đạo Lục từ quan xuất gia, sống tới hơn 90 tuổi.

(Theo “Quát dị chí”, sách ghi lại những câu chuyện kỳ dị triều Tống)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/4/18/43356.html
http://pureinsight.org/node/4508Ngày đăng: 24-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.