Loạt bài: Nhân quả báo ứngTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

 

Nhân quả báo ứng: Đừng làm việc đáng xấu hổ

Vượt qua cám dỗ được phúc báo

Nhân quả báo ứng: Trời ban phúc cho người hành thiện

Nhân quả báo ứng: Vô lễ làm nhục Phật, khổ báo chín vạn năm!

Nhân quả báo ứng: Hủy tượng Phật, khắp người thối rữa chết

Nhân quả báo ứng: Lão đầy tớ hóa gà để trả nợ cũ

Nhân quả báo ứng: Lữ Tứ hóa xàNgày đăng: 07-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.