Nhân quả báo ứng: Châu Vũ Trọng nhận hối lộ bị giảm phúc lộcTác giả: Đức Huệ

[ChanhKien.org]

Thời Bắc Tống có vị quan tên Châu Vũ Trọng, tự là Tiên Chi. Vào năm Tuyên Hòa thứ hai (năm 1120), ở huyện Hoài Nam xảy ra hạn hán dẫn đến nạn đói, ông phụng chỉ đến đó thị sát để cứu tế. Gần trụ sở huyện Hoài Nam có một thôn làng, trong thôn có một ngôi chùa. Mỗi lần ông đi qua chùa thì hòa thượng trong chùa đều vẩy nước và quét sân trước để chào đón ông. Sự việc như vậy liên tiếp xảy ra bốn lần. Vào một ngày ông lại đi qua đó nhưng không thấy các hòa thượng nghênh đón, ông cảm thấy rất lạ liền lại gần hỏi thì được các hòa thượng trả lời rằng: “Trong chùa của chúng tôi có một vị lão tăng, mỗi khi ngài sắp đi qua lão tăng đều mơ thấy Thần Tiên bảo ra nghênh đón ngài – vị tể tướng tương lai. Nhưng ngày hôm kia lão tăng lại mơ thấy vị Thần đó nói rằng vì ngài nhận hối lộ nên đã bị trời khiển trách, phúc phận và thọ mệnh đều đã bị gạch đi rồi, cho nên lần này ngài đi qua lão tăng không vẩy nước quét sân tiếp đón nữa”.

Châu Vũ Trọng rất kinh ngạc: Việc nhận hối lộ đã được giấu rất kỹ vậy mà ở không gian khác lại không thể giấu được điều gì, thật đúng là mắt Thần như điện. Hơn nữa vì nhận hối lộ mà phúc phận và tính mệnh đều sẽ không còn nữa. Thế là ông lập tức quay lại, mang trả hết tất cả những gì đã lấy và báo cáo một cách chân thực tình hình nạn đói và những việc đã làm được, không giấu giếm điều gì. Có người khuyên ông nên cẩn trọng, ông thẳng thắn nói: “Ta nào dám chạy theo thời cuộc, vì yêu chức quan ngự sử mà đối xử với dân chúng khác nhau sao?” Ông lập tức yêu cầu quan viên các cấp ti, châu, huyện tìm hiểu khó khăn của người dân, thực hiện phát chẩn cứu tế cho người dân bị nạn theo đúng thứ tự. Thái thú Tô Châu (nay là Tô huyện, An Huy) ra lệnh không tiếp nhận người dân đói kém vào thành, khiến cho ngoài thành xác chết khắp nơi, sai người đào huyệt chôn. Thái thú Trấn Châu (nay là Nghĩa Chính, Giang Tô) ban đêm điều binh lính đuổi những người dân bị nạn đến đảo Giang Trung, khiến những người chạy nạn đều chết cả. Những đại án kinh thiên động địa xảy ra trong thời kỳ cứu đói này, Châu Vũ Trọng đều căn cứ theo sự thực mà báo cáo, không sợ đắc tội với kẻ quyền quý.

Sau đó ông đến thỉnh cầu lão tăng nói với Thần về sự ăn năn hối cải của mình. Vài tháng sau, lão tăng mơ thấy Thần nói với ông ấy rằng: “Châu Vũ Trọng đã biết hối cải và sửa sai nên ông Trời đã rút lại hình phạt cắt giảm phúc phận và thọ mệnh của ông lúc đầu mà sửa thành bị giảm 12 năm tuổi thọ, chức tước và lương bổng cũng bị giảm đi một nửa. Lão tăng đã truyền lời của Thần cho Châu Vũ Trọng. Về sau, Châu Vũ Trọng chỉ làm ngự sử tam phẩm, chứ không được làm tể tướng nhất phẩm.

Câu chuyện của Châu Vũ Trọng về nhân quả báo ứng quả là đáng sợ, vốn dĩ được giữ chức tể tướng nhưng vì tham lam nhận hối lộ trong lúc cứu tế lương thực cho người dân bị hạn hán nên bị trừng phạt cắt giảm phúc phận và thọ mệnh, may mắn thay ông đã kịp thời nhận lỗi và hối cải nên Trời đã giảm nhẹ hình phạt cho ông.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/276990Ngày đăng: 15-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.