Nhân quả báo ứng: Một con gàTác giả: Hiểu Huy chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Ngày xưa ở vùng Lưỡng Hồ (chỉ Hồ Nam và Hồ Bắc, Trung Quốc) có một người có học thức, tấm lòng chính trực. Đúng lúc điện thứ bảy dưới Âm Tào địa phủ thiếu người, Ngọc Hoàng Đại Đế bèn để người này ngồi vào vị trí bị thiếu. Như thế cứ cách ít hôm người này lại xuống minh phủ xử lý công việc. Công việc chính của ông là xem qua sổ sách, không cần phán án. Trong lúc tra sổ sách ông thấy mỗi người vì nghiệp lực đã tạo khác nhau mà hình phạt hoặc phúc báo nhận được cũng khác nhau. Mỗi khi ông thấy người ta nhận hình phạt đao sơn kiếm thụ (bị đâm bởi núi đao rừng kiếm) bèn lập tức phái người tới ứng cứu. Nhưng càng cứu thì hình phạt giáng xuống lại càng liên tục không ngớt, hoàn toàn không cách nào cứu được những người ấy.

Một hôm khi người này giở sổ sách ra thấy có tên vợ mình kèm tội trạng ghi bên dưới là lấy trộm con gà của nhà hàng xóm, tính luôn cả lông thì con gà nặng một cân hai lạng. Ông bèn gấp trang sổ ấy đánh dấu để sau này dễ tìm lại.

Sau khi quay về dương gian ông truy hỏi vợ mình có lấy trộm con gà của nhà hàng xóm hay không. Ban đầu vợ ông còn chối, không muốn thừa nhận. Đến khi ông đem những chuyện đã thấy dưới âm gian nói cho vợ biết, vợ ông mới chịu thừa nhận, nói là vì con gà hàng xóm ăn thóc chị ta phơi nên đã lỡ tay đập chết nó. Vì sợ bị hàng xóm trách mắng nên chị ta đã đem con gà đi chôn, và cũng giấu luôn chuyện này.

Hai vợ chồng liền đào con gà đã chết lên cân thử, quả nhiên đúng một cân 12 lạng (1,05 kg ngày nay). Người vợ vô cùng kinh hãi nên đã sang bồi thường cho hàng xóm con gà theo giá ngoài chợ và cũng nhận lỗi sai của mình.

Vài ngày sau người này quay trở xuống minh phủ. Ông giở trang sổ đã đánh dấu hôm trước ra thì thấy giấy tờ vẫn còn nguyên như cũ nhưng dòng chữ ghi tội trạng của vợ ông đã biến đâu mất.

Ghi chú:

Đao sơn kiếm thụ: núi đao rừng kiếm là một hình phạt dưới địa ngục được kể trong Phật giáo, có thể hình dung là một hình phạt hết sức tàn khốc.

Một cân 12 lạng: theo hệ đo lường cổ Trung Quốc, một cân bằng 16 lạng, tương đương 600 g.

(Nguồn: Kiến văn lục bạch thoại của cao tăng Trí Húc triều Minh)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44371Ngày đăng: 03-11-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.