Loạt bài: Câu chuyện lịch sửTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Câu chuyện lịch sử: Cáo tinh giả mạo Bồ Tát, cuối cùng bị diệt (04-10-2020)
Câu chuyện lịch sử: Tấn Hiếu Vũ Đế uống rượu khinh nhờn Thần nên qua đời (02-09-2020)
Câu chuyện lịch sử: Cao Chi Thụ phỉ báng Phật bị triều đình xử tội chém ngang lưng (2 câu chuyện) (22-12-2019)
Câu chuyện lịch sử: Bài học về đạo nghĩa vợ chồng của người xưa (10-11-2014)
Câu chuyện lịch sử: Khổng Tử luận về đạo lý bắt ve (23-06-2013)
Câu chuyện lịch sử: “Phong tăng tảo Tần” (16-06-2011)
Câu chuyện lịch sử: Thành Thang Chúc Võng (26-10-2010)
Câu chuyện lịch sử: Khổng Tử hết lương thực (07-03-2010)
Câu chuyện lịch sử: Tướng Vệ Thanh (03-08-2009)
Câu chuyện lịch sử: Tưởng Hiếu chạy nạn (31-07-2009)
Câu chuyện lịch sử: Tào Tham khéo giữ gìn những điều tốt đẹp (28-07-2009)
Câu chuyện lịch sử: Thiện ngôn của Khuất Đột Thông (07-03-2009)
Câu chuyện lịch sử: Học và suy nghĩ (20-11-2007)
Câu chuyện lịch sử: Tào Xung giải cứu các viên quan (08-10-2007)
Câu chuyện lịch sử: Giai thoại về Tư Mã Quang
Câu chuyện lịch sử: Thương Trụ Vương sợ điều gì?
Câu chuyện lịch sử: Sự nhẫn nại của Vương Hãn (08-06-2007)
Câu chuyện lịch sử: Chiếc trâm cài tóc bằng vàng cứu mạng Lý Thời Miễn
Câu chuyện lịch sử: Lữ Khôn xây dựng lại thành Ninh Lăng quê nhà của ông (11-04-2007)
Câu chuyện lịch sử: Phó Thuyết khuyên Vua Vũ Đinh (04-12-2006)
Câu chuyện lịch sử: Làm việc thiện tích đức thì tự nhiên có thiện báo (20-11-2006)
Câu chuyện lịch sử: Đun nồi cháo gạo nóng cho người hầu (20-11-2006)
Câu chuyện lịch sử: Tế thế an dân, hậu đức tải vật (13-11-2006)
Câu chuyện lịch sử: Tôn kính sư phụ như cha (01-01-2004)
Câu chuyện lịch sử: Hy sinh mạng sống với mục đích cao thượng làm kẻ địch cảm động (01-01-2004)
Câu chuyện lịch sử: Người sống tinh khiết (01-01-2004)
Câu chuyện lịch sử: Đạo đức xúc động lòng người (01-01-2004

Những câu chuyện về tính kiên nhẫnNgày đăng: 07-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.