Câu chuyện lịch sử: Tướng Vệ ThanhTác giả: Nhất Đẩu

[Chanhkien.org] Vệ Thanh là một đại tướng dưới trướng Hán Vũ Đế của Hán triều. Một lần, tướng quân Vệ Thanh nhận lệnh chinh phạt tộc Hung Nô. Thuộc hạ của ông là Tô Kiến sau đó chạm trán Đan Vu, thủ lĩnh của tộc Hung Nô. Họ đã đánh nhau một trận ác liệt suốt một ngày và hơn một ngàn lính đã chết trong trận chiến. Tô Kiến trốn thoát và trở về một mình.

Khi Vệ Thanh bàn bạc với các tướng khác, có người nói, “Đại tướng quân từ khi xuất chinh chưa bao giờ giết một tướng nào của mình để thị uy. Giờ đây, Tô Kiến bỏ lính mà chạy, là một cơ hội tốt để dùng hắn lập uy”.

Một số tướng lĩnh khác nói, “Làm điều đó thật là không phải. Tô Kiến đã đánh một trận kịch liệt và ông ấy chỉ dẫn có một ngàn quân đi đánh nhau với hàng vạn quân địch. Nếu xử trảm ông ấy, thì cũng cho tướng sỹ biết rằng, kể từ bây giờ, nếu thua một trận thì ngàn vạn lần không nên trở về nữa”.

Vệ Thanh nói, “Mặc dù Đại vương tin tưởng ta và trao ta binh quyền, ta không nên lạm dụng. Ta sẽ bẩm báo việc này lên Đại vương và để Đại vương anh minh quyết định. Làm thế chẳng tốt sao?”. Mọi người ai cũng cho rằng làm vậy là hợp lý.

Vệ Thanh cầm quân trong một thời gian dài, nhưng ông không bao giờ nghĩ đến quyền lực của mình. Kết quả là không một ai nghi sợ ông và cũng không ai đố kỵ với ông.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/7/48234.html
http://www.pureinsight.org/node/4887Ngày đăng: 03-08-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.