Câu chuyện lịch sử: Lấy đức cảm hóa lòng dân, lấy chân thành thiện giải điều ácTác giả: Lý Kiếm

[ChanhKien.org]

Dựa theo ghi chép trong “Tư trị thông giám”, vào thời nhà Tùy, Tham quân (tên một chức quan thời Tùy) Tề Châu (ngày nay là Tế Nam, Sơn Đông) – Vương Gia phụng mệnh áp giải Lý Tham và hơn 70 phạm nhân vào kinh thành. Các phạm nhân đều bị đeo xiềng xích, leo núi lội nước, vượt qua vô vàn khó khăn, khổ nạn mới đến được Huỳnh Dương. Vương Gia hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, các phạm nhân cứ hai hoặc ba người ngả nghiêng nằm rạp xuống như rạ dọc ven đường, đau khổ khóc lóc, các sai dịch phụ trách áp giải cũng đã kiệt sức. Vương Gia nhìn thấy vậy, không cầm lòng được, ông tập hợp mọi người lại rồi nói: “Các ngươi đã vi phạm quốc pháp, nhục thân phải chịu khổ cũng xem như là đúng người đúng tội. Chỉ là lại làm liên lụy đến những người phải áp giải các ngươi, vô tội mà theo các ngươi phải chịu khổ, các ngươi không thấy xấu hổ sao?”

Một lời nói ấy đã làm cho các phạm nhân thấy xấu hổ không dám chường mặt ra. Vương Gia ra mệnh lệnh cởi xiềng xích trên thân các phạm nhân, cho sai dịch hộ tống ai về nhà nấy. Vương Gia nói với Lý Tham và các phạm nhân rằng: “Tốt rồi, bây giờ các ngươi không phải chịu khổ vì xiềng xích nữa, các sai dịch cũng không phải theo các ngươi chịu thêm tội khổ. Các ngươi có thể tự đi đến kinh thành, nhưng nhất định phải theo ngày giờ quy định đến kinh đô, nếu không, ta chỉ còn nước chết thay các ngươi”.

Lý Tham và những người khác đều thấy cảm động trước tình ý chân thành của Vương Gia, nhất loạt đồng thanh nói:

“Tạ ơn Vương Tham quân đã khoan dung độ lượng”.

“Vương Tham quân đã thông cảm châm chước và tin tưởng chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ không thất hứa”.

“Ai mà dám làm sai, liên lụy đến Vương Tham quân thì sẽ chết không được yên!”

Đến ngày đã hẹn, tất cả phạm nhân quả nhiên đều đến đầy đủ, không có một người nào bỏ trốn.

Tùy Văn Đế Dương Kiên sau khi nghe câu chuyện thì hết sức kinh ngạc. Dương Kiên đã triệu Vương Gia đến và khen ngợi cách làm của ông, không những thế, còn cho triệu kiến cả phạm nhân và vợ con của họ đến gặp, bày yến tiệc khoản đãi, đặc xá tội lỗi cho họ. Dương Kiên còn ra chỉ dụ bố cáo thiên hạ: “Làm quan phải noi gương Vương Gia, dùng đức hành cảm hóa dân chúng. Người dân nên giống như đám người Lý Tham kia, từ ác hành thiện, như vậy thiên hạ sẽ thái bình, ngày không cần đến hình luật cũng sẽ đến rất nhanh”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/35646Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.