Câu chuyện lịch sử: Minh Thành Tổ quan sát thiên tượng, tiên đoán tướng quân Chu Năng gặp nạnTác giả: Đức Huệ

[ChanhKien.org]

Người Trung Quốc cổ đại tin vào học thuyết thiên tượng (còn gọi là quan sát thiên văn), triều đình có những chức quan đặc biệt như “Khâm Thiên Giám” để báo cáo về những biến hoá của thiên tượng, cung cấp thông tin để các hoàng đế tham khảo. Một số hoàng đế thậm chí còn tự mình nghiên cứu học thuyết thiên tượng, Minh Thành Tổ là một trong số đó.

Dưới thời Minh Thành Tổ có một vị đại tướng quân tên là Chu Năng, tự là “Sỹ Hoằng”, ông là người lập được nhiều chiến công dưới thời Minh Thành Tổ: Chiếm được Cửu môn Bắc Bình trong chiến dịch Tĩnh Nan, lại từng trong lúc nguy cấp không màng sinh tử bảo hộ Minh Thành Tổ. Vì Chu Năng có nhiều công lao nên được phong tới chức Tả quân Đô đốc phủ tả Đô đốc, phong tước Thành Quốc công, gia phong Thái tử Thái phó.

Năm Vĩnh Lạc thứ tư (năm 1406 Công nguyên), Chu Năng đảm nhận chức Chinh Di Tướng quân đi chinh phạt quân địch ở phía nam. Khi đại quân Tây Nam hành quân tiến về Quảng Tây, hoàng đế Minh Thành Tổ nhà Minh nói với các quan đại thần của mình, rằng: “Trẫm dạ sát thiên tượng, Tây soái hữu ưu, kỳ Chu Năng hồ? Nhiên năng túc bạn tư sự, trẫm đệ lự khí hậu phi sở tập nhĩ”. Đại ý nói rằng: “Ta quan sát thiên tượng vào ban đêm, Thống soái của ta hành quân về Tây sẽ gặp chuyện buồn, có lẽ nào là ứng trên thân Chu Năng? Tài năng của Chu Năng đủ sức chiến thắng quân địch, nhưng ta lại lo lắng ông ấy không thích nghi được với khí hậu miền nam”.

Mười mấy ngày sau đó, tin tức về cái chết của Chu Năng được truyền đi, hóa ra là khi ông dẫn quân đến Long Châu ở phía tây nam Quảng Tây, quả nhiên mắc bệnh qua đời đúng như Minh Thành Tổ đã nhìn thấy biến hoá của thiên tượng. Minh Thành Tổ nhìn thấy “Tây soái hữu ưu” ở đây hoá ra chính là “ưu” (âu lo) về sinh mệnh! Minh Thành Tổ chính vì vậy mà hết sức kinh hãi và đau buồn, ông đã cho bãi triều năm ngày, ban cho Chu Năng được an táng ở Xương Bình, truy phong tước Đông Bình vương, ban thụy hiệu là Võ Liệt. Kỳ thực thiên nhân cảm ứng của người Trung quốc cổ đại, học thuyết thiên tượng là vô cùng có đạo lý. Những biến hoá của thiên tượng xác thực là đối ứng với những sự việc lớn ở nhân gian. Cuộc chiến thương mại hiện nay, đại dịch viêm phổi và các sự kiện lớn khác, tất cả đều xảy ra dưới sự biến hoá của thiên tượng “Trời diệt Trung Cộng”, sự diệt vong của Trung Cộng là thiên ý không thể ngăn cản được. Con người trên trái đất nếu mong muốn được bình an, duy chỉ có thuận theo thiên ý, thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, rời xa Trung Cộng mà thôi.

Tài liệu gốc: “Thành quốc Chu công Đông Bình Vũ Liệt vương thần đạo bia minh”, “Minh sử – Chu Năng truyện”

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/258847Ngày đăng: 02-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.