Câu chuyện lịch sử: Tiêu Hà công caoTác giả: Nhất Đẩu

[ChanhKien.org]

Hán Cao Tổ Lưu Bang có thể thâu đoạt được thiên hạ là nhờ công lao rất lớn từ những trợ thủ của ông. Trong số đó Tiêu Hà chính là một nhân vật kiệt xuất nhất.

Triều Tần suy bại, anh hùng trong thiên hạ nổi dậy khắp nơi. Lưu Bang là người đầu tiên vào được kinh đô Hàm Dương của nhà Tần, lúc chư tướng còn đang tranh nhau đến kho đoạt lấy vàng bạc lụa là tài vật, thì duy chỉ có Tiêu Hà đi thu gom các quy định pháp luật, các tập bản đồ địa lý, sổ ghi chép hộ tịch, tài liệu lịch sử trong kho. Sau này khi Lưu Bang và Hạng Vũ tranh đoạt thiên hạ, nhờ những tư liệu sổ sách mà Tiêu Hà lưu giữ lại đó mà Lưu Bang có thể biết được chi tiết cách bố trí các cửa ải trong nước, dân số nơi nào đông thưa, sản vật cũng như địa thế hiểm yếu các nơi v.v., nhờ đó mà chiếm được ưu thế.

Hàn Tín người Hoài Âm là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ, khi ông đến với Lưu Bang thì vẫn luôn không được Lưu Bang xem trọng, khiến Hàn Tín chán nản định đi đầu quân sang nơi khác. Tiêu Hà nghe nói Hàn Tín bỏ trốn thì ngay trong đêm đã đuổi theo. Nhờ sự tiến cử của Tiêu Hà, Lưu Bang đã một bước thăng Hàn Tín lên làm đại tướng quân thống lĩnh quân đội, từ đấy Lưu Bang liên tục giành được thắng lợi, cuối cùng đánh bại được đối thủ Hạng Vũ hùng mạnh.

Sau khi bình định được thiên hạ, Lưu Bang ban thưởng cho công thần, trong đó Tiêu Hà được phong thưởng nhiều nhất; quần thần không phục, nói: “Chúng thần thân mang chiến giáp, tay cầm binh khí, không màng sinh tử xông pha bao nhiêu trận mạc mới có được ngày hôm nay. Còn Tiêu Hà không ra tiền tuyến, chỉ [ở nhà] khua văn múa bút, sao lại được thưởng hơn cả chúng thần?” Lưu Bang nói: “Khi săn mồi, chó săn đuổi theo con mồi, tất nhiên là có công, nhưng người biết con mồi ở đâu thì công lao lại càng lớn hơn nữa: các khanh không thể so bì với Tiêu Hà được”.

Nguồn: Sử ký

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44914Ngày đăng: 03-08-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.