Câu chuyện lịch sử: Chiếc trâm cài tóc bằng vàng cứu mạng Lý Thời MiễnTác giả: Hải Tân, Nhất Đấu


[ChanhKien.org]

Vào thời nhà Minh, Lý Thời Miễn giữ chức quan Hàn Lâm (chức quan thời xưa nắm giữ những văn kiện bí mật mà hoàng đế trực tiếp ban hành), một hôm đang trên đường đi xem hội hoa đăng vào đêm rằm tháng Giêng, ông nhặt được một chiếc trâm cài tóc bằng vàng, ngày hôm sau ông dán chiêu lệnh (yết thị cho người mất của đến nhận) lên trước cửa nhà mình. Không lâu sau có một người phụ nữ hoảng hốt chạy đến nhà của Lý Thời Miễn và nói với ông rằng: “Chồng của tôi là Thiên hộ [1] của cẩm y vệ, mấy hôm trước ông ấy đã đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, đêm qua tôi đi xem hội đèn lồng đã vô tình đánh rơi một chiếc trâm cài tóc bằng vàng, tôi vẫn còn giữ một chiếc cài tóc khác giống như vậy để làm chứng”. Sau khi kiểm tra, Lý Thời Miễn trả lại chiếc trâm cài tóc cho người phụ nữ. Chẳng bao lâu sau vị quan Thiên hộ kia từ nước ngoài trở về, ông ta đã mang theo nhiều quà đến để cảm ơn Lý Thời Miễn nhưng Lý Thời Miễn đều từ chối. Vị quan Thiên hộ nói: “Nếu như ngài không nhận thì tôi cũng không miễn cưỡng, chỉ là ở đây có chút thuốc tên là Huyết Kiệt, loại thuốc này tôi mua ở nước ngoài, là thứ hiếm có trên đời, vậy nên hy vọng ngài hãy nhận lấy nó”. Lý Thời Miễn đành nhận vị thuốc Huyết Kiệt này.

Vài năm sau, Lý Thời Miễn đảm nhiệm chức quan Ngự sử (chức quan ở gần vua giữ việc can ngăn vua). Một lần trên triều ông đã thẳng thắn can ngăn làm hoàng đế Minh Nhân Tông nổi giận, hoàng đế lệnh cho quân sĩ dùng chiếc chuỳ nặng 9 cân đánh ông bán sống bán chết, gãy cả xương sườn, sau đó ông bị đày vào nhà tù nơi cẩm y vệ cai quản. Vừa hay ông gặp lại vị quan Thiên hộ đang làm chức vụ cai ngục tại đây, vị quan Thiên hộ kinh ngạc nói: “Có phải ông là Lý tiên sinh đảm nhiệm chức quan Hàn Lâm không, thánh chỉ của hoàng đế đâu có nói bắt ông phải chết ở nơi này đâu!”. Vì thế vị quan Thiên hộ đã bí mật gọi thầy thuốc tới xem tình trạng của Lý Thời Miễn, vị thầy thuốc sau khi xem xong nói rằng: “Tình trạng của ông có thể chữa được, nhưng cần phải dùng đến một loại thuốc tên là Huyết Kiệt, mà đây lại là thứ rất khó kiếm được”. Vị quan Thiên hộ nói: “Vừa may ở nhà Lý tiên sinh lại có thuốc Huyết Kiệt này”. Nói rồi, ông nhanh chóng phái người đến gặp phu nhân của Lý Thời Miễn và lấy được thuốc Huyết Kiệt. Nhờ được chữa trị kịp thời, Lý Thời Miễn đã có thể bảo toàn tính mạng. Không lâu sau hoàng đế Minh Tuyên Tông lên ngôi, đã khôi phục lại chức quan cho Lý Thời Miễn.

(Trích Hình Thế Ngôn – sách do Lục Nhân Long viết vào cuối triều nhà Minh)

Chú thích của người dịch: [1]: Thiên hộ – tên một chức quan võ, đặt ra từ thời nhà Nguyên (Trung Quốc), đứng đầu 1.000 binh, giữ việc phòng vệ địa phương.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/3/13/42722p.html

http://www.pureinsight.org/node/4488Ngày đăng: 28-08-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.