Câu chuyện lịch sử: Tưởng Hiếu chạy nạnTác giả: Nhất Đẩu

[Chanhkien.org] Đại tướng quân triều Thanh là Niên Canh Nghiêu khi ấy đang trấn thủ thành Tây An và muốn tìm người hiền tài trong nước làm phụ tá. Có một học trò tên là Tưởng Hiếu nghe bạn bè khuyên bèn đến xin đầu quân. Tướng Niên Canh Nghiêu đánh giá cao năng lực của anh. Ông bảo Tưởng Hiếu: “Tiên sinh năm sau chắc chắn sẽ là trạng nguyên”. Bởi lúc ấy Niên Đại Tướng Quân thanh thế hiển hách, các quan giám khảo không ai dám chống đối ý muốn của ông ấy.

Sau vài ngày ở lại đó, Tưởng Hiếu thấy Đại tướng quân quá sức kiêu ngạo, bèn nói với một bằng hữu: “Niên Đại tướng quân Đức không bằng Uy. Tôi e đại họa thế nào cũng giáng xuống đầu ông ấy. Chúng ta nên tránh khỏi nơi này ngay thôi”. Người bạn không nghe, Tưởng Hiếu cáo ốm xin về nhà.

Chưa đầy năm, Niên Đại tướng quân bị giết, tất cả gia nhân và phụ tá đều bị liên lụy. Chỉ một mình Tưởng Hiếu là an nhiên vô sự.

Dường như tai họa luôn tránh xa những ai không màng danh lợi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/7/13/44744.html
http://www.pureinsight.org/node/4755Ngày đăng: 31-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.