Câu chuyện lịch sử: Tào Tham khéo giữ gìn những điều tốt đẹpTác giả: Nhất Đẩu

[Chanhkien.org] Vì Tào Tham lập được đại công trong chiến trận, Hán Cao Tổ Lưu Bang, người dựng nên nhà Hán, phong ông làm Thừa tướng nước Tề.

Người nước Tề nổi tiếng là cường hoành, hay xuất hiện hào kiệt, xưa nay khó cai trị. Tào Tham biết trách nhiệm trọng đại, vì vậy ông mời hơn một trăm nhà hiền triết lớn tuổi bàn bạc cách giữ cho nước Tề hòa bình thịnh vượng. Chẳng may, mỗi người một ý, Tào Tham chẳng thể tự quyết định. Khi ông nghe tiếng Cái Công ở Giao Tây hết sức uyên bác học thuyết Hoàng Lão, ông sai người mang nhiều lễ vật đến thỉnh mời Cái Công đến. Cái Công gặp mặt Tào Tham, nói “Để cai trị một nước, quý ở chỗ thanh tịnh vô vi, ông cần ít can thiệp và để người ta chọn lựa con đường riêng của họ”. Tào Tham dành những phòng thượng hạng trong nhà để tiếp đãi Cái Công, để tiện việc đêm ngày thỉnh giáo. Kết quả là, nước Tề được an hòa trong suốt 9 năm.

Khi quan tướng quốc nước Hán là Tiêu Hà chết, Tào Tham thay thế. Tào chọn người hiền đức, trọng thanh danh thay thế những quan lại cũ những người theo đuổi danh lợi tiền đồ và những kẻ chuyên bợ đỡ nịnh hót. Ông theo những pháp lệnh cũ của Tiêu Hà, không thay đổi gì, vì vậy mà ông có được nhiều thời gian rảnh rỗi thanh nhàn.

Một ngày, Hán Huệ Đế hỏi Tào Tham, “Ta nghe đồn khanh suốt ngày uống rượu thưởng nhạc, làm sao khanh cai quản việc quốc gia đại sự được?”. Tào Tham trả lời, “Xin bệ hạ suy nghĩ một chuyện này, so bệ hạ với Cao Tổ hoàng đế, thì ai hơn?”.

“Làm sao ta dám sánh bằng tiên đế cho được!”.

“Bệ hạ xem Tiêu Hà và thần, ai tài đức hơn?”.

“Có lẽ Tiêu Hà hơn”.

“Hoàn toàn đúng. Từ khi một người đức cao vọng trọng đã chế định luật pháp và đưa đất nước vào tình trạng tốt như thế, hậu nhân như thần chỉ nên chiếu theo đó mà làm, không thay đổi luật lệ, thì quốc gia dễ cai trị và mọi người có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống”.

Nghe vậy, Huệ Đế không còn gì để nói nữa.

Tào Tham cho dân chúng được nghỉ ngơi dưỡng sức, khiến người trong thiên hạ kính trọng và khâm phục ông.

Trong xã hội ngày nay, người người cho rằng mình giỏi hơn, có bản sự cao hơn người khác, một khi nắm quyền hành, việc đầu tiên kẻ đó làm là chế định luật lệ mới, ban bố quy định mới, gọi với cái tên đẹp đẽ là “đổi mới”. Thực tế, mọi người cần phải học tập Tào Tham ở chỗ quản việc một cách vô vi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/8/47647.html
http://www.pureinsight.org/node/4808Ngày đăng: 28-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.