Loạt bài: Khám phá «Tây Du Ký»Tác giả: Thuyền Tưởng

[Chanhkien.org]

 

Khám phá “Tây Du Ký” (1): Thạch Hầu

Khám phá «Tây Du Ký» (2): Định hải thần châm

Khám phá «Tây Du Ký» (3): Đại náo thiên cung và địa phủ

Khám phá «Tây Du Ký» (4): Vua Đường phái Đường Tăng đi thỉnh kinh (II)

Khám phá “Tây Du Ký” (5): Đường Tăng phụng mệnh vua Đường thỉnh kinh

Khám phá «Tây Du Ký» (6): Đường Tăng gặp Trấn Sơn Thái Bảo 

Khám phá “Tây Du Ký” (7): Pháp hiệu của ba đồ đệ

Khám phá “Tây Du Ký” (8): Lục tặc chặn đường

Khám phá “Tây Du Ký” (9): Tôn Ngộ Không thu phục Bạch Long Mã

Khám phá «Tây Du Ký» (10): Sư chùa Quan Âm lừa cà sa

Khám phá “Tây Du Ký” (11): Quan Âm Bồ Tát thu phục yêu tinh

Khám phá «Tây Du Ký» (12): Hoàng Phong Lĩnh

Khám phá “Tây Du Ký” (13): Khảo nghiệm thiện tâm của bốn vị thánh tăng

Khám phá “Tây Du Ký” (14): Hái trộm nhân sâm quả

Khám phá “Tây Du Ký” (15): Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

Khám phá «Tây Du Ký» (16): Đường Tăng gặp nạn tại nước Bảo Tượng

Khám phá «Tây Du Ký» (17): Quốc vương nước Ô Kê báo mộng

Khám phá «Tây Du Ký» (18): Cố sự Hồng Hài Nhi

Khám phá «Tây Du Ký» (19): Sông Hắc Thủy

Khám phá «Tây Du Ký» (20): Đấu phép tại Xa Trì quốc

Khám phá «Tây Du Ký» (21): Thu phục Thanh Ngưu Tinh

Khám phá “Tây Du Ký” (22): Tây Lương nữ quốc

Khám phá “Tây Du Ký” (23): Chân giả Mỹ Hầu Vương – Hỏa Diệm Sơn – Kim Quang Tự

Khám phá «Tây Du Ký» (24): Nhân thân nan đắc

Khám phá «Tây Du Ký» (25): Động Bàn Tơ và thoát khỏi sự trói buộc của “tình”

Khám phá «Tây Du Ký» (26): Tính mệnh song tu – Tâm chấp trước

Khám phá “Tây Du Ký” (27): Động không đáy

Khám phá «Tây Du Ký» (29): Thiên tai nghiêm trọng ở quận Phượng Tiên

Khám phá «Tây Du Ký» (30): Diệt Phật giả ở phủ Kim Bình

Khám phá «Tây Du Ký» (31): Chuyện trả nghiệp ở phủ Đồng Đài, huyện Địa Linh

Khám phá «Tây Du Ký» (32): Đường Tăng cuối cùng đến bến bờ Cực Lạc

Khám phá «Tây Du Ký» (33): Lấy được chân kinh

Khám phá “Tây Du Ký” (34): 81 khổ nạn nhà sư Tam Tạng phải gánh chịu


Ngày đăng: 07-03-2021