Loạt bài: Khám phá «Tây Du Ký»Tác giả: Thuyền Tưởng

[Chanhkien.org]

 

Khám phá “Tây Du Ký” (1): Thạch Hầu

Khám phá «Tây Du Ký» (2): Định hải thần châm

Khám phá «Tây Du Ký» (3): Đại náo thiên cung và địa phủ

Khám phá «Tây Du Ký» (4): Vua Đường phái Đường Tăng đi thỉnh kinh (II)

Khám phá “Tây Du Ký” (5): Đường Tăng phụng mệnh vua Đường thỉnh kinh

Khám phá «Tây Du Ký» (6): Đường Tăng gặp Trấn Sơn Thái Bảo 

Khám phá “Tây Du Ký” (7): Pháp hiệu của ba đồ đệ

Khám phá “Tây Du Ký” (8): Lục tặc chặn đường

Khám phá “Tây Du Ký” (9): Tôn Ngộ Không thu phục Bạch Long Mã

Khám phá «Tây Du Ký» (10): Sư chùa Quan Âm lừa cà sa

Khám phá “Tây Du Ký” (11): Quan Âm Bồ Tát thu phục yêu tinh

Khám phá «Tây Du Ký» (12): Hoàng Phong Lĩnh

Khám phá “Tây Du Ký” (13): Khảo nghiệm thiện tâm của bốn vị thánh tăng

Khám phá “Tây Du Ký” (14): Hái trộm nhân sâm quả

Khám phá “Tây Du Ký” (15): Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

Khám phá «Tây Du Ký» (16): Đường Tăng gặp nạn tại nước Bảo Tượng

Khám phá «Tây Du Ký» (17): Quốc vương nước Ô Kê báo mộng

Khám phá «Tây Du Ký» (18): Cố sự Hồng Hài Nhi

Khám phá «Tây Du Ký» (19): Sông Hắc Thủy

Khám phá «Tây Du Ký» (20): Đấu phép tại Xa Trì quốc

Khám phá «Tây Du Ký» (21): Thu phục Thanh Ngưu Tinh

Khám phá “Tây Du Ký” (22): Tây Lương nữ quốc

Khám phá “Tây Du Ký” (23): Chân giả Mỹ Hầu Vương – Hỏa Diệm Sơn – Kim Quang Tự

Khám phá «Tây Du Ký» (24): Nhân thân nan đắc

Khám phá «Tây Du Ký» (25): Động Bàn Tơ và thoát khỏi sự trói buộc của “tình”

Khám phá «Tây Du Ký» (26): Tính mệnh song tu – Tâm chấp trước

Khám phá “Tây Du Ký” (27): Động không đáy

Khám phá «Tây Du Ký» (29): Thiên tai nghiêm trọng ở quận Phượng Tiên

Khám phá «Tây Du Ký» (30): Diệt Phật giả ở phủ Kim Bình

Khám phá «Tây Du Ký» (31): Chuyện trả nghiệp ở phủ Đồng Đài, huyện Địa Linh

Khám phá «Tây Du Ký» (32): Đường Tăng cuối cùng đến bến bờ Cực Lạc

Khám phá «Tây Du Ký» (33): Lấy được chân kinh

Khám phá “Tây Du Ký” (34): 81 khổ nạn nhà sư Tam Tạng phải gánh chịuNgày đăng: 07-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.