Khám phá Tây Du Ký (4): Quan Âm tìm người thỉnh kinh về Đông Thổ (I)Tác giả: Thuyền Tưởng

[Chanhkien.org]

(4) Quan Âm tìm người thỉnh kinh về Đông Thổ

Tại sao Phật Pháp lại hướng đến Đông Thổ mà phổ truyền? Phật Như Lai từng nói: “Nam thiệm bộ châu (Một trong bốn châu mà theo Phật giáo, ám chỉ Trung Hoa) là nơi con người tham dâm hưởng lạc, tranh đấu giết hại lẫn nhau, tham lam độc ác, tội lỗi thị phi. Hiện tại ta có Tam tạng chân kinh, có thể khuyến khích người ta làm nhiều điều thiện”. Vì thế những chính giáo trong xã hội đều có tác dụng này. Chúng tồn tại là để giữ được tiêu chuẩn đạo đức con người và khuyến khích con người làm điều thiện. Nó cũng là tiêu chuẩn căn bản trong xã hội để đánh giá một tín ngưỡng là chính hay bất chính. Những gì Phật Như Lai nói là hoàn toàn chân thật.

Những nhân vật chính trong Tây Du Ký mà Quan Âm gặp là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã, tất cả đều không phải là người thường. Họ đã vi phạm tội ác trên thiên giới và bị đưa xuống trần để trả tội. Điều này quả thực hàm chứa thiên cơ cự đại.

Ví dụ như về câu chuyện Bát Tiên. Khi nhục thân của Thiết Quải Lý, một trong Bát Tiên thường dùng cây gậy sắt để chống đi, bị thiêu hủy, nguyên thần của ông nhập vào xác của một nhà sư bị chết. Điều này chỉ rõ tại sao thân xác của người thường và thân thể của tiên thánh là hai điều hoàn toàn khác nhau. Có thể họ là người thường hay tiên thánh trong nhiều kiếp luân hồi, thân thể của họ chỉ là hình thức. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, ngài bỏ lại thân thể người thường và chỉ đem nguyên thần đi.

Con người thật chính là nguyên thần. Vậy thì nguyên thần của con người từ đâu mà có? Chúng đến từ thiên thượng. Khi người ta nói con người là tội lỗi nó có nghĩa rằng họ đã phạm tội và vì thế bị đày xuống trần gian sinh ra làm con người. Những chính giáo dạy con người phản bổn quy chân, rồi để trở về lại thiên thượng, đó là căn nhà thật sự của họ.

(*) Tây Du Ký: Tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân, gồm 100 hồi, nói về cuộc hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh của Đường Tăng. Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã cùng Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh hộ tống Đường Tăng sang Tây Phương thỉnh kinh, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả.

(còn tiếp)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/19/47800.html
http://www.pureinsight.org/node/4959Ngày đăng: 05-08-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.