Khám phá «Tây Du Ký» (21): Thu phục Thanh Ngưu TinhTác giả: Thuyền Tưởng

[Chanhkien.org]

(21) Thu phục Thanh Ngưu Tinh

Thu phục Thanh Ngưu Tinh cũng là một đoạn cố sự có khá nhiều điều đáng nói.

Thanh Ngưu Tinh biến hóa khôn lường, ẩn nấp trong đầm lớn, dụ người tới ăn thịt. Đối với người tu luyện mà nói, nếu như ham muốn hưởng lạc, phú quý nơi thế gian, trên đường tu luyện thì chỉ có dừng bước; người tu luyện nếu động tà niệm, dùng những thứ tu luyện chính Pháp mà làm điều xấu, thì sẽ bị ma lợi dụng, nhập ma đạo, quả thực hết sức đáng buồn. Vì vậy người tu luyện mấu chốt là phải tu tâm, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, thì chính là tịnh hóa tư tưởng, bất động tâm với danh, lợi trước mặt.

Nghe nói không ít người tu luyện từng gặp tình huống bị ma can nhiễu, ma nhắm vào các loại tư tưởng bất hảo của con người mà đến, cám dỗ, lừa gạt, dọa dẫm; tư tưởng người tu luyện mà không ổn định, thì sẽ bị ma dắt đi, chẳng khác gì nhập ma đạo. Đây không phải là tẩu hỏa nhập ma mà giới khí công nói. Thực ra tẩu hỏa nhập ma được thuật lại là hoàn toàn không tồn tại, nguy hiểm chân chính là tư tưởng không đúng đắn dẫn đến nhập ma đạo. Vì thế tu luyện là việc cực kỳ nghiêm túc, không phải trò đùa. Phật giáo nhấn mạnh “tín, nguyện, hành”, đầu tiên nhất định phải kiên tín, mang tâm kiên định, mới có thể tu luyện.

“Bất nhị pháp môn”

Lúc Tôn Ngộ Không đi tìm Thái Thượng Lão Quân, Lão Quân đã nói với Tôn Ngộ Không: Ngươi đi Tây Thiên gặp trở ngại, thì có quan hệ gì tới ta. Lúc nào cũng có người thích dùng phương thức tư duy đấu tranh quyền lực nơi thế gian để tưởng tượng thế giới của Thần. Kỳ thực, mặc dù Thần có các thể hệ tương đối độc lập, đặc tính vật chất mỗi nơi là khác nhau, nhưng đều tự giác duy hộ pháp tắc vũ trụ. Nhưng trong quá trình tu luyện, đường tu luyện nhất định phải là duy nhất, tuyệt đối không thể bước chân lên hai chiếc thuyền. “Bất nhị pháp môn” chính là ý nghĩa này. Hiện tại rất nhiều người không minh bạch tính nghiêm túc của tu luyện, hôm nay học vài thứ của khí công sư này, ngày mai học vài chiêu của khí công sư kia, một khi chân chính tiến nhập vào tầng thứ tu luyện, thì sẽ phiền phức phi thường. Người tu luyện nhất định phải minh bạch đạo lý “bất nhị pháp môn”.

Hiện tại trong rất nhiều đạo quán, chùa miếu đều đã loạn rồi. Trong đạo quán cũng có Bồ Tát, trong chùa miếu cũng có Vương mẫu, đâu đâu cũng có thần tài. Đây là tôn giáo đã thế tục hóa, hoàn toàn không phải là tu luyện.

(*) Tây Du Ký: Tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân, gồm 100 hồi, nói về cuộc hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh của Đường Tăng. Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã cùng Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh hộ tống Đường Tăng sang Tây Phương thỉnh kinh, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/5/48096.htmlNgày đăng: 05-01-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.