Hội họa Trung Quốc: “Cảm ân”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Đệ tử Đại Pháp Úc Châu kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Phật Chủ huyền trung tọa,
Từ bi ân vô khung.
Truyền Đại Pháp,
Cứu độ mang mang chúng sinh.
Chuyển Pháp Luân,
Dung chính thương vũ tầng tầng.
Phật Chủ hồng ân hạo đãng vĩnh vô hưu,
Pháp Luân Đại Pháp thông thiên lộ.
Tạ Phật Chủ,
Cảm hồng ân.
Từ bi hạ thế truyền vạn cổ,
Phật Chủ uy đức chiếu càn khôn.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/5/12/52794.htmlNgày đăng: 22-02-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.