Tranh bút lông Trung Quốc: “Phi thăng”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Phi thăng

Bài thơ trong bức tranh:

Đắc Độ

Lạc nhập phàm gian thâm xứ, Mê thất bất tri quy lộ.
Triển chuyển thiên bách niên, Hạnh ngộ Sư Tôn phổ độ.
Đắc độ, đắc độ, Thiết mạc cơ duyên tái ngộ,
Đắc độ, đắc độ, Thiết mạc cơ duyên tái ngộ!

Tạm dịch:

Đắc Độ

Lạc sâu vào chốn nhân gian, Mê mờ không thấy đường về.
Trăn trở qua trăm nghìn năm, May gặp được Sư Tôn phổ độ.
Đắc độ, đắc độ, Chớ bỏ lỡ cơ duyên mà mê lầm thêm nữa,
Đắc độ, đắc độ, Chớ bỏ lỡ cơ duyên mà mê lầm thêm nữa!

Những chữ còn lại trong bức tranh:

Vẽ bởi Thái Hạnh (Bút danh của Chương Thúy Anh) tại Prague, Cộng hòa Séc vào tháng Năm năm 2002
Kỷ niệm 10 năm Sư Phụ hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp trên nhân thế.

Xem thêm phần nhạc được phổ từ bài thơ: http://chanhkien.org/3051.html

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/30/16992.html
http://pureinsight.org/node/2946Ngày đăng: 11-01-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.