Hội họa Trung Quốc: “Quảng độ chúng sinh”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Tác phẩm hội họa: ‘Quảng độ chúng sinh’.

Viết trong bức tranh:

广度众生

放下常人心
得法即是神
跳出三界外
登天乘佛身

Quảng Độ Chúng Sinh

Phóng hạ thường nhân tâm
Đắc Pháp tức thị Thần
Khiêu xuất tam giới ngoại
Đăng thiên thừa Phật thân

Tạm dịch:

Quảng Độ Chúng Sinh

Xả bỏ thường nhân tâm
Đắc Pháp chính là Thần
Nhảy ra ngoài tam giới
Lên trời bằng Phật thân

(“Quảng Độ Chúng Sinh” – «Hồng Ngâm»)

Lấy từ bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí
Bởi đệ tử Đại Pháp Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]

Vô cùng thành kính

Tháng 2 năm 2002

[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/articles/2002/7/25/16939.html
http://pureinsight.org/node/1816Ngày đăng: 14-02-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.