Hội họa Trung Quốc: “Tiểu đệ tử Đại Pháp”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Tiểu đệ tử Đại Pháp’

Viết trong bức tranh:

Bởi Thái Hạnh (bút danh của Chương Thúy Anh),
Chép lại bài thơ của một đệ tử Đại Pháp
Trong Tiết Trung Thu năm 2002
Bức tranh được hoàn thiện tại California, Hoa Kỳ.

[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/9/12/18483.html
http://pureinsight.org/node/2098Ngày đăng: 05-03-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.