Hội họa Trung Quốc: “Tiểu đệ tử Đại Pháp”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Tiểu đệ tử Đại Pháp’

Viết trong bức tranh:

Bởi Thái Hạnh (bút danh của Chương Thúy Anh),
Chép lại bài thơ của một đệ tử Đại Pháp
Trong Tiết Trung Thu năm 2002
Bức tranh được hoàn thiện tại California, Hoa Kỳ.

[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/9/12/18483.html
http://pureinsight.org/node/2098


Ngày đăng: 05-03-2011