Hội họa Trung Quốc: “Quan Âm Bồ Tát Từ Hàng đồ”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Quan Âm Bồ Tát Từ Hàng đồ’

Viết trong bức tranh:

Bên phải: Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Bi
Bên trái: Bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]

Một đệ tử Đại Pháp với bàn tay trong sạch và cung kính
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng với A Di Đà Phật và Đại Thế Chí Bồ Tát là ba vị Thánh ở thế giới Tây phương Cực Lạc. Quan Thế Âm Bồ Tát được coi là một vị nữ Thần phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Bức tranh này vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát với lòng đại từ bi. Trong tâm của con người, Quan Thế Âm Bồ Tát là hóa thân của sự thuần khiết, mỹ hảo, từ bi và lương thiện.

Quan Thế Âm Bồ Tát có nhiều hình tượng khác nhau. Chủ đề của bức tranh này là Quan Thế Âm Bồ Tát với chiếc bình tịnh thủy trong tay. Trong bức tranh, Bồ Tát đứng trên đài sen, một tay cầm nhành liễu, tay kia cầm chiếc bình “tịnh thủy” (tức Cam Lộ) vẩy xuống chúng sinh. Họa sĩ đã vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát với những đường nét cực kỳ súc tích điêu luyện, sắc thái thanh nhã tự nhiên, hình tượng siêu phàm thoát tục.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/9/16699.html
http://pureinsight.org/node/1658Ngày đăng: 27-02-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.