Hội họa Trung Quốc: “Quan Âm Bồ Tát cưỡi thuyền sen”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Quan Âm Bồ Tát cưỡi thuyền sen’.

Viết trong bức tranh:

“Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ bi”
Bởi đệ tử Phật gia Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
Với đôi bàn tay trong sạch và cung kính.
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Được biết đến với lòng từ bi, Quan Âm Bồ Tát là một trong hai vị Bồ Tát ở Thế giới Cực Lạc. Bằng Pháp lực vô hạn và lòng từ bi cứu độ chúng sinh, Bồ Tát ngồi trên thuyền sen với nhành dương liễu cắm trong chiếc bình tịnh thủy. Mỗi khi nước cam lộ trong chiếc bình được vẩy xuống chúng sinh, mọi bệnh tật và tai nạn đều biến mất.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2211Ngày đăng: 02-04-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.