Hội họa Trung Quốc: “Trống lưng trừ yêu quái”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Tác phẩm hội họa ‘Trống lưng trừ yêu quái’.

Trong tranh viết:

“Tiếng gõ trống lưng chân chính
Tận trừ loài cóc độc hại.”

Bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
Khi viếng thăm Crawford, Texas, Hoa Kỳ.
Vào tháng 8 năm 2002
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2227Ngày đăng: 27-03-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.