Hội họa Trung Quốc: “Trống lưng trừ yêu quái”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Tác phẩm hội họa ‘Trống lưng trừ yêu quái’.

Trong tranh viết:

“Tiếng gõ trống lưng chân chính
Tận trừ loài cóc độc hại.”

Bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
Khi viếng thăm Crawford, Texas, Hoa Kỳ.
Vào tháng 8 năm 2002
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2227


Ngày đăng: 27-03-2011