Hội họa Trung Quốc: “Pháp Chính Nhân Gian dự”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]Chính Pháp thực thi đến thế gian, Thần Phật đại hiển, những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện. Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh, còn lại những người [có] tâm quy chính, trọng đức hành thiện, mọi vật đổi mới; chúng sinh không [ai] không kính [trọng] ân cứu độ của Đại Pháp; khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi. Thời [khắc] Đại Pháp toàn thịnh tại thế gian là bắt đầu từ đây.” (“Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

— Phần đề chữ: “Lục Lý Hồng Chí lão sư tân kinh văn Thải Hạnh” (Thải Hạnh là bút danh của Chương Thúy Anh)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/7/14/16783.htmlNgày đăng: 30-04-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.