Hội họa Trung Quốc: “Nhật Nguyệt đàm”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Bức tranh ‘Nhật Nguyệt đàm’ của Chương Thúy Anh.

Trong tranh viết:

Nhất đàm minh hồ thuỷ,
Yên hà ánh cơ huy,…

Tạm dịch:

Đầm nước bao trong sáng,
Khói sương cảnh huy hoàng
,…”

Trích từ bài thơ “Du Nhật Nguyệt đàm”
Trong tập Hồng Ngâm của Sư phụ Lý Hồng Chí.
Bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
Vào tháng 9 năm 2001.
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2195


Ngày đăng: 16-04-2011