Hội họa Trung Quốc: “Hồ điệp tiên tử”Tác giả: Chương Thúy Anh

Hội họa Trung Quốc: “Hồ điệp tiên tử”

[Chanhkien.org] Bỗng thấy từ vườn Đông đôi bướm bay qua, bay vượt bức tường màu trắng…

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/8/16/17177.html


Ngày đăng: 27-10-2012