Hội họa Trung Quốc: “Thanh sơn hồng thụ thu đối ngâm”Tác giả: Chương Thúy Anh

Hội họa Trung Quốc: "Thanh sơn hồng thụ thu đối ngâm" (Núi xanh cây đỏ vịnh mùa thu)

[Chanhkien.org] Núi xanh, lá đỏ, cầu nhỏ, nước chảy, ngôi nhà, rừng thông, thác nước, tất cả cùng tấu lên khúc nhạc giao hưởng của mùa thu.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/7/16/16784.html


Ngày đăng: 26-04-2012