Hội họa Trung Quốc: “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn’

Chữ viết trong bức tranh:

“Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”
Bởi Thái Hạnh [Bút danh của Chương Thúy Anh]
Ở Crawford, Texas, Hoa Kỳ.

Tháng 8 năm 2002.
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/1/3/19887.html
http://pureinsight.org/node/2100Ngày đăng: 09-03-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.