Tranh: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 12Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Celebration

Viết bên trên (từ phải qua trái): [tạm dịch]

Thánh hoa nở khắp trời đất
Thiên âm vang khắp càn khôn
Phật quang tỏa khắp thiên đường
Phật Pháp hiển Chân Thiện Nhẫn

Vào ngày 15 tháng 5 năm 2004, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 12 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Bài thơ trên được viết bởi đệ tử Đại Pháp Tang Shao, và bức tranh được vẽ bởi đệ tử Đại Pháp Chương Thúy Anh.

Những chữ nhỏ viết bên tay trái:

Vẽ ngày 13 tháng 5 năm 2004 bởi đệ tử Đại Pháp Chương Thúy Anh.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2549


Ngày đăng: 22-10-2010