Hội họa Trung Quốc: Chân dung tự họa của Chương Thúy AnhTác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Chân dung tự họa của Chương Thúy Anh.

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Ta tu Chân Thiện Nhẫn.
Pháp Luân Đại Pháp cứu độ ta,
Ta không quên ân đức Sư phụ.

Bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh] năm 2001
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2196Ngày đăng: 20-02-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.