Hội họa Trung Quốc: Chân dung tự họa của Chương Thúy AnhTác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Chân dung tự họa của Chương Thúy Anh.

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Ta tu Chân Thiện Nhẫn.
Pháp Luân Đại Pháp cứu độ ta,
Ta không quên ân đức Sư phụ.

Bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh] năm 2001
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2196


Ngày đăng: 20-02-2011