Hội họa Trung Quốc: “Báo xuân”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Báo xuân’.

Viết trong bức tranh:

“Sứ giả mùa Xuân”

Kỷ niệm 10 năm Sư phụ truyền Pháp Luân Đại Pháp
Bởi Thái Hạnh [Bút danh của Chương Thúy Anh]

Ngày 13 tháng 5 năm 2002.

[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/8/20/18168.html
http://pureinsight.org/node/1659


Ngày đăng: 05-03-2011