Hội họa Trung Quốc: “Vẽ hoa”Tác giả: Chương Thúy Anh

Tác phẩm hội họa ‘Vẽ hoa’.

[Chanhkien.org]

Trong tranh viết:

“Nhân khoa Xuân thiên ánh sơn hồng
Ngã tự tố tĩnh đạm nhã trang”.

Tạm dịch:

“Người ta ca ngợi sắc Xuân của hoa đỗ quyên
Còn ta ưa thích sự tĩnh lặng và trang nhã.”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/9/7/18413.html
http://pureinsight.org/node/1224


Ngày đăng: 27-03-2011