Hội họa Trung Quốc: “Ao sen tinh khiết”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Ao sen tinh khiết’

Viết trong bức tranh:

“Hà đường thanh thú” (Cảm hứng tinh khiết từ ao sen)
Bởi Chương Thái Hạnh [Bút danh của Chương Thúy Anh]

Tỉnh Hồ Nam, tháng 7 năm 1987
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/8/17/17131.html
http://pureinsight.org/node/1947


Ngày đăng: 09-03-2011