Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Anh hài”Tranh truyền thống Trung Quốc, ‘Anh hài’ của Chương Thúy Anh, (16,5" x 45"), 2004.

Tranh truyền thống Trung Quốc, ‘Anh hài’ của Chương Thúy Anh, (16,5" x 45"), 2004.

[Chanhkien.org] Chương Thúy Anh là họa sĩ đã nghiên cứu hội họa truyền thống Trung Quốc với một vị đại sư từ thuở còn thơ. Bà đã từng có triển lãm hội họa cá nhân tại Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, tổng cộng là hơn 40 quốc gia. Năm 1999, vì bà tham gia thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Công nên đã bị giam giữ và tra tấn trong 8 tháng. Nhờ nỗ lực của chính phủ Úc và sự trợ giúp của bạn bè, bà Chương đã được thả vào năm 2001.

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/articles/2005/7/1/32943.html


Ngày đăng: 29-09-2010