Hội họa Trung Quốc: “Quan Âm tống tử đồ”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Quan Âm tống tử đồ’

Viết ở góc trên bên phải bức tranh:

“Quan Âm Bồ Tát đưa đứa trẻ vượt cõi người
Một vị Thần giáng hạ từ Thế giới Cực Lạc”

Viết ở góc dưới bên trái bức tranh:

Bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
Một đệ tử Đại Pháp với bàn tay trong sạch

[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/9/2/18285.html
http://pureinsight.org/node/1867


Ngày đăng: 27-02-2011