Hội họa Trung Quốc: “Uy đức”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Hội họa Trung Quốc: ‘Uy đức’.

Viết trong bức tranh:

Uy Đức

Đại Pháp bất ly thân,
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn;
Thế gian nhân La Hán,
Thần quỷ cụ thập phân

(“Uy Đức”, Hồng Ngâm)

Bởi đệ tử Đại Pháp Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
Với đôi bàn tay trong sạch và cung kính.
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/18/16834.html
http://pureinsight.org/node/1963Ngày đăng: 06-04-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.