Chỉ có lòng cảm ân— Cảm ngộ sau khi đọc kinh văn mới của Sư tôn

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Vũ Hán

[ChanhKien.org]

Sau khi kính đọc hai bài kinh văn mới “Tránh xa hiểm ác”“Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” của Sư phụ, trong lòng tôi cảm thấy muôn phần cảm kích, tôi tu luyện đã nhiều năm như thế, nếu như không có sự coi sóc, bảo hộ, gia trì của Sư phụ liệu tôi có thể sống đến tám mươi mấy tuổi không?

Sư phụ ban cấp cho chúng ta rất nhiều rất nhiều thứ, đã vớt chúng ta lên từ địa ngục, tẩy tịnh, dạy chúng ta học Pháp luyện công, để thân thể chúng ta đạt đến trạng thái nhẹ nhàng, vô bệnh, còn để chúng ta biết được mục đích đến thế gian là gì, chính là phải tu luyện, phản bổn quy chân. Muốn cứu chúng sinh trong thế giới thiên quốc của chúng ta thì cần phải cứu thế nhân, bởi vì chúng ta đều là những sinh mệnh rơi rớt từ thiên thượng xuống đây, phải từ trong mê mò mẫm bò lên, phải nắm chắc cơ duyên vạn cổ này, bước trên con đường tu luyện, phản bổn quy chân, đây là sự cứu độ từ bi của Sư phụ đối với tất cả chúng sinh.

Sư phụ đã vì chúng ta chịu đựng quá nhiều, Sư phụ không nợ chúng ta, ngược lại là đệ tử chúng ta đã nợ Sư phụ rất nhiều rất nhiều, Sư phụ đã lo lắng vì chúng ta, vì các đệ tử mà Ngài đã chịu đựng vô vàn gian khổ và nguy nạn, đều là nhờ Sư phụ gánh vác, chịu nhận cho, chúng ta mới có thể dễ dàng vượt qua mỗi từng quan mỗi từng nạn, không có Sư phụ thì sẽ không có chúng ta ngày hôm nay.

Sư phụ đã ban cấp cho các đệ tử quá nhiều, đại ân đại đức của Thầy chúng ta không có cách nào báo đáp hết được. Sư phụ không nợ chúng ta, Sư phụ đã truyền cấp cho chúng ta Đại Pháp cao đức tốt như vậy, đây là điều ngàn năm không gặp vạn năm không gặp nhưng chúng ta lại may mắn đắc được, đây là từ bi và cũng là ân huệ lớn nhất mà Sư phụ cấp cho chúng ta.

Chúng ta phải biết quý tiếc Đại Pháp, không được dao động, phải tinh tấn, phải chịu khổ, không được giải đãi. Tất cả những gì chúng ta làm hiện nay đều là vì chính bản thân chúng ta, chỉ bằng cách chịu khổ và phó xuất nhiều hơn chúng ta mới có thể tiêu trừ được tội nghiệp, đề cao tâm tính và thăng hoa lên trên. Chúng ta phải nắm chắc tay Sư phụ và vĩnh viễn tiến về phía trước, dù đi đến chân trời góc biển nào cũng không được thay đổi cái tâm của mình. Những kẻ vong ân phụ nghĩa đối kháng với Sư phụ, nịnh bợ tà đảng hồng ma, Satan và cựu thế lực sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Chúng ta có thể tìm ở đâu một Đại Pháp tốt như thế, một Sư phụ vĩ đại, từ bi như thế? Chúng ta phải tinh tấn thực tu, dùng Đại Pháp để đối chiếu với từng tư từng niệm của mình, tu bỏ các tư tâm tạp niệm của con người, tu bỏ thất tình lục dục và các chủng dục vọng, chấp trước, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, cần phải học Pháp nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, tự cứu lẫn nhau, để Sư phụ thêm phần an tâm, bớt phần lo lắng, cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ! Đa tạ Sư tôn!

Bài viết nếu có chỗ không đúng xin các đồng tu phê bình, chỉ giúp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285833Ngày đăng: 01-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.