Chúc mừng ngày 13 tháng 5 – Bản nhạc Piano: Lòng cảm ân vô hạn[ChanhKien.org]

Sáng tác và biểu diễn: Thanh Duyên

Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!

Khắp chốn mừng vui chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5

Đệ tử con xin được gửi lời cảm ân vô hạn lên Sư phụ từ bi vĩ đại!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283319Ngày đăng: 12-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.