Nhạc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới: “Cảm ân không nên lời”—Chúc mừng sinh nhật Sư tôn

[Chanhkien.org]

Sáng tác nhạc: Nhan Tĩnh Phân
Sáng tác lời: Nhan Tĩnh Phân
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân
Diễn tấu: Nhan Tĩnh Phân

Ca phổ: ca phổ [pdf]

Lời:

感恩无尽言

无量的慈悲 无量的智慧
解救大穹劫难前
法正乾坤天地间
无量的慈悲 无量的智慧
救世圣王再转轮
众生感恩无尽言

无量的慈悲 无量的智慧
劳心善解众生怨
传法救世度无边
无量的慈悲 无量的智慧
救世圣王再转轮
众生感恩无尽言

救世圣王再转轮
众生感恩无尽言

(Phiên âm Hán Việt)

Cảm ân vô tận ngôn

Vô lượng đích từ bi vô lượng đích trí huệ
Giải cứu đại khung kiếp nạn tiền
Pháp chính càn khôn thiên địa gian
Vô lượng đích từ bi vô lượng đích trí huệ
Cứu thế Thánh Vương tái chuyển luân
Chúng sinh cảm ân vô tận ngôn

Vô lượng đích từ bi vô lượng đích trí huệ
Lao tâm thiện giải chúng sinh oán
Truyền Pháp cứu thế độ vô biên
Vô lượng đích từ bi vô lượng đích trí huệ
Cứu thế Thánh Vương tái chuyển luân
Chúng sinh cảm ân vô tận ngôn

Cứu thế Thánh Vương tái chuyển luân
Chúng sinh cảm ân vô tận ngôn

(Tạm dịch)

Cảm ân không nên lời

Vô lượng từ bi vô lượng trí huệ
Giải cứu đại khung trước kiếp nạn
Pháp chính càn khôn cứu trời đất
Vô lượng từ bi vô lượng trí huệ
Thánh Vương cứu thế chuyển Pháp Luân
Chúng sinh cảm ân không nên lời

Vô lượng từ bi vô lượng trí huệ
Ưu tư thiện giải chúng sinh oán
Truyền Pháp cứu thế độ vô biên
Vô lượng từ bi vô lượng trí huệ
Thánh Vương cứu thế chuyển Pháp Luân
Chúng sinh cảm ân không nên lời

Thánh Vương cứu thế chuyển Pháp Luân
Chúng sinh cảm ân không nên lời

Download Mp3

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/118632Ngày đăng: 01-06-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.