Thiển đàm về lý luận huyền bí của Đạo gia: “Nhân thể là một tiểu vũ trụ”Tác giả: Quan Tâm

[Chanhkien.org] Đạo gia giảng: Nhân thể là một tiểu vũ trụ. Dựa trên cơ sở của Trung y, kết cấu nội bộ và nguyên lý hoạt động của thân thể con người với vũ trụ là giống nhau, Trung Quốc có thuyết về “thập y cửu đạo”. Quá khứ có một số đại y học gia tinh thông Pháp lý của Đạo gia, hành nghề y là một phương thức tu hành.

Thân người có một chức năng miễn dịch hoàn chỉnh, khi có những thứ xâm nhập thân người hoặc thân người sản sinh ra một số thứ không tốt, tự chức năng miễn dịch sẽ tiêu diệt và tự nhiên bài trừ những thứ vật chất dư thừa phế thải đó, đó gọi là “tân trần đại tạ” (thay cũ đổi mới). Người ta không biết rằng vũ trụ cũng là một thể sinh mệnh, vả lại là một sinh mệnh cao cấp, bản thân cũng có chức năng miễn dịch giống như thân người, cơ chế tự động này thanh trừ các vũ trụ đã bị dơ bẩn, Đạo gia gọi điều này là “Tổn hữu dư nhi bổ bất túc” (bỏ đi những thứ dư thừa và bồi bổ những thứ còn thiếu), kỳ thực là sự tân trần đại tạ của vũ trụ.

Người ta nói đến đại kiếp nạn vũ trụ, thực ra chính là sự “tân trần đại tạ” trên một diện tích to lớn của cái thân thể vĩ đại của vũ trụ ấy. Chủng hiện tượng “Tổn hữu dư nhi bổ bất túc” ấy của vũ trụ, “tổn” ấy cũng là một số vật chất bại hoại gây hại, song song với “tổn hữu dư” (loại bỏ dư thừa) là “bổ bất túc” (bổ sung còn thiếu), “bổ” cũng là năng lượng mới, những thứ tốt! Chúng chính là điều bí ẩn chúng ta quan sát được của vũ trụ, ấy là vụ nổ lớn của tinh hệ và sự trùng tân tổ hợp sinh ra một lượng lớn tinh hệ.

Rất nhiều người không tin tưởng đạo lý thiện ác hữu báo, coi đó là mê tín; kỳ thật, đó là khoa học cao hơn, là cơ sở “Tổn hữu dư nhi bổ bất túc” của thể sinh mệnh của vũ trụ. Cơ chế này tương tự như cơ chế miễn dịch ở thân người, tiêu diệt những thứ có hại, gây tổn hại tới các tế bào đã hư hoại, tuyệt không tổn hại các tế bào hữu ích của thân thể, vũ trụ cũng như thế: cơ chế miễn dịch của vũ trụ tạo thành sự tân trần đại tạ, tuyệt không gây tổn hại đến những sinh mệnh thiện lương và chính nghĩa của vũ trụ.

Lấy đạo lý này ra mà diễn giải, người ta sẽ minh bạch ngay: Con người ngoại trừ làm người tốt ra không có con đường nào khác! Con đường chính xác duy nhất để người ta tự cứu chính là làm người tốt, làm quân tử. Nếu không, sớm muộn sẽ bị cơ chế miễn dịch của vũ trụ đào thải đi: “Thiên tác nghiệt, do khả vi; tự tác nghiệt, bất khả hoạt!” (Trời giáng tai họa, ấy là có nguyên do; tự mình gây họa, thì không thể sống!) Trung Cộng là khối u ác của vũ trụ, đó cũng là nguyên nhân “Trời diệt Trung Cộng” và là ý nghĩa của việc tại sao phải thoái đảng —“tự cứu”!

Văn hóa truyền thống Trung Hoa là thâm sâu vô cùng, những điều tốt đều tại Trung Quốc “Thần Châu” ấy, chỉ là người ta đã quên mất văn hóa của bản thân, nhưng đó là hy vọng cho tương lai của nhân loại.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/81606Ngày đăng: 22-03-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.