Nhân sinh cảm ngộ: Thiện giả bất biện, biện giả bất thiệnTác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org] Trước đây, tôi có quen một vài người có khả năng tranh biện và thường thắng trong các cuộc tranh biện. Lúc đó, tôi nghĩ đó là tài năng của họ. Tôi không suy nghĩ một cách cẩn thận về sự quan hệ giữa tranh biện và vấn đề phân biệt thiện ác. Sau này tôi được biết một số người tu luyện, những người nhẫn nhịn không tranh biện, họ có một cảnh giới tinh thần khác biệt. Một ngày, khi tôi đọc xong quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử, mà trong sách nói: “Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh” (“Bậc thánh nhân chỉ làm việc chứ không tranh”). Đột nhiên tôi đại ngộ. Nói chuyện khéo  không phải là tài năng chân chính. Chịu phỉ báng nhưng không tranh biện  là cảnh giới cao thượng nhất của đời sống.

Người thiện thì không biện giải, người nào phải biện giải cho mình là người “không thiện“” là từ chương 81 của Đạo Đức Kinh. Chương 81 nói: “Tín ngôn bất mĩ, mĩ ngôn bất tín; thiện giả bất biện, biện giả bất thiện; tri giả bất bác, bác giả bất tri” (“Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì không chân thật. Người thiện thì không cần phải biện giải [vì hành vi tốt rồi], người nào phải biện giải cho mình là người “không thiện”. Người biết thì không nói, người nói là người không biết.”). Đức độ thường đặt giá trị vào hành động, không chỉ lời nói suông. Không cần thiết phải tranh luận chân lý hằng ngày. Những cuộc tranh luận suốt ngày chưa chắc đã đưa đến chân lý. Hết thảy chân lý và chính đạo (đạo lý chân chính) chỉ có thể hiểu được bằng chuyên tâm thực tu và lĩnh ngộ chân chính.

Khổng Tử giảng trong “Luận ngữ – Lí Nhân”: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (“Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh, sáng suốt”).  Trong “Luận ngữ – Học Nhi”, ông giảng: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.” (“Bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no; sống nhưng không màng thoải mái; nhanh nhẹn, minh mẫn nhưng rất thận trọng về lời nói của họ”). Từ điều này, con người nên nói ít nhưng làm nhiều. Cả Khổng Tử và Lão Tử đều đồng ý về vấn đề này. Vì thế bất cứ điều gì mà chúng ta làm, có thể là tu luyện hoặc trong sinh hoạt xã hội, chúng ta chỉ làm một cách đứng đắn và thực tế  mà không khoe khoang khoác lác.

Nếu chúng ta suy nghĩ điều đó một cách cẩn thận, một người tốt với nhiều khả năng không cần phải tranh biện với người khác. Họ sẽ không chỉ dùng lời để chứng minh họ đúng. Thậm chí  họ bị phỉ báng trước mặt hay công kích cá nhân, họ có thể chứng minh họ vô tội và thanh bạch bằng hành động của họ. Những người có thể nhẫn nhịn không tranh biện thường là những người làm việc một cách lặng lẽ, họ tất mang tâm ‘dữ  thế vô tranh’ (không tranh với đời).  Ngược lại, những ai tranh biện hằng ngày thật ra không phải là những người có khả năng chân chính, mặc dầu khi họ tranh biện họ luôn muốn thể hiện năng lực của họ. Tuy vậy, người thiện lương chân chính không cần phải có ‘hoa ngôn xảo ngữ’ (nói lời hoa mỹ và khôn khéo) để được người khác tán dương. Nói chuyện tầm phào  mà không thật sự hành động thì tương đương với không thành việc gì.

Điều đầu tiên phải chú ý trong tu khẩu là tránh không nói những điều to tát và nói khoác lác. Không chỉ trích người khác, lấy thiện đãi nhân, gặp ma nạn thì nhẫn nhịn không tranh biện. Đây là những điều bậc chính nhân quân tử làm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/5/25/59737.html
http://pureinsight.org/node/5810Ngày đăng: 18-11-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.