Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (30): Hô hoán lương triTác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

CHƯƠNG IV: Chân tướng bức hại

Phần 7: Tội ác còn nghiêm trọng hơn nữa

Tội ác còn nghiêm trọng hơn cả mổ cắp nội tạng

Các Thế Kỷ IV, Khổ 25

Nguyên văn tiếng Pháp:

Corps sublimes sans fin à l’œil visibles,
Obnubiler viendra par ses raisons,
Corps, front comprins, sens, chef & inuisibles,
Diminuant les sacrees oraisons.

Tiếng Anh:

Lofty bodies endlessly, visible to the eye,
Through these reasons they will come to obscure:
Body, forehead included, sense and head invisible,
Diminishing the sacred prayers.

Tiếng Việt:

Thân thể cao quý liên tục, nhìn được tới mắt,
Qua những lý do này, họ sẽ làm mờ mắt:
Thân thể, gồm cả trán, ý thức và đầu không thấy,
Làm giảm bớt những lời cầu nguyện thần thánh.

Bài thơ tiên tri này rất khó khiến người ta tưởng tượng là nói về điều gì, và cũng chưa từng có ai phá giải được là nói về điều gì. Tuy nhiên nếu bạn thực sự đọc hiểu được lời tiên tri này, bạn sẽ thấy rằng nó nói về một tội ác mà khiến những người chỉ còn chút lương tri cũng phải “đẫm lệ”. Nó nói rằng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác, ngoài tội ác mổ cắp nội tạng trong mấy năm qua, ĐCSTQ còn phạm phải tội ác còn nghiêm trọng hơn nữa. Loại tội ác này là sự khủng bố khiến người ta chấn động hãi hùng, nó hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của con người đối với tà ác, đó chính là tội ác “cưa đầu người sống để ăn não”.

Cuối tháng 3 năm 2006, sau khi tội ác mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tà ác bị phanh phui, tại Đại Loan Khẩu thuộc trấn Thán Sơn Lĩnh, huyện tự trị dân tộc Tạng Thiên Chúc của tỉnh Cam Túc, người ta phát hiện 121 chiếc đầu lâu bị người ta giết hại. Bấy giờ cảnh sát địa phương ĐCSTQ nói dối rằng những chiếc đầu lâu này là đầu khỉ; Cục trưởng Phân cục Công an Kiểm lâm huyện Thiên Chúc Kỳ Thuận Quốc còn nói: “Những chiếc đầu khỉ này có thể là bị người ta ăn hết não rồi vứt đi”. Tuy nhiên bên trong khoang miệng những chiếc đầu lâu này có cả răng giả, nhìn thấy rất rõ ràng, có chiếc đầu lâu còn để râu; những chiếc đầu lâu này lưu lại y nguyên nét mặt bi thảm trước khi bị sát hại, khiến người ta không nỡ nhìn, phi thường khủng bố. Những chiếc đầu lâu này đều bị người ta cưa ngang từ phần lông mày, vết cắt rất phẳng. Từ bức ảnh hiện trường có thể thấy những chiếc đầu lâu này hiển nhiên là di cốt của những người bị “cưa đầu sống để ăn não”.

Ảnh: Đầu người bị cưa sống để ăn não (1)

Ảnh: Đầu người bị cưa sống để ăn não (2)

Vì các bức ảnh đầu lâu này đã bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông nên ĐCSTQ không thể không thừa nhận chúng là đầu người, cũng không dám nhắc lại phán đoán của cảnh sát hiện trường: “Những chiếc đầu khỉ này có thể là bị người ta ăn hết não rồi vứt đi”. Kỳ thực chỉ cần đổi “đầu khỉ” thành “đầu người” thì sự thật mà ĐCSTQ giấu kín như bưng sẽ rõ như ban ngày: Những người này là bị một đoàn thể tà ác áp dụng phương pháp tương tự với ăn “não khỉ”, dùng cưa điện cưa sống đầu họ, ăn hết não rồi vứt đi.

Giờ chúng ta xem lại bài thơ tiên tri trong «Các Thế Kỷ» thì mới lý giải được nội dung.

Câu thơ thứ nhất “Thân thể cao quý liên tục, nhìn được tới mắt” miêu tả thi thể người chết sau khi bị cưa đầu và ăn hết não. Khi bị cưa đầu thì thân thể những người này là hoàn chỉnh, nhưng sau đó thì đầu họ bị cắt mất. Vào lúc bị sát hại, phần đầu họ từ lông mày trở lên bị cưa máy cắt mất, họ gào khóc trong nỗi thống khổ vô hạn, và sự biểu lộ trên nét mặt họ khi chết là rất giống nhau. “Thân thể cao quý liên tục” là thân thể họ trước khi bị hành hình, nhưng sau khi bị cưa đầu thì chỉ “nhìn được tới mắt”. Lời tiên tri ở đây dùng chữ “Lofty” nghĩa là “cao quý, cao thượng” để miêu tả những người bị sát hại này, rõ ràng là những học viên Pháp Luân Công đáng khâm phục, họ là Thánh đồ.

Câu thơ thứ hai “Qua những lý do này, họ sẽ làm mờ mắt”, là nói những người vẫn còn một chút nhân tính hay lương tri khi nhìn những con người cao quý vô tội này bị giết hại, bị cưa đầu để ăn não, thì có thể không “đẫm lệ đến mờ cả mắt”?

Câu thơ thứ ba “Thân thể, gồm cả trán, ý thức và đầu không thấy” nhấn mạnh thêm một lần nữa về thảm cảnh đối với các thi thể sau khi bị sát hại.

Câu thơ cuối cùng “Làm giảm bớt những lời cầu nguyện thần thánh” chỉ rõ rằng bị sát hại là những người “cầu nguyện thần thánh” (sacred prayers), tức là tín đồ một tín ngưỡng thần thánh nào đó. Học viên Pháp Luân Công cũng là tín đồ của tín ngưỡng thần thánh, và sự kiện này xảy ra gần như đồng thời với tội ác mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng những người bị hại này là các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ tà ác giam giữ trong các trại tập trung. Tuy nhiên cũng không loại trừ một bộ phận là các giáo đồ Cơ Đốc giáo ngầm.

Thực ra, việc ĐCSTQ dùng não người làm thuốc bổ đã có lịch sử lâu hơn. Trong thời kỳ Khmer đỏ ở Campuchia, ĐCSTQ đã lấy “phương pháp bảo vệ sức khỏe” này dạy cho Khmer đỏ, đồng thời đem khí cụ lấy não sống chuyên dụng cấp cho Khmer đỏ. ĐCSTQ chuyên môn phái các “bác sĩ” tới chỉ đạo Khmer đỏ cách sử dụng khí cụ lấy não, cũng như cách điều phối thuốc bổ từ não người. Điều này chứng minh rằng tự bản thân ĐCSTQ đã có “lịch sử lâu đời” “dày công tôi luyện” về phương diện này.

Chúng ta biết rằng Lý Chí Tuy, bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, từng viết một cuốn sách vạch trần những vụ bê bối của ông ta: «Mao Trạch Đông và bác sĩ riêng Lý Chí Tuy», và tuyên bố sẽ viết một cuốn sách còn chấn động hơn nữa. Chưa đến 2 tuần sau, Lý Chí Tuy bị ĐCSTQ ám sát trong nhà vệ sinh tại tư gia. Hiển nhiên, các cán bộ ĐCSTQ không muốn việc họ dùng não người làm thuốc bổ bị tiết lộ.

Ảnh: Khí cụ lấy não mà ĐCSTQ cấp cho Khmer đỏ.

Ảnh: Học trò ĐCSTQ—Khmer đỏ lấy não tù nhân Campuchia (1)

Ảnh: Học trò ĐCSTQ—Khmer đỏ lấy não tù nhân Campuchia (2)

Có thể thấy từ khi con thú tà ác Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, ĐCSTQ khát máu thấy “phương pháp bảo vệ sức khỏe” bằng thuốc bổ bào chế từ não người đã quá cũ, do đó họ đã theo cách ăn “não khỉ”, trực tiếp ăn não người sống, từ đó gây ra tội ác cưa đầu người để ăn não. Điều này cho thấy ĐCSTQ tà ác hoàn toàn không phải là người, nó là “con thú tà ác” tàn bạo chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Hô hoán nhân tính

Các Thế Kỷ IV, Khổ 24

Nguyên văn tiếng Pháp:

Quy sous terre saincte d’ame voix fainte
Humaine flemme pour diuin veoir luire,
Fera des seuls de leur sang terre tainte,
Et les saints temples pour les impurs destruire.

Tiếng Anh:

Beneath the holy earth of a soul the faint voice heard,
Human flame seen to shine as divine:
It will cause the earth to be stained with the blood of the monks,
And the holy temples destructed by the evil ones.

Tiếng Việt:

Bên dưới thánh địa của linh hồn, tiếng nói yếu ớt được nghe thấy
Ngọn lửa nhân tính được thấy tỏa sáng thiêng liêng:
Nó sẽ khiến mặt đất nhuốm đầy máu của những người tu hành,
Và các thánh điện bị phá hủy bởi những kẻ tà ác.

Câu thứ tư bản dịch tiếng Anh đã được sửa đổi, nguyên là từ tiếng Pháp “impur” và từ tiếng Anh “impure” là đối ứng, với ý là “bất thuần, ô uế”, nhưng tiếng Pháp gọi “tà linh” là “esprits impurs”, do đó ở đây dịch “impur” thành “evil” nghĩa là “tà ác”.

Bài thơ này nằm ngay trước Các Thế Kỷ IV, Khổ 25 ở trên nói về “ăn sống não người”. Đối với tội ác của ĐCSTQ mà mới nghe đến đã rợn cả người, Thần lại một lần nữa lên tiếng hô hoán nhân tính trong bài thơ này.

Trong phần giới thiệu, khi phân tích Các Thế Kỷ II, Khổ 46 tôi đã nói qua: Tai nạn thời mạt thế đều là do sai lầm và tội lỗi của con người mà dẫn đến. Tập đoàn tà ác đã tạo nên những thảm họa nhân đạo lớn cho loài người, nhưng họ lại không tin có báo ứng của Thần; tuy nhiên Thần sẽ nhân gấp bội những tai nạn báo ứng lên đầu họ. Nếu đại bộ phận nhân loại vẫn làm ngơ trước những tội ác này, thì làm sao gọi là “nhân đạo” đây? Do đó trong Các Thế Kỷ IV, Khổ 24, Thần đã phải thở dài “Bên dưới thánh địa của linh hồn, tiếng nói yếu ớt được nghe thấy”. Trong xã hội nhân loại hiện đại của chúng ta, nhân tính và nhân đạo chân chính của con người ta thực ra đã bị mai một từ tận sâu trong nội tâm, tiếng nói từ “thánh địa của linh hồn” của họ quả thực rất “yếu ớt”, những điều họ quan tâm chỉ là tình cảm và danh lợi của bản thân.

Tuy nhiên nhân tính con người chính là tiêu chuẩn cơ bản để làm người, trong phần mở đầu tôi đã nói qua: Trước khi tai họa giáng xuống thì nhân loại luôn có các bậc hiền giả cứu thế đứng ra kêu gọi: Hỡi con người, các bạn nhất định phải phân biệt rõ Thiện-ác; các Thánh đồ đã hy sinh máu của mình chỉ để thức tỉnh lương tri nhân loại. Kỳ thực Thần Phật từ bi không đặt ra tiêu chuẩn quá cao, chỉ cần con người có thể biết “nhân đạo”, còn có lương tri, thì sẽ không lựa chọn sai lầm; vậy mà không ít người vẫn chọn đi theo cái ác. Khi con người mất đi tính “nhân đạo” của chính mình, thì chính là họ đã tự chọn tiến tới diệt vong; lúc ấy, hồng thủy, chiến loạn, nổ hạt nhân, nhiễm phóng xạ, nạn đói và ôn dịch, v.v. tất cả các loại tai nạn sẽ cùng giáng xuống.

Chính bởi con người đã mất đi nhân đạo và nhân tính nên “Nó sẽ khiến mặt đất nhuốm đầy máu của những người tu hành; Và các thánh điện bị phá hủy bởi những kẻ tà ác”. Trong Chương này, chúng ta đã tiết lộ rất nhiều tội ác phi nhân tính mà ĐCSTQ tà ác đã phạm phải trong những năm bức hại Pháp Luân Công: chế tạo lừa dối, vu cáo hãm hại, tẩy não, bỏ tù, đánh đập, tra tấn, sát hại, “mổ cắp nội tạng” cho tới “ăn sống não người”. Chỉ cần bạn còn có nhân tính, khi thấy ĐCSTQ tà ác như vậy, bạn sẽ đứng cùng hàng ngũ với nó hay thoát ly nó?

ĐCSTQ chính là con thú tà ác nhất trong lịch sử nhân loại. Vì sao trong tương lai không xa nhân loại sẽ phải đối diện với đại đào thải? Cơ chế của cựu vũ trụ dựa vào đâu để an bài đại đào thải cho nhân loại? Chư Thần trong cựu vũ trụ phẩy tay và nói: “Ngài xem, các Thánh đồ bị sát hại, bị mổ lấy nội tạng như thế, vậy mà tuyệt đại đa số nhân loại vẫn làm thinh, nhân loại này toàn bộ đã mất hết nhân đạo rồi, nhân loại không có nhân đạo như thế liệu có thể không bị đào thải hay không?”

Các học viên Pháp Luân Công bản thân bị bức hại nghiêm trọng mà vẫn gắng sức giảng rõ chân tướng, là vì điều gì? Chẳng phải là lấy chân tướng để thức tỉnh nhân tính và lương tri nhân loại hay sao?

Tôi cũng chỉ là một người tu luyện, tuy nhiên tôi biết rằng nhân loại sẽ phải đối mặt với tai nạn; mặc dù tôi không thể nói hết việc của vị lai, nhưng để cảnh tỉnh thế nhân, trong cuốn sách này tôi đã đề cập đến một số sự việc tương lai. Những cái bẫy của tà ác đã được đặt rồi, chỉ còn xem con người lựa chọn thế nào mà thôi.

Trời diệt Trung Cộng, ĐCSTQ nhất định sẽ diệt vong. Thoái xuất tà đảng bảo bình an, giải thể Trung Cộng cứu Trung Quốc!

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/2/28/51294.htmlNgày đăng: 04-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.