Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (6): Bạo chúa Nero mớiTác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

CHƯƠNG I: Kẻ cầm đầu tà ác và con thú tà ác

Phần 3: Con thú tà ác mang số “666” bức hại Pháp Luân Công

Sách «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» nói về số của con thú như sau: “Ở đây đòi hỏi sự khôn ngoan. Ai có tri thức hãy tính ra số của con thú, vì đó là số của một người; số của nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” (Khải Huyền, 13:18). Con số này theo «Thánh Kinh» là đặc điểm nhận diện của con thú tà ác. Trước đây, “666” là chỉ bạo chúa Nero của La Mã cổ đại, và mỗi ký tự Hê-brơ cổ đại được đại biểu bởi một con số; tổ hợp tất cả các chữ cái trong tên của bạo chúa Nero được đại biểu bởi một số, đó chính là “666”. Các bài thơ tiên tri trong «Các Thế Kỷ» chủ yếu thuyết minh con số “666” của con thú tà ác này từ hai phương diện: thứ nhất trực tiếp chỉ rõ rằng Giang Trạch Dân là bạo chúa Nero mới; thứ hai là liên quan đến “Ngày thứ Năm khủng bố”—”ngày lễ hội” của con thú. Thực ra, ngày này chính là ngày 9 tháng 6 năm 1999, ngày thứ Năm, ngày thành lập Phòng 610, cơ cấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chuyên trách bức hại Pháp Luân Công. Xếp ngày-tháng-năm của nó thành một hàng thì được số “969”, còn đảo ngược số ngày và năm thì chính là “666”. Ngày 9 tháng 6 năm 1999 là ngày tối tà ác trong lịch sử nhân loại, bởi vì đây là ngày mà Giang Trạch Dân và ĐCSTQ hoàn thành một âm mưu: chính thức quyết định bức hại Pháp Luân Công; còn ngày 10/6 (nguồn gốc tên “Phòng 610”) chỉ là ngày công bố thực thi mà thôi. Trong «Các Thế Kỷ», khi Thần xem sự việc ở nhân gian thì chính là xem nguyên nhân khiến sự việc phát sinh.

Ngày lễ hội của Giang, ngày thứ Năm và “666”

Các Thế Kỷ I, Khổ 50

Nguyên văn tiếng Pháp:

De l’aquatique triplicité naistra,
D’vn qui fera le Ieudy pour sa feste.
Son bruit, los, regne, sa puissance croistra,
Par terre & mer,aux Oriens tempeste.

Tiếng Anh:

From the three water signs will be born a man
who will celebrate Thursday as his holiday.
His renown, praise, rule and power will grow
on land and sea, bringing trouble to the East.

Tiếng Việt:

Từ ba dấu hiệu của Thủy sẽ sinh ra một người đàn ông,
Kỷ niệm thứ Năm như là ngày lễ hội của ông ta.
Danh tiếng, sự tán tụng, và quyền lực của người này sẽ lớn mạnh
Trên đất và biển, đem đến tai hoạ cho phương Đông.

Câu đầu tiên “Từ ba dấu hiệu của Thủy sẽ sinh ra một người đàn ông” chỉ đích thị Giang Trạch Dân sinh ra mang họ Giang; chữ “Giang” (江) với “ba điểm Thủy” (氵) là “ba dấu hiệu của Thủy”; Giang Trạch Dân hồi đầu mang bí danh trong nội bộ đảng cũng chính là “Tam Điểm Thủy”. Ngày 9 tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân cuối cùng bác bỏ ý kiến bất đồng trong nội bộ đảng và quyết định phải bức hại Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, tức ngày 10 tháng 6, Giang Trạch Dân thành lập “Phòng 610”, cơ cấu chuyên biệt để trấn áp những người theo Pháp Luân Công. Câu thơ thứ hai, “Kỷ niệm thứ Năm như là ngày lễ hội của ông ta”; bởi vì lúc ấy trong Bộ Chính trị ĐCSTQ chỉ có duy nhất Giang Trạch Dân là một mực muốn trấn áp Pháp Luân Công, còn tất cả mấy vị Thường ủy khác đều phản đối. Người đứng đầu Phòng 610 đầu tiên, Lý Lam Thanh, cũng không còn cách nào khác. Thực ra Giang Trạch Dân cứ khăng khăng theo ý mình là bởi vì ông ta thấy mấy vị Thường ủy kia ban đầu phản đối ông ta, thế nên muốn thể hiện uy quyền tối cao, buộc mấy vị kia phải theo; cuối cùng ý chí một cá nhân đã quyết định toàn bộ cục diện chính trị. Sau đó thì hết thảy mọi thứ của Giang đều bành trướng theo: “Danh tiếng, sự tán tụng, và quyền lực của người này sẽ lớn mạnh”. Tuy nhiên, ông ta không nghĩ đến rằng hành động trấn áp Pháp Luân Công sẽ khiến đất nước và dân tộc Trung Hoa lâm vào một đại nạn, cũng chẳng ngờ rằng điều ấy cuối cùng sẽ khiến bản thân ông ta và toàn bộ ĐCSTQ rớt vào vực thẳm của sự hủy diệt.

“Ngày thứ Năm khủng bố”, ngày tà ác nhất trong lịch sử nhân loại

Các Thế Kỷ X, Khổ 71

Nguyên văn tiếng Pháp:

La terre & l’air geleront si grand eau,
Lors qu’on viendra pour ieudy venerer :
Ce qui sera iamais ne feut si beau,
Des quatre parts le viendront honorer,

Tiếng Anh:

The earth and air will freeze a very great sea,
When they will come to venerate Thursday:
That which will be never stuffed and filled so much
From the four parts they will come to honor it.

Tiếng Việt:

Mặt đất và không khí sẽ bị đóng băng trong biển lớn,
Khi chúng tới để tỏ lòng tôn kính với ngày thứ Năm:
Sẽ không bao giờ đầy ắp và tràn ngập đến như vậy nữa
Từ bốn phía, chúng sẽ tới để vinh danh nó.

Câu thơ thứ ba trong bản dịch tiếng Anh là căn cứ theo «Old French Dictionary» của Edward Oliver, năm 2004 và đã có sửa đổi. Trước đây câu này vẫn dịch là “That which will be never was it so fair“.

Bài thơ này đề cập đến “tỏ lòng tôn kính với ngày thứ Năm”, ngày mà “Mặt đất và không khí sẽ bị đóng băng trong biển lớn”; đây là một ngày cực kỳ đặc biệt. Ngày 9 tháng 6 năm 1999 có gì đặc biệt đến như thế? Bởi vì vào ngày này, bạn có thể chắc chắn dựa theo lịch pháp rằng là “ngày tà ác nhất trong lịch sử nhân loại”. Chúng ta đều biết rằng Nông lịch Trung Quốc (Âm lịch) chọn dùng cách tính ngày tháng năm theo can chi; mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi thời thần đều đối ứng với Thiên can Địa chi và Âm Dương Ngũ Hành. Thiên can Địa chi của ngày, tháng, năm sinh của bạn tổng cộng có 8 chữ, chính là “sinh thần bát tự” của bạn, và ở một mức độ nhất định, chúng quyết định cơ bản vận mệnh của một người bình thường, toán mệnh gọi là “toán bát tự”. Thực ra, sự tổ hợp của Thiên can và Địa chi tại mỗi một ngày trong lịch pháp là mang theo một loại ý nghĩa quyết định cát hung tại một số phương diện. Ngày 9 tháng 6 năm 1999, can chi của năm là Kỷ Mão, can chi của tháng là Canh Ngọ, can chi của ngày là Nhâm Thìn; trong đó Địa chi khắc Thiên can như sau: can chi của ngày là Thìn Thổ Địa chi khắc với Nhâm Thủy Thiên can; can chi của tháng là Ngọ Hỏa Địa chi khắc với Canh Kim Thiên can; can chi của năm là Mão Mộc Địa chi khắc với Kỷ Thổ Thiên can; toàn bộ đều là Địa khắc Thiên, lấy Địa khi dễ Thiên, phạm thượng tác loạn, chẳng trách bài thơ này trong «Các Thế Kỷ» nói: “Mặt đất và không khí sẽ bị đóng băng trong biển lớn”. Càng nguy hiểm hơn nữa: Mão Mộc Địa chi của năm sinh Ngọ Hỏa Địa chi của tháng, Ngọ Hỏa Địa chi của tháng lại sinh Thìn Thổ Địa chi của ngày, khiến Thìn Thổ Địa chi của ngày cứ sinh ra liên tục bất đoạn; cũng như vậy, Kỷ Thổ Thiên can của năm sinh Canh Kim Thiên can của tháng, Canh Kim Thiên can của tháng lại sinh Nhâm Thủy Thiên can của ngày, khiến Nhâm Thủy Thiên can của ngày sinh ra liên tục bất đoạn; cuối cùng tại ngày này, Thìn Thổ Địa chi của ngày khắc Nhâm Thủy Thiên can của ngày, dường như tại một điểm, Trời Đất va chạm mạnh; Địa chi ngày này có thể khắc tận Thiên can, đây chính là ngày Trời Đất đổ sập, điên đảo thị phi, càn khôn đảo ngược.

Mấy câu sau bài thơ có thể có một điểm tương đối khó lý giải, đó là từ sau ngày 9 tháng 6 năm 1999 trở đi, những thứ bất hảo và thế lực tà ác tại các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ bắt đầu hội tụ tại Địa cầu. “Khi chúng tới để tỏ lòng tôn kính với ngày thứ Năm”: như ở trên đã nói là “Thìn Thổ Địa chi của ngày cứ sinh ra liên tục bất đoạn”; “chúng cấp cho Giang Trạch Dân và ĐCSTQ tà ác vô số tà thần lạn quỷ, cung cấp năng lượng cho tà ác, cuối cùng những thứ bất hảo này nhét đầy tất cả các không gian của Địa cầu”, do vậy mới nói “Sẽ không bao giờ đầy ắp và tràn ngập đến như vậy nữa”; chúng đến từ bốn mặt tám phương trong vũ trụ: “Từ bốn phía, chúng sẽ tới để vinh danh nó”.

Đại vương Khủng bố từ trên trời xuống

Các Thế Kỷ X, Khổ 72

Nguyên văn tiếng Pháp:

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon heur.

Tiếng Anh:

The year 1999, seventh month,
From the sky will come a great King of Terror:
To bring back to life the great King of Angolmois,
Before and after Mars to reign by good luck.

Tiếng Việt:

Vào năm 1999, tháng 7,
Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.

Bài thơ tiên tri này của «Các Thế Kỷ» đơn giản là quá nổi tiếng, thế nhưng vẫn có nhiều người bị hiểu sai, cho tháng 7 năm 1999 là “ngày tận thế”. Đến tháng 6 năm 2000, Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ ra chỗ mê qua bài viết «Tham khảo dự ngôn», trong đó nói như sau:

“Tôi giảng rằng tháng Bảy, 1999, để nhà vua kia phục sinh, thì Khủng Bố sẽ từ trời xuống chính có nghĩa là những kẻ có dụng ý ở Trung ương [đảng] Trung Quốc đã lợi dụng quyền lực trong tay mà bắt đầu một cuộc đàn áp tà ác toàn diện đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp: bắt người, đánh người, bắt đi trại lao động cải tạo, bắt bỏ tù, huỷ sách, dùng quân đội, cảnh sát, đặc vụ, các [công cụ] ngoại giao, và [dùng] cả đài phát thanh, truyền hình, báo chí, viện đến các thủ đoạn vu khống phô thiên cái địa để bức hại; [giống như] cái thế trời sụp, mức độ tà ác kia đã che đậy toàn thế giới; thế lực cũ đã dùng quan niệm vốn đã bại hoại của chúng để an bài những việc này nhằm đạt mục đích là để làm cái gọi là kiểm nghiệm mang tính phá hoại [này đối với] Đại Pháp. Từ góc độ của các chư Thần mà xét thì quá trình Sư phụ ở nơi cõi người đang Chính Pháp chính là quá trình phục sinh từ cõi chết.

Về câu “đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ”, là nói khi trước [và] sau năm 1999 thì [Karl] Marx sẽ thống trị thế giới. Thực ra hiện nay không chỉ xã hội của đảng cộng sản là làm theo [Karl] Marx, mà những thứ như phúc lợi xã hội của các quốc gia phát triển trên thế giới cũng là những điều của chủ nghĩa cộng sản trong chế độ tư bản chủ nghĩa; trên biểu hiện là xã hội tự do, [nhưng] thực chất rất giống như toàn thế giới đang thực hành chủ nghĩa cộng sản; những người từ các quốc gia cộng sản chủ nghĩa đi sang các quốc gia phát triển bên Tây phương cũng đều có đồng cảm: cảm thấy ở đấy giống hệt như chủ nghĩa cộng sản, chỉ có điều không [truyền] giảng về cách mạng vũ trang.

Câu cuối “nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”, cũng là nói về điều thuyết giảng giải phóng toàn nhân loại của đảng cộng sản, và việc thu thuế cao của xã hội Tây phương để làm những điều như phúc lợi xã hội.

Vì sự việc này còn đang [trong quá trình] kết thúc, nên [tôi] chỉ giải nghĩa trong mấy câu như vậy. Thực ra tại rất nhiều quốc gia đều lưu truyền các lời tiên tri nói về thời gian này. Mấy câu trên đây, chỉ để tham khảo.”

Chúng ta chú ý rằng Các Thế Kỷ X, Khổ 72 là tiếp theo bài thơ ở Các Thế Kỷ X, Khổ 71 (vừa phân tích ở trên); bởi vì Pháp Luân Công là lực lượng chính nghĩa lớn mạnh nhất trong cõi Trời Đất nên chỉ một mình ĐCSTQ và Giang Trạch Dân mà muốn bức hại Pháp Luân Công thì cũng không được, do đó ở trên viết “từ sau ngày 9 tháng 6 năm 1999 trở đi, những thứ bất hảo và thế lực tà ác tại các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ bắt đầu hội tụ tại Địa cầu”, “chúng cấp cho Giang Trạch Dân và ĐCSTQ tà ác vô số tà thần lạn quỷ, cung cấp năng lượng cho tà ác, cuối cùng những thứ bất hảo này nhét đầy tất cả các không gian của Địa cầu”; đến tháng 7 năm 1999, chúng cuối cùng đã huy động đầy đủ năng lượng tà ác, và bắt đầu có hành động cụ thể bức hại Pháp Luân Công, đây chính là quá trình “Đại vương khủng bố từ trên trời xuống”. Năm 2000, vệ tinh NASA của Hoa Kỳ đã chụp được một bức ảnh Địa cầu, trong đó hiện rõ toàn bộ Địa cầu là một bộ mặt ma quỷ; kỳ thực đây chính là một loại thể hiện hình tượng tổng thể của vô số tà thần lạn quỷ đầy ắp Địa cầu. Như vậy, về sau các học viên Pháp Luân Công phát chính niệm, thanh trừ tà thần lạn quỷ, nhất định là nhắm vào những thứ này.

Đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân là quỷ Sa-tăng đến từ Địa ngục

Các Thế Kỷ II, Khổ 30

Nguyên văn tiếng Pháp:

Vn qui les dieux d’Annibal infernaux
Fera renaistre effrayeur des humains
Oncq plus d’horreur, ne plus pire iournaux
Qu’aduint viendra par Babel aux Romains.

Tiếng Anh:

One who the infernal gods of Hannibal
Will cause to be reborn, terror of mankind
Never more horror and never more worse of Journals
His audio will come to Romans through Babel.

Tiếng Việt:

Kẻ là thần Địa ngục Hannibal
Sẽ được tái sinh, gây khủng bố cho nhân loại.
Những tờ báo chưa từng xấu xa và ghê tởm hơn
Âm thanh của hắn sẽ truyền tới La Mã qua tháp Babel.

Bản dịch tiếng Anh hai câu sau bài thơ tiên tri này đã được sửa đổi lại cho đúng, với “iournaux” dịch thành “Journals”.

Sách «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» viết: “Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục của nó.” (Khải Huyền, 20:7); hai câu đầu bài thơ này cũng nói: “Kẻ là thần Địa ngục Hannibal; Sẽ được tái sinh, gây khủng bố cho nhân loại.” Vào thế kỷ 20, tức “khi một ngàn năm đã mãn”, quỷ Sa-tăng sẽ tái sinh nhưng không phải ở quốc gia Tây phương, bởi vì nó là “thần Địa ngục Hannibal”; Hannibal là một tướng lĩnh người Carthage [thuộc Bắc Phi] thời cổ đại từng đánh bại quân La Mã; đồng thời câu thứ tư nói “Âm thanh của hắn sẽ truyền tới La Mã qua tháp Babel”, cũng nói rằng địa điểm tái sinh của quỷ Sa-tăng sẽ không tại La Mã. Từ bề mặt chữ mà xét, “Địa ngục” là ở dưới lòng đất, “Địa ngục Hannibal” là ám chỉ “Địa ngục tầng thứ tám của người Hán” (tiếng Hán phiên dịch “Hannibal” thành “Hán Ni Bát”); như vậy “Địa ngục của người Hán” thả ra một con quỷ Sa-tăng để tái sinh tại Trung Quốc ở phương Đông. Đây chính là con thú tà ác ĐCSTQ và đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân.

Bộ máy khủng bố của con quỷ Sa-tăng này không phải là quân đội của nó, mà là “những tờ báo” (Journals); tại một quốc gia không có tự do ngôn luận và thông tin như Trung Quốc, “những tờ báo” này đại diện cho bộ máy tuyên truyền “tẩy não” nhân dân. «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» viết: “Nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán.” (Khải Huyền, 13:16); như vậy càng minh xác hơn, “những tờ báo” tuyên truyền tẩy não nhân dân do ĐCSTQ khống chế chính là bộ máy đánh “dấu con thú” lên con người; vì thế bài thơ mới viết “Sẽ được tái sinh, gây khủng bố cho nhân loại; Những tờ báo chưa từng xấu xa và ghê tởm hơn”, như vậy những người bị đánh “dấu con thú” đang ở trong hoàn cảnh rất đáng sợ.

Câu thứ tư bài thơ tiên tri ý nói rằng: “Những tờ báo” tuyên truyền của ĐCSTQ không chỉ đánh “dấu con thú” lên người Trung Quốc mà còn đầu độc cả những người ở các quốc gia Tây phương. Theo «Thánh Kinh», “tháp Babel” là ngọn tháp thông thẳng lên trời được xây dựng tại Babylon, một thành phố phương Đông; còn ở đây nó chỉ “tháp truyền hình” hiện đại; thành Babylon trong «Khải Huyền» là ẩn dụ Bắc Kinh ngày nay. ĐCSTQ thông qua các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình để truyền bá lừa dối và giả tượng đến các quốc gia Tây phương. Nhất là sau khi bắt đầu trấn áp Pháp Luân Công, lãnh đạo ĐCSTQ đã huy động tất cả bộ máy tuyên truyền đồ sộ, bịa đặt vu khống Pháp Luân Công rợp trời dậy đất, đồng thời cũng lan truyền những lời lừa dối đến toàn thế giới thông qua các phương tiện truyền thông; các kênh truyền thông Tây phương không biết chân tướng gần như đều đưa lại thông tin xuất phát từ Trung Quốc. Riêng Giang Trạch Dân dù ở trong nước hay nước ngoài, đều tự mình thực hiện các thủ đoạn tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công; các đại sự quán và lãnh sự quán Trung Quốc, các đoàn thể người Hoa ở nước ngoài đều bị ĐCSTQ lợi dụng làm công cụ tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công.

Vô số tội ác của kẻ cầm đầu tà ác

Các Thế Kỷ VIII, Khổ 80

Nguyên văn tiếng Pháp:

Des innocens le sang de vefue & vierge.
Tant de maux faicts par moyen se grand Roge,
Saincts simulachres trempez en ardant cierge,
De frayeur craincte ne verra nul que boge.

Tiếng Anh:

The blood of innocents, widow and virgin,
so many evils committed by means of the Great Red One,
holy images placed over burning candles,
terrified by fear, none will be seen to move.

Tiếng Việt:

Máu của những người vô tội, góa phụ và trinh nữ,
Vô số tội ác gây ra bởi các thủ đoạn của Đại vương Đỏ,
Những hình ảnh thần thánh bị quẳng vào ngọn nến đang cháy,
Bị dọa dẫm bởi nỗi sợ, không ai được thấy sẽ bị làm dao động.

Bài thơ tiên tri này nói về “Đại vương Đỏ” Giang Trạch Dân, đầu sỏ tà ác của ĐCSTQ, trong quá trình đàn áp Pháp Luân Công đã gây ra “vô số tội ác”, bắt bớ và sát hại rất nhiều học viên Pháp Luân Công, tạo nên rất nhiều thảm kịch như gia đình ly tán, tan nát cửa nhà; rất nhiều trẻ em là con của các học viên Pháp Luân Công, vì cha mẹ bị bắt, sống chết chưa rõ nên trở thành cô nhi lang thang trên phố; rất nhiều học viên Pháp Luân Công vì để tránh bị bức hại nên đã lưu lạc khắp nơi; những học viên Pháp Luân Công bị bắt thì bị tra tấn dã man; thêm vào đó là tội ác mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống “tà ác chưa từng thấy trên quả đất này”, các trại tập trung lấy nội tạng phân bố khắp toàn quốc. Câu thơ thứ ba “Những hình ảnh thần thánh bị quẳng vào ngọn nến đang cháy” là ám chỉ lúc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ tà ác thiêu hủy Pháp tượng Sư phụ của Pháp Luân Công, tịch thu rồi tiêu hủy sách Pháp Luân Công, phạm phải tội ác tày trời. Tuy nhiên, dưới sự trấn áp mang tính khủng bố của ĐCSTQ tà ác, những đệ tử Đại Pháp chân chính vẫn “không được thấy sẽ bị làm dao động”. Cuộc đàn áp và bức hại tà ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công nhất định sẽ thất bại; kẻ cầm đầu tà ác và con thú tà ác nhất định phải chịu báo ứng.

Giang Trạch Dân chính là bạo chúa Nero mới mang số “666”

Các Thế Kỷ IX, Khổ 53

Nguyên văn tiếng Pháp:

Le Neron ieune dans les trois cheminées
Fera de paiges vifs pour ardoir ietter,
Heureux qui loing sera de tels menées,
Trois de son sang le feront mort guetter.

Tiếng Anh:

The young Nero in the three chimneys
Will cause live pages to be thrown to burn:
Happy those who will be far away from such practices,
Three will watch out nervily for his blood will be death.

Tiếng Việt:

Bạo chúa Nero mới ở trong ba ống khói
Sẽ khiến những trang sách sống bị quẳng vào lửa:
Vui mừng khi có người sẽ tránh xa môn tập luyện,
Lão Tam sẽ lo sợ coi chừng máu mình sắp chết.

Bài thơ tiên tri này minh xác chỉ rõ Giang Trạch Dân chính là bạo chúa Nero mới, đồng thời cũng là “con thú tà ác” mang số “666”. Chữ “young” trong bản tiếng Anh thường có nghĩa là “trẻ”, nhưng cũng mang nghĩa là “mới mẻ, non nớt”; đương thời Thượng Đế Toàn Năng đã cho Nostradamus thấy hình tượng “Bạo chúa Nero non nớt” này để đại diện cho “tân Nero”. Giang Trạch Dân tự xưng là lãnh đạo nòng cốt thế hệ thứ ba (sau Mao và Đặng), thích dùng số “ba” này, nào là “tam giảng”, “ba đại diện”, v.v. thế là liền có biệt hiệu là “Giang Tam”; các bài thơ tiên tri trong «Các Thế Kỷ» thường dùng “Lão Tam” (Three) để đại diện cho Giang Trạch Dân. Câu đầu tiên “Bạo chúa Nero mới ở trong ba ống khói” là nói “ba bó lửa” trong quá trình đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân; chúng chính là “ba ống khói”: bó lửa thứ nhất là đốt sách Pháp Luân Công như được chỉ ra trong câu thơ thứ hai; bó lửa thứ hai chính là dàn dựng “vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”, vu oan giá họa cho Pháp Luân Công; bó lửa thứ ba chính là sau khi mổ cắp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công thì hỏa thiêu xác để phi tang. Câu thứ ba bài thơ nói rõ rằng “tân Nero” trấn áp Pháp Luân Công nhằm khiến họ “tránh xa” “môn tập luyện”. Câu thơ thứ tư là nói rằng con cóc Giang quỷ kỳ thực biết rằng chính nó sẽ phải chịu số phận ảm đạm, “lo sợ coi chừng máu mình sắp chết”. Nghe nói Giang Trạch Dân khi ở nhà đã sao chép rất nhiều bản «Địa Tạng Kinh», bởi vì ông ta là ma quỷ dưới Địa ngục; quỷ địa ngục quy về Địa Tạng Bồ Tát quản, nên ông ta mới sao chép «Địa Tạng Kinh». Thế nhưng trong tương lai nếu ông ta gặp Địa Tạng Bồ Tát dưới Địa ngục, ông ta sẽ phát hiện rằng Địa Tạng Bồ Tát ấy cũng là Bồ Tát do tu luyện Pháp Luân Công mà thành; đến lúc ấy, không cần tiểu quỷ đẩy, ông ta sẽ tự mình nhảy vào vạc dầu…

Giang Trạch Dân tà ác còn tồi tệ hơn cả Nero

Các Thế Kỷ IX, Khổ 17

Nguyên văn tiếng Pháp:

Le tiers premier pis que ne fit Neron,
Vuidez vaillant que sang humain respandre
R’édifier fera le forneron,
Siècle d’or, mort, nouueau Roy grand esclandre.

Tiếng Anh:

The third one first does worse than Nero,
How much human blood to flow, valiant, be gone:
He will cause the furnace to be rebuilt,
Golden Age dead, new King great scandal.

Tiếng Việt:

Kẻ thứ ba trước hết còn tồi tệ hơn cả Nero,
Biết bao máu người sẽ chảy, người can đảm ra đi:
Hắn sẽ khiến lò thiêu được xây dựng lại,
Thời đại hoàng kim kết thúc, vụ bê bối động trời của tân Quốc vương.

Bài thơ tiên tri này nói rằng: Giang Trạch Dân với biệt hiệu “Giang Tam”—lãnh đạo thế hệ thứ ba của ĐCSTQ—”trước hết còn tồi tệ hơn cả Nero”, khi đàn áp Pháp Luân Công, bức hại những tín ngưỡng tôn giáo khác và các nhân sĩ hoạt động nhân quyền, đã khiến “Biết bao máu người sẽ chảy, người can đảm ra đi”. Nhất là trong thời kỳ ông ta làm lãnh đạo ĐCSTQ tà ác, đã phạm phải “tội ác chưa từng thấy trên quả đất”, mổ lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công từ các trại tập trung, xây dựng lại các lò thiêu người thời Đức Quốc Xã.

Bởi vì Giang Trạch Dân “còn tồi tệ hơn cả Nero” lên nắm quyền, nên mấy thập niên ngắn ngủi “thời đại hoàng kim” cải cách mở cửa của Trung Quốc đã “kết thúc”; đủ loại hành vi xấu xa tham dâm hủ bại của Giang Trạch Dân đã gây nên “vụ bê bối động trời của tân Quốc vương”.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/12/16/49720.htmlNgày đăng: 01-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.