Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (39): Trung Cộng diệt vongTác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

Chương V: Tội ác của ĐCSTQ

Phần 9: ĐCSTQ tà ác diệt vong

Ở phần này, chúng ta sẽ nói về sự diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như được tiên tri trong «Các Thế Kỷ». Ở Phần 1 Chương này, chúng ta đã đề cập đến dự ngôn “Trời diệt Trung Cộng”; từ tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu hiện Thiên Ý “Trung Quốc cộng sản đảng vong” cho tới cuốn sách trời «Cửu bình cộng sản đảng», «Các Thế Kỷ» đều tiên tri rất chính xác. Ở các phần khác của Chương này, chúng ta đã thấy được «Các Thế Kỷ» tiên tri chính xác như thế nào về lịch sử tội ác của ĐCSTQ; cho dù là thế lực tà ác nào thì cũng đều không thể thoát khỏi kết cục diệt vong như được Trời định. ĐCSTQ hiện tại đã không thể thoát khỏi kiếp nạn, phần mộ dành cho ĐCSTQ đã sớm được chư Thần chuẩn bị rồi.

Thần giúp những người bị ĐCSTQ bức hại giải oan

Các Thế Kỷ II, Khổ 53

Nguyên văn tiếng Pháp:

La grande peste de cité maritime
Ne cessera que mort ne soit vengee :
Du iuste sang par pris damne sans crime,
De la grand’ dame par fainte n’outragee.

Tiếng Anh:

The great plague of the maritime city
Will not cease until there be avenged the death
Of the just blood, condemned for a price without crime,
Of the great lady outraged by pretense.

Tiếng Việt:

Trận đại ôn dịch trong thành phố của biển
Sẽ không dừng lại cho tới khi cái chết được báo thù
Máu chính nghĩa, bị kết án với giá mà không có tội,
Của phụ nữ vĩ đại bị lăng nhục bởi sự vu cáo.

Bài thơ này tiên tri rằng trong quá trình Trời diệt Trung Cộng, Thần sẽ giúp những người bị ĐCSTQ sát hại giải oan, cũng như giúp các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết giải oan; những kẻ tà ác tham gia bức hại sẽ phải nhận quả báo tương xứng.

Câu thơ đầu tiên “Trận đại ôn dịch trong thành phố của biển”: ở các phần trước chúng ta đã nói qua, trong «Các Thế Kỷ», chữ “biển” (the sea) rất nhiều khi là chỉ “Trung Nam Hải” ở Bắc Kinh; do đó “thành phố của biển” (maritime city) ở đây rất có khả năng là chỉ Bắc Kinh, nhưng cũng không loại trừ khả năng chỉ một thành phố ven biển nào đó tại Trung Quốc đại lục. Lời tiên tri nói thành phố này sẽ phát sinh một trận đại ôn dịch.

Câu thơ thứ hai “Sẽ không dừng lại cho tới khi cái chết được báo thù” giải thích rằng trận đại ôn dịch ở câu thơ trên chính là Thần đang thanh lý những kẻ tà ác bức hại Pháp Luân Công, bức hại nhân dân Trung Quốc; mà thời gian đại ôn dịch có khả năng sẽ là khá dài, “Sẽ không dừng lại cho tới khi cái chết được báo thù”.

Hai câu thơ cuối “Máu chính nghĩa, bị kết án với giá mà không có tội; Của phụ nữ vĩ đại bị lăng nhục bởi sự vu cáo” chính là nói về những tội ác và nợ máu mà ĐCSTQ tà ác đã phạm phải trong suốt quá trình bức hại các học viên Pháp Luân Công và những người dân Trung Quốc thiện lương.

“Thiện có thiện báo, ác có ác báo”, đây là thiên lý của vũ trụ. Trong quá trình bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ tà ác đã phạm phải những tội ác tày trời như mổ cắp nội tạng; những ai tham gia bức hại nếu không hối cải thì nhất định sẽ phải nhận quả báo.

Thực ra, sách «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» đã đề cập tới trận đại chiến tối hậu giữa Chính và tà, đại thẩm phán, cũng như sự kiện chư Thần giúp các Thánh đồ bị tà ác bức hại giải oan:

Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có các linh hồn của những người đã bị giết vì Đạo của Đức Chúa Trời và vì lời chứng mà họ giữ vững. Những người ấy kêu lớn rằng, “Lạy Chúa Toàn Năng, Đấng Thánh Khiết và Chân Thật, còn bao lâu nữa Ngài mới xét xử và báo trả những kẻ sống trên đất về tội làm đổ máu chúng con?” (Khải Huyền, 6:9-10)

Vị thiên sứ thứ ba đổ bát của mình xuống các sông ngòi và các suối nước; chúng đều biến thành máu. Bấy giờ tôi nghe vị thiên sứ của nước nói, ‘Lạy Đấng Thánh, Đấng Hiện Có và Đấng Đã Có, Ngài thật là công chính, Vì Ngài đã đoán phạt như vậy; Bởi vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và các vị tiên tri, Nên Ngài bắt chúng phải uống máu, Chúng chịu như vậy là đáng lắm.’ Bấy giờ tôi nghe bàn thờ đáp lại, ‘Thật đúng lắm, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng; Những phán quyết của Ngài thật là chân chính và công bình’.” (Khải Huyền, 16:4-7)

Trong chương 18 «Khải Huyền» còn nói về sự sụp đổ của thành Babylon vĩ đại:

Họ thảy bụi trên đầu, kêu la, khóc lóc, và tiếc thương rằng: ‘Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại, Thành đã làm cho mọi người có tàu đi biển trở nên giàu có nhờ sự phồn vinh của nó, Thế mà chỉ trong một giờ, nó đã trở thành hoang phế!‘” (Khải Huyền, 18:19)

Hỡi thiên đàng, hỡi các thánh đồ, các vị sứ đồ, và các vị tiên tri, hãy vui mừng về nó, Vì Đức Chúa Trời đã đoán phạt nó, vì nó đã hại quý vị.” (Khải Huyền, 18:20)

Bấy giờ một vị thiên sứ mạnh mẽ nhấc bổng một tảng đá như một cối xay lớn, ném xuống biển, và nói: ‘Thành phố lớn Ba-by-lon sẽ bị ném xuống dữ dội như thế, Và sẽ không ai tìm thấy nó nữa.” (Khải Huyền, 18:21)

Từ đó có thể thấy, sự báo thù của “máu chính nghĩa” và “phụ nữ vĩ đại” được tiên tri trong «Các Thế Kỷ» chính là sự giải oan của các Thánh đồ; ngoài ra, “thành phố của biển” trong «Các Thế Kỷ» và “thành Babylon vĩ đại” trong «Khải Huyền» là có tương quan. Ở đoạn cuối Phần 5 Chương I, chúng ta đã phân tích chi tiết về quan hệ giữa “thành Babylon vĩ đại” và Bắc Kinh. Hiện tại, bài thơ này tiên tri về trận đại ôn dịch rất có khả năng phát sinh tại Bắc Kinh, tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ đề cập tới tác dụng “báo thù” của nó; bởi vì đại ôn dịch là an bài đại quy mô của cựu thế lực để đào thải con người, chỉ những ai đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, xóa đi dấu vết con thú, thì mới không nằm trong nguy hiểm bị đào thải.

Nhân dân thức tỉnh trong tai nạn

Các Thế Kỷ II, Khổ 54

Nguyên văn tiếng Pháp:

Par gent estrange, & de Romains loingtaine,
Leur grand cité apres eau fort troublee :
Fille sans main, trop different domaine,
Prins, chef terreure n’auoit este riblee.

Tiếng Anh:

For strange people, and distant from the Romans
Their great city much troubled after water:
Daughter armless, domain too different,
Terror chief taken, unavoidable rebellion.

Tiếng Việt:

Cho những người lạ, và cách xa những người La Mã
Thành phố vĩ đại của họ hỗn loạn lớn sau hồng thủy:
Con gái không có vũ khí, lãnh địa rất khác nhau,
Thủ lĩnh khủng bố bị bắt, cuộc nổi loạn không thể tránh khỏi.

Hai câu sau bản tiếng Anh bài thơ này đã được phiên dịch lại cho đúng. “Handless” đổi thành “armless”; “chef terreure” dịch thành “Terror chief”; “auoit” chính là “avoid”; còn “riblee” chính là “rebel”.

Bài thơ này tiên tri về sự thức tỉnh của nhân dân Trung Quốc giữa cơn khổ nạn mà ĐCSTQ gây ra. Rất nhiều dân chúng Trung Quốc từ các “lãnh địa rất khác nhau”, “không có vũ khí”, thế nhưng đã vùng lên phản kháng sự thống trị của ĐCSTQ tà ác, cuối cùng khiến “Thủ lĩnh khủng bố bị bắt”.

Ý nghĩa của bài thơ này đã khá rõ ràng, chính là nhân dân trong tai nạn, chủ yếu thông qua kháng nghị hòa bình, sẽ đứng lên lật đổ sự thống trị tà ác của ĐCSTQ. “Thành phố vĩ đại” ở đây chính là “thành Babylon vĩ đại” trong «Thánh Kinh», cũng chính là “thành phố của biển” như đã nói ở trên. “Thủ lĩnh khủng bố” chính là kẻ cầm đầu tà ác và những kẻ đầu sỏ bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ; “cách xa những người La Mã” ám chỉ sự kiện này xảy ra tại phương Đông.

Kết cục bi thảm của kẻ cầm đầu tà ác

Các Thế Kỷ IX, Khổ 76

Nguyên văn tiếng Pháp:

Auec le noir Rapax & sanguinaire,
Yssu du peaultre de l’inhumain Neron,
Emmy deux fleuues main gauche militaire,
Sera murtry par Ioyne chaulueron.

Tiếng Anh:

With the rapacious and blood-thirsty king,
Issued from the skin of the inhuman Nero:
Between two rivers military hand left,
He will be murdered by joining lime burner.

Tiếng Việt:

Với Quốc vương tham tàn và khát máu,
Thoát từ bộ da của Nero vô nhân tính:
Giữa hai dòng sông, quân đội mất quyền kiểm soát,
Hắn sẽ bị giết chết bằng cách đưa vào lò nung vôi.

Bản tiếng Anh bài thơ này đã được sửa ba chỗ. Thứ nhất là “peaultre”, nguyên từ tiếng Pháp “peaux” tương đương với từ tiếng Anh “skin”; thứ hai là “chaulueron”, là từ tiếng Pháp thời Trung Cổ, vừa có nghĩa là “Baldy” (kẻ hói đầu), vừa có nghĩa là “lime burner” (lò nung vôi), ở đây chúng ta dùng nghĩa sau; thứ ba là “Ioyne”, tiếng Pháp cổ nghĩa là “join” (gia nhập).

Bài thơ này tiên tri về kết cục bi thảm của kẻ cầm đầu tà ác Giang Trạch Dân khi ĐCSTQ diệt vong.

Hai câu thơ đầu “Với Quốc vương tham tàn và khát máu; Thoát từ bộ da của Nero vô nhân tính” chính là nói về kẻ cầm đầu tà ác Giang Trạch Dân. Trong Phần 3 Chương I, khi phân tích Các Thế Kỷ IX, Khổ 53, chúng ta đã biết rằng Giang Trạch Dân chính là bạo chúa Nero mới mang số “666″; còn trong Các Thế Kỷ IX, Khổ 17, Giang Trạch Dân được mô tả là “Kẻ thứ ba trước hết còn tồi tệ hơn cả Nero”.

Câu thơ thứ ba “Giữa hai dòng sông, quân đội mất quyền kiểm soát”: “giữa hai dòng sông” ở đây chính là lưu vực Lưỡng Hà của Babylon cổ đại được nói đến trong «Khải Huyền», trên thực tế chỉ lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang ngày nay, tức Trung Quốc. “Quân đội mất quyền kiểm soát” ở đây ý nói khi toàn thể nhân dân Trung Quốc thức tỉnh trong tai nạn và vùng lên lật đổ ĐCSTQ tà ác, quân đội Trung Quốc sẽ không muốn chết theo ĐCSTQ và đứng về phía nhân dân.

Câu thơ cuối cùng “Hắn sẽ bị giết chết bằng cách đưa vào lò nung vôi” tiên tri về kết cục bi thảm của kẻ cầm đầu tà ác Giang Trạch Dân. “Lò nung vôi” (lime burner) tại Châu Âu thời Trung Cổ có đồng thời hai tác dụng, ngoại trừ nung khô vôi ra, nó còn có thể dùng để tôi vôi. Tại Trung Quốc, quá trình tôi vôi được tiến hành trong một hố vôi; đá vôi sống được đưa vào hố vôi chứa nước sẽ phát xuất ra một nhiệt lượng cực lớn; tình cảnh này cũng giống như “hồ diêm sinh” vào lúc đại thẩm phán tối hậu được nhắc đến trong «Khải Huyền».

Xua đuổi Trung Cộng, trừng phạt ác thủ

Các Thế Kỷ IX, Khổ 46

Nguyên văn tiếng Pháp:

Vuydez, fuyez de Tholose les rouges
Du sacrifice faire expiation,
Le chef du mal dessous l’ombre des courges
Mort estrangler carne omination.

Tiếng Anh:

Be gone, flee from Toulouse ye red ones,
For the sacrifice to make expiation:
The chief cause of the evil under the shade of pumpkins:
Dead to strangle carnal prognostication.

Tiếng Việt:

Cút đi, thoát khỏi Toulouse, những kẻ màu đỏ kia,
Vì sự hy sinh để tạo ra sự chuộc tội:
Thủ lĩnh khiến tà ác dưới cái bóng của những quả bí ngô:
Chết với cái xác bị bóp nghẹt như được báo trước.

Bài thơ này tiên tri rằng sau khi Trời diệt Trung Cộng, trên mảnh đất Trung Hoa Đại Địa, những cặn bã dư nghiệt tà linh ĐCSTQ sẽ bị thanh trừ, thủ lĩnh tà ác và những kẻ phạm tội tàn hại nhân dân sẽ phải chịu trừng phạt.

Hai câu thơ đầu “Cút đi, thoát khỏi Toulouse, những kẻ màu đỏ kia; Vì sự hy sinh để tạo ra sự chuộc tội” tiên tri rằng sau khi Trời diệt Trung Cộng, các tội phạm ĐCSTQ và những người đi theo họ sẽ bị xua đuổi và chịu sự thẩm phán của chính nghĩa; “những kẻ màu đỏ” (red ones) ở đây chỉ các tội phạm ĐCSTQ. “Toulouse” là một thành phố lớn của Pháp, mà Pháp lại là quê hương của Nostradamus, như vậy “Toulouse” ở đây có nghĩa là “quê hương chúng ta”. Đem cả hai ý trên ghép lại thì chính là tiên tri rằng: “Cút đi, thoát khỏi quê hương chúng ta, những tội phạm ĐCSTQ kia; Vì sự hy sinh để tạo ra sự chuộc tội”. Chúng ta biết rằng vào thời cách mạng Quốc Dân, Tôn Trung Sơn từng đề xuất khẩu hiệu “Xua đuổi Tác-ta (du mục phương Bắc), khôi phục Trung Hoa”; đây chính là điềm báo trước cho sự đản sinh một nước Trung Quốc mới không có ĐCSTQ.

Trong mấy thập niên qua, ĐCSTQ tà ác, một thứ tà linh ngoại lai, đã xâm chiếm non sông Trung Hoa tươi đẹp, bắt cóc nhân dân Trung Quốc thuần phác, phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, và hại chết 80 triệu người con dân tộc Trung Hoa. Tới nay, Trời diệt Trung Cộng, thời khắc ĐCSTQ chịu báo ứng trừng phạt, cuối cùng đã đến.

Hai câu thơ sau “Thủ lĩnh khiến tà ác dưới cái bóng của những quả bí ngô; Chết với cái xác bị bóp nghẹt như được báo trước”, lần này là từ một giác độ khác để tiên tri về kết cục bi thảm của kẻ cầm đầu tà ác. Quả bí ngô (pumpkin) là đồ trang sức dùng trong lễ hội ma quỷ Halloween của phương Tây, đại biểu cho cõi âm. “Thủ lĩnh khiến tà ác dưới cái bóng của những quả bí ngô” nói rằng bởi vì Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, tà linh của ông ta đã sớm bị đệ tử Đại Pháp phát chính niệm tiêu diệt rất nhiều lần; các linh hồn ấy đã sớm bị đả nhập Địa ngục rồi; chỉ còn lại nhục thân ông ta vẫn được đám lạn quỷ chống đỡ, với hy vọng sẽ tiếp tục hành ác. Tới khi Trời diệt Trung Cộng, ngoại trừ linh hồn tà ác của Giang Trạch Dân bị “ngâm trong hồ diêm sinh” từng tầng từng tầng dưới Địa ngục, nhục thân của ông ta cũng phải chịu thẩm phán và trừng phạt ở nhân gian: “Chết với cái xác bị bóp nghẹt như được báo trước”; đây chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của vũ trụ đối với tà ác, gọi là “hình thần toàn diệt”.

Ở phần này, chúng ta đã nói về bộ phận trọng yếu của những lời tiên tri liên quan đến trận đại chiến Chính-tà trong «Các Thế Kỷ»: Sự diệt vong của ĐCSTQ tà ác. Kết quả những lời tiên tri này có quan hệ đến vận mệnh của rất nhiều người tại Trung Quốc. Đối với mỗi cá nhân, vào lúc Trời diệt Trung Cộng, họ đều phải đối diện với các chủng loại tai nạn dùng để chôn vùi ĐCSTQ. Chỉ có thoái đảng mới đảm bảo được bình an cho bản thân; chỉ có thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mới có thể cầu được Thần Phật cứu giúp.

Thoái đảng tự cứu bảo bình an, giải thể Trung Cộng cứu Trung Quốc!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/14/53322.htmlNgày đăng: 15-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.