Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (23): Đại Pháp vũ trụTác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

CHƯƠNG III: Vũ trụ Chủ Thần tại nhân gian

Phần 5: Đại Pháp vũ trụ

Đại Pháp vĩ đại, Chủ Thần vĩ đại

Các Thế Kỷ III, Khổ 2

Nguyên văn tiếng Pháp:

Le diuin verbe pourra à la substance,
Comprins ciel, terre, or occult au fait mystique
Corps, ame, esprit ayant toute puissance,
Tant soubs ses pieds comme au siege Celique.

Tiếng Anh:

The divine word will give to the substance,
Including heaven, earth, gold hidden in the mystic milk:
Body, soul, spirit having all power,
As much under its feet as the Heavenly see.

Tiếng Việt:

Lời của Thần sẽ ban cho vật chất,
Bao gồm Thiên đàng, mặt đất, vàng ẩn trong Ngân Hà thần bí:
Thân thể, linh hồn, tinh thần có mọi sức mạnh,
Tít mãi dưới chân như thiên thượng thấy.

Bản dịch tiếng Anh ở đây được giữ nguyên, ngoại trừ từ “substance” được hoàn nguyên từ tiếng Pháp. Đối với bài thơ này, tất cả chúng ta đều biết rằng nó tiên tri vị Thần vĩ đại sẽ tới; nguyên tiêu đề bản dịch tiếng Trung của tác giả Lạc Tấn đối với bài thơ này là “Thần vũ trụ đã tới”; tuy nhiên, không ai có thể hoàn toàn đọc hiểu bài thơ này.

Hai câu đầu bài thơ “Lời của Thần sẽ ban cho vật chất; Bao gồm Thiên đàng, mặt đất, vàng ẩn trong Ngân Hà thần bí” là tiên tri về Đại Pháp thần thánh vĩ đại; trong đó “lời của Thần” (divine word) là chỉ Đại Pháp căn bản của vũ trụ được Chủ Thần giảng cho chúng Thần, chúng vật chất và chúng sinh trong vũ trụ, cũng chính là Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tất cả chúng Thần, chúng vật chất và chúng sinh trong vũ trụ, thậm chí cả những vị Thần “ẩn trong Ngân Hà thần bí” cũng đều lắng nghe “lời của Thần” này. Chữ “milk” ở đây thực ra là ám chỉ “Milky Way”, có nghĩa là “hệ Ngân Hà”; còn “vàng” (gold) thực ra ám chỉ “Thần” (God), bởi vì “gold” và “God” gần như đồng âm, hơn nữa thân thể của Thần cũng là bằng “vàng”. Như vậy từ bài thơ này trở về sau, khi nào «Các Thế Kỷ» dùng “word” hoặc “letter” thì đều là đại biểu cho “Đại Pháp”.

Thực ra, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều biết rằng trong các bài giảng Pháp của Sư phụ, Ngài không chỉ giảng cho con người nghe, mà chúng sinh trong vũ trụ cũng đều đang nghe, đều cần đồng hóa với Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu» năm 1999, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp từng đề cập:

Trong lúc tôi giảng Pháp, chúng ta ngồi đây có người có thể thấy được, sinh mệnh tại từng tầng từng tầng thiên thể bất đồng đều đang nghe, tôi không chỉ vì con người mà giảng Pháp.” (bản dịch chưa chính thức)

Hai câu sau bài thơ “Thân thể, linh hồn, tinh thần có mọi sức mạnh; Tít mãi dưới chân như thiên thượng thấy.” Trong phần giới thiệu tôi đã nói qua: Những lời tiên tri trong «Các Thế Kỷ» đối với những sự kiện lịch sử thì miêu tả từ các giác độ, thậm chí các tầng thứ khác nhau. “Bất đồng tầng thứ” ở đây bao gồm cả các vị Thần ở các tầng thứ và thể hệ nhất định trong vũ trụ, ấy là bởi vì Thần khải trong «Các Thế Kỷ» đến từ vị Thần tối cao, tức Thượng Đế Toàn Năng (Almighty God). Như vậy, Thượng Đế Toàn Năng đến từ đâu, Nostradamus đã đề cập trong bức thư gửi con trai ông như sau:

Trong đại khung của tầng thiên thể thứ tám, một không gian nơi Thượng Đế Toàn Năng sẽ hoàn thành sự chuyển hóa, và nơi mà các chòm sao sẽ tiếp tục sự vận chuyển của mình, nhờ đó khiến Địa cầu ổn định và vững chắc, nhưng chỉ khi Ngài vẫn vĩnh viễn bất biến cho đến khi Ngài làm xong.”

Trong «Các Thế Kỷ», vũ trụ của chúng ta được đại diện bởi “con số bảy vĩ đại”; tuy nhiên Thượng Đế Toàn Năng lại đến từ “đại khung của tầng thiên thể thứ tám”, tức là ở ngoài vũ trụ này. Vì thế, khi đứng từ tầng thứ của Ngài mà nhìn thì thấy “Thiên địa vạn vật đều ở dưới bàn chân”, cũng chính là “Tít mãi dưới chân như thiên thượng thấy” trong câu thơ thứ tư.

Ở trên đã nói về sự vĩ đại của Chủ Thần vũ trụ, người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên đối với đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, điều này cũng không có gì là lạ, bởi vì Sư phụ Đại Pháp đã sớm giảng qua rồi. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội Houston» tháng 10 năm 1996, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp nói:

Nhục thân của tôi ngồi tại nơi đây thì chư vị thấy là lớn như thế này, thế nhưng thân thể của tôi ở phía bên kia thì cái này lớn hơn cái kia, lớn tới mức người có thiên mục mở cao nhất trong chư vị ngồi đây chỉ có thể thấy được phía dưới ngón chân tôi, không thấy được phía trên ngón chân tôi, đây vẫn chưa phải là lớn nhất. Đương nhiên đây không phải là khoe khoang, Thầy trò với nhau chẳng hề nói sai.” (bản dịch chưa chính thức)

Ảnh: Đại Pháp vĩ đại, Chủ Thần vĩ đại.

Thực ra, đối với chúng sinh trong vũ trụ mà nói, sự vĩ đại của Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cũng như sự vĩ đại của Chủ Thần sáng lập và hồng truyền Đại Pháp vũ trụ là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt được. Ở đây tôi chỉ mượn lời khải thị của Thần trong dự ngôn «Các Thế Kỷ» từ 500 năm trước để miêu tả tại một trình độ nhất định mà thôi.

Tu luyện trong Đại Pháp, viên mãn quy vị

Các Thế Kỷ III, Khổ 94

Nguyên văn tiếng Pháp:

De cinq cens ans plus compte l’on tiendra,
Celuy qu’estoit l’ornement de son temps :
Puis à vn coup grande clarté donrra,
Que par ce siecle les rendra trescontens.

Tiếng Anh:

For five hundred years more one will keep count of him
Who was the ornament of his time:
Then suddenly great light will he give,
He who for this century will take them back very satisfied.

Tiếng Việt:

Trong hơn 500 năm, người ta sẽ ngóng tới Ngài
Ngài là vinh diệu cho thời đại của Ngài:
Rồi đột nhiên, ánh sáng vĩ đại Ngài sẽ ban cho,
Ngài sẽ đưa họ về thật viên mãn trong thế kỷ này.

Bản dịch tiếng Anh cũ ở đây được giữ nguyên ngoại trừ một từ, đó là từ tiếng Pháp “rendre”, thường mang ý “trả lại, hoàn lại”; bản cũ tiếng Anh dịch là “render”. Tuy nhiên từ tiếng Anh “render” hay được dùng với nghĩa “dâng, nộp, trao”; do đó tôi phiên dịch thành “take back”, nghĩa là “đưa về”.

Câu đầu tiên “Trong hơn 500 năm, người ta sẽ ngóng tới Ngài” là tiên tri từ thế kỷ 16, từ thời Nostradamus sống cho tới nay, chúng sinh trong vũ trụ đều trông ngóng Ngài sẽ tới thế gian, truyền Đại Pháp chân chính của vũ trụ, cứu vãn vũ trụ trong thời khắc tối hậu và cứu độ chúng sinh. Ngài chính là người sáng lập Pháp Luân Công và hồng truyền Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn”, Lý Hồng Chí Tiên sinh. Thực ra, trong lịch sử “hơn 500 năm” ấy, sự vận hành của vũ trụ và nhân loại đều là chờ đợi thời khắc tối hậu này. Đối với nhân loại, thời kỳ Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ hồng truyền tại nhân gian là thời kỳ người và Thần cùng tồn tại, do đó mới nói “Ngài là vinh diệu cho thời đại của Ngài”.

Hai câu sau bài thơ nói về trạng thái tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp và là kết quả của sự chân tu Đại Pháp. Trạng thái tu luyện này chính là quá trình không ngừng giác ngộ chân lý vũ trụ, không ngừng được ban cho “ánh sáng vĩ đại”, để rồi cuối cùng được quy vị “thật viên mãn”. Hết thảy điều này đều đến từ sự từ bi phổ độ của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Câu thơ thứ ba “Rồi đột nhiên, ánh sáng vĩ đại Ngài sẽ ban cho” là chỉ trạng thái “đột ngộ” trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như Sư phụ Đại Pháp giảng trong «Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu» năm 1999:

Chư vị ngộ được Pháp lý càng cao, thì chư vị càng thăng hoa trong tu luyện, nhưng không để chư vị biểu hiện trạng thái ấy trong người thường. Khi chư vị tại phía bên kia minh bạch Pháp lý rồi, thì biến hóa ở không gian khác là khá lớn, bộ phận thân thể cấu thành bởi lạp tử vi quan biến hóa khá mạnh mẽ, ngoài ra, trong một tầng Pháp lý ấy là đột nhiên minh bạch hết thảy.” (bản dịch chưa chính thức)

Có đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thể nghiệm được khi luyện công như sau: “Khi đang luyện công bỗng một âm thanh vang lên, tôi thấy thân thể mình đã được xung khai rồi, rất nhiều sự vật đều đột nhiên minh bạch rồi.” Điều này cũng chứng minh đặc điểm tu luyện “đột nhiên giác ngộ” trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ban nãy bảo mọi người phải trân quý Pháp, học Pháp cho nhiều, nhất định phải đọc sách nhiều lần, chư vị mới đề cao. Tôi đã đem năng lực của mình truyền nhập vào trong bộ Đại Pháp này, chư vị chỉ cần học thì chư vị sẽ cải biến, chư vị chỉ cần học thì chư vị sẽ đề cao, chư vị chỉ cần học thì chư vị sẽ có thể viên mãn.” («Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc» năm 1999, bản dịch chưa chính thức)

Như vậy chỉ cần chân tu Pháp Luân Đại Pháp thì người tu luyện sẽ có thể viên mãn quy vị, đắc được quả vị, do đó câu thơ thứ tư mới nói: “Ngài sẽ đưa họ về thật viên mãn trong thế kỷ này”.

Ảnh: “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Viết đến đây, Chương “Vũ trụ Chủ Thần tại nhân gian” đã kết thúc. Trong Chương này, tôi đã căn cứ vào những lời khải thị của Thần trong dự ngôn «Các Thế Kỷ» và thông qua phân tích cá nhân đối với các bài thơ tiên tri để biểu thị những đặc điểm của Đại Pháp vũ trụ—Pháp Luân Đại Pháp. Để chân chính liễu giải Pháp Luân Đại Pháp thì nhất định phải học nguyên văn các bài giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Từ 500 năm trước, Thần đã nói với chúng ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất cho tương lai của vũ trụ. Kỳ thực từ vạn cổ xa xưa, chúng sinh đã chờ đợi Cứu Thế Chủ tới nhân gian; cho dù là ai, cho dù là sinh mệnh nào thì vì tương lai của chính mình, xin các bạn chớ bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm có một này, tất cả là xem kiếp này bạn đối đãi với Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Cuối cùng, xin mượn bài thơ của một đệ tử Đại Pháp để thay lời kết cho Chương này:

Ức Tần Nga—Khoái Ngộ

Tiệm Minh

Phàm trần xứ,
Vạn thế mê hành yên vân lộ.
Yên vân lộ,
Phù hư phiêu miểu,
Sinh tử vô trợ.
Đại Pháp khai truyền Pháp Luân chuyển,
Chủ Phật hạ thế từ bi độ.
Từ bi độ,
Vạn cổ cơ duyên,
Chúng sinh khoái ngộ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/1/23/50531.htmlNgày đăng: 20-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.