Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (40): Thanh toán tàn dưTác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

Chương V: Tội ác của ĐCSTQ

Phần 10: Thanh toán ĐCSTQ và các tàn dư

Trong cơn sóng dữ “Trời diệt Trung Cộng”, giữa làn sóng phản kháng mãnh liệt của nhân dân đã thức tỉnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác sẽ tự đào phần mộ cho mình và chịu kết cục diệt vong.

Thực ra, Sư phụ của Đại Pháp cũng đã giảng về vận mệnh diệt vong của ĐCSTQ: “Từ thời khắc khi từ trong cái đảng ấy và từ tên đại ma đầu hô lớn “chiến thắng Pháp Luân Công”, thì chư Thần đã phán [quyết] giải thể và tiêu huỷ nó.” («Không phải là làm chính trị»). Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng tân sinh duy nhất của vũ trụ trong thời kỳ tối hậu này; ĐCSTQ tà ác đã phạm phải tội ác bức hại Pháp Luân Công, từ đó trở thành địch nhân của toàn vũ trụ; chính như Các Thế Kỷ X, Khổ 10 nói, ĐCSTQ là “Kẻ thù lớn của toàn nhân loại” (Great enemy of the entire human race); do đó nó tất nhiên sẽ bị toàn vũ trụ và toàn nhân loại diệt trừ; đây chính là điều “tất nhiên” mà rất nhiều dự ngôn vĩ đại trong lịch sử đã đề cập, là “tất nhiên” của lịch sử.

Học viên Pháp Luân Công bản thân chịu khổ nạn vì bị bức hại, nhưng không chỉ “giảng chân tướng” phản bức hại, mà còn “truyền Cửu Bình, khuyên tam thoái”, khiến người ta nhận rõ con thú tà ác ĐCSTQ, xóa đi dấu vết con thú; nhờ đó khi mà Trời diệt Trung Cộng và các tàn dư của nó, họ có thể giữ mạng sống và tiến nhập vị lai; đây chính là cứu độ từ bi đối với hết thảy chúng sinh.

Do đó, sau khi giải thể ĐCSTQ, Thần tất nhiên cũng thanh toán triệt để các nhân tố tà ác của nó, đặc biệt là hệ tư tưởng “giả, ác, bạo” phản vũ trụ; đây chính là biểu hiện bề mặt của quá trình “xóa đi dấu vết con thú và tân sinh” đối với chỉnh thể xã hội và dân tộc Trung Hoa; còn đối với mỗi cá nhân tại Trung Quốc, vứt bỏ văn hóa đảng mà ĐCSTQ tà ác tạo ra chính là con đường khôi phục sự lành mạnh của bản thân.

Trong «Các Thế Kỷ» có đề cập tới kết cục diệt vong của các phần tử tà ác ĐCSTQ và sự thanh toán đối với những đồng minh của nó, cũng như vận mệnh các tàn dư cuối cùng của ĐCSTQ.

Xua đuổi Trung Cộng, trừng phạt ác thủ

Các Thế Kỷ IX, Khổ 46

Nguyên văn tiếng Pháp:

Vuydez, fuyez de Tholose les rouges
Du sacrifice faire expiation,
Le chef du mal dessous l’ombre des courges
Mort estrangler carne omination.

Tiếng Anh:

Be gone, flee from Toulouse ye red ones,
For the sacrifice to make expiation:
The chief cause of the evil under the shade of pumpkins:
Dead to strangle carnal prognostication.

Tiếng Việt:

Cút đi, thoát khỏi Toulouse, những kẻ màu đỏ kia,
Vì sự hy sinh để tạo ra sự chuộc tội:
Thủ lĩnh khiến tà ác dưới cái bóng của những quả bí ngô:
Chết với cái xác bị bóp nghẹt như được báo trước.

Bài thơ này đã được chúng ta giải thích trong phần trước; nó tiên tri về kết cục bi thảm “hình thần toàn diệt” của kẻ cầm đầu tà ác, cũng như sự trừng phạt và xua đuổi đối với các tội phạm ĐCSTQ.

Thanh toán tay sai của ĐCSTQ

Các Thế Kỷ III, Khổ 44

Nguyên văn tiếng Pháp:

Quand l’animal à l’homme domestique
Apres grand peine & sauts viendra parler :
Le foudre à vierge sera si malefique
De terre prinse & suspenduë en l’air.

Tiếng Anh:

When the animal domesticated by man
After great pains and leaps will come to speak:
The lightning to the virgin will be very harmful,
Taken from earth and suspended in the air.

Tiếng Việt:

Khi con thú được nuôi dưỡng bởi con người
Sau những thống khổ lớn và các bước nhảy sẽ nói:
Tia chớp phóng tới trinh nữ sẽ trở nên rất tai hại,
Bay lên từ dưới đất và lơ lửng trên không trung.

Bài thơ này tiên tri rằng những tay sai của ĐCSTQ mà không biết hối cải sẽ phải chịu sự trừng phạt và báo ứng nghiêm khắc từ Trời.

Hai câu thơ đầu “Khi con thú được nuôi dưỡng bởi con người; Sau những nỗi đau lớn và các bước nhảy sẽ nói” là nói về những tay sai ĐCSTQ; họ chính là một bộ phận của con thú tà ác; một khi “dấu vết con thú” trên thân họ chưa được xóa đi, thì cả tâm, thân và linh hồn họ chính là dã thú; do đó trong quá trình “Trời diệt Trung Cộng”, giữa các loại báo ứng của Trời đối với tà ác, họ sẽ phải chịu “những thống khổ lớn”; nếu họ không hối cải, không có “các bước nhảy” để thoát khỏi nó, thì sẽ không cứu nổi nữa; bản thân họ sẽ trở thành đối tượng hứng chịu sự phẫn nộ của Trời và chỉ còn con đường hủy diệt.

Trong chương 16 sách «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» cũng có lời tiên tri rằng:

Vị thiên sứ thứ năm đổ bát của mình trên ngai của Con Thú, cả vương quốc của nó trở nên tối tăm; người ta cắn lưỡi mình vì quá đau đớn.” (Khải Huyền, 16:10)

Và họ chửi rủa Đức Chúa Trời trên trời vì những đau đớn và những ung độc họ bị, nhưng họ vẫn không ăn năn hối cải về các việc họ làm.” (Khải Huyền, 16:11)

Những người đã bị ĐCSTQ ép buộc để phục vụ cho nó, nếu như vào lúc “Trời diệt Trung Cộng” mà vẫn không biết hối cải thì sẽ không còn cơ hội đắc cứu nữa; một khi “Trời diệt Trung Cộng” thì hy vọng của những người này đã hết mất rồi.

Hai câu thơ sau “Tia chớp phóng tới trinh nữ sẽ trở nên rất tai hại; Bay lên từ dưới đất và lơ lửng trên không trung”. “Tia chớp phóng tới trinh nữ” (The lightning to the virgin) ở đây rất khó khiến người ta lý giải; thực ra nó ám chỉ điều tương tự với cụm từ “brain storm” trong tiếng Anh, nghĩa là “sáng kiến bất chợt” hay “xúc động”. Như vậy “Tia chớp phóng tới trinh nữ sẽ trở nên rất tai hại” chính là nói rằng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, giữa các loại tuyên truyền độc hại của ĐCSTQ, có những người sẽ bị tà ác đưa vào đầu “những sáng kiến bất chợt” và bị “xúc động”, điều này đối với họ mà nói là “rất tai hại”. Nếu như họ tin theo những “sáng kiến bất chợt” này và tham dự bức hại Pháp Luân Công, thì chính là phạm phải tội ác to lớn và trở thành phần tử của ĐCSTQ. Mắt Thần như điện, hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Do đó, khi mà “Trời diệt Trung Cộng” thì những người này sẽ cùng ĐCSTQ chịu quả báo, sẽ bị “bay lên từ dưới đất và lơ lửng trên không trung”; giống hệt lời tiên tri về kết cục bi thảm của nhà độc tài Mussolini trong Đại Thế chiến II.

Nguyên nhân chân chính sự diệt vong của “La Mã”

Các Thế Kỷ X, Khổ 65

Nguyên văn tiếng Pháp:

O vaste Rome ta ruyne s’approche,
Non de tes murs, de ton sang & substance :
L’aspre par lettres fera si horrible coche,
Fer poinctu mis à tous iusques au manche.

Tiếng Anh:

O vast Rome, thy ruin approaches,
Not of thy walls, of thy blood and substance:
The one harsh in letters will make a very horrible tick mark,
Pointed steel driven into all up to the hilt.

Tiếng Việt:

Ô! La Mã bao la, sự sụp đổ của ngươi đến gần,
Không phải tường thành, mà là nợ máu và bản chất của ngươi:
Kẻ thô bạo với Đại Pháp sẽ bị đánh một ký hiệu thật khủng khiếp,
Bị đâm bởi thanh gươm tới ngập cả cán.

Trong câu thơ thứ ba bản tiếng Anh, nguyên văn từ tiếng Pháp “coche” (thì hiện tại của “cocher”) được dịch thành “notch” (đánh dấu khắc); nay chúng ta đổi lại thành “tick mark” (dấu ký hiệu) cho chính xác hơn.

Bài thơ này tiên tri về nguyên nhân căn bản sự diệt vong của ĐCSTQ, đó chính là trở thành kẻ địch của Đại Pháp vũ trụ; đồng thời, bài thơ còn làm rõ một đạo lý, ấy chính là bất cứ đoàn thể, chính quyền hay quốc gia nào, cho dù có hùng mạnh và rộng lớn đến cỡ nào, nếu trở thành kẻ địch của Đại Pháp vũ trụ thì cuối cùng phải chịu kết cục diệt vong. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng tân sinh duy nhất của vũ trụ trong thời kỳ tối hậu; lịch sử của vũ trụ từ trước tới nay, cũng như hết thảy an bài đều vì sự thành công của Chính Pháp; do đó nếu lực lượng nào phản đối Đại Pháp vũ trụ thì nhất định cuối cùng sẽ diệt vong.

Hai câu thơ đầu “Ô! La Mã bao la, sự sụp đổ của ngươi đến gần; Không phải tường thành, mà là nợ máu và bản chất của ngươi” nói rõ sự diệt vong của chính quyền ĐCSTQ không phải là vì “tường thành” của nó cao lớn hay bền chắc thế nào, cũng không phải là vì quân đội của nó hùng mạnh ra sao, mà chính là vì “nợ máu” của nó trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và “bản chất” “giả, ác, bạo” của nó. Chúng ta biết rằng ĐCSTQ nhất định sẽ diệt vong khi “Trời diệt Trung Cộng”, khi ấy “tường thành” của nó dẫu cao lớn, vững chắc thế nào thì có tác dụng gì đâu? Trong quá trình bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã hại chết rất nhiều thánh đồ của Đại Pháp, đồng thời biểu lộ bản chất “giả, ác, bạo” phản vũ trụ, thiên lý bất dung, Trời oán người phẫn nộ; kết cục diệt vong của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi.

Hai câu thơ sau “Kẻ thô bạo với Đại Pháp sẽ bị đánh một ký hiệu thật khủng khiếp; Bị đâm bởi thanh gươm tới ngập cả cán”. Trong Phần 5, Chương III chúng ta đã giải thích qua, “Thánh ngôn” (divine word) là chỉ Đại Pháp căn bản của vũ trụ được Chủ Thần giảng cho chúng Thần, chúng vật chất và chúng sinh trong vũ trụ, cũng chính là Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”; bất cứ khi nào «Các Thế Kỷ» dùng “word” hoặc “letter” thì đều là đại biểu cho “Đại Pháp”.

Trên thực tế, trong quá trình tân sinh của vũ trụ, sự tồn vong của mỗi sinh mệnh là hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của sinh mệnh ấy đối với “Pháp Luân Đại Pháp”; hết thảy sinh mệnh đều nhờ sự từ bi cứu độ của “Pháp Luân Đại Pháp” mà được tân sinh; bất cứ ai phản đối Đại Pháp thì tự nhiên đánh mất đi cơ hội của chính mình.

Thanh toán đồng minh của ĐCSTQ

Các Thế Kỷ X, Khổ 20

Nguyên văn tiếng Pháp:

Tous les amys qu’auront tenu party,
Pour rude en lettres mis mort & saccagé,
Biens publiez par fixe grand neanty,
Onc Romain peuple ne fut tant outragé.

Tiếng Anh:

All the friend who will have belonged to the party,
For the rude in letters put to death and plundered:
Property up for sale at fixed price the great one annihilated.
Never were the Roman people so wronged.

Tiếng Việt:

Tất cả những bằng hữu đã từng thuộc về đảng,
Sẽ phải chết và bị tước đoạt vì vô lễ với Đại Pháp:
Tài sản được bán với giá cố định, thủ lĩnh bị tiêu hủy.
Chưa bao giờ những người La Mã lầm lẫn đến như vậy.

Bài thơ này tiên tri rằng sau khi ĐCSTQ diệt vong, các đồng minh của ĐCSTQ, đặc biệt là những người tham dự bức hại Pháp Luân Công, sẽ phải chịu thanh toán và tước đoạt tài sản.

Hai câu thơ đầu “Tất cả những bằng hữu đã từng thuộc về đảng; Sẽ phải chết và bị tước đoạt vì vô lễ với Đại Pháp” tiên tri: tất cả những “bằng hữu” của ĐCSTQ đều sẽ phải bị thanh toán; những ai đã thỏa hiệp với ĐCSTQ, đặc biệt sau khi đã biết về cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công mà vẫn làm ngơ, có thái độ “vô lễ” đối với Đại Pháp, thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng; trong đó những người tham dự bức hại Pháp Luân Công thì khẳng định là “Sẽ phải chết và bị tước đoạt vì vô lễ với Đại Pháp”; cũng như bài thơ trên, chữ “letters” ở đây là chỉ “Đại Pháp”.

“Tất cả những bằng hữu đã từng thuộc về đảng” ở đây bao gồm các thành viên ĐCSTQ, các cá nhân, đoàn thể, chính quyền trên thế giới đã từng đi theo hoặc làm ngơ trước việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công; nếu như không kịp thời tỉnh ngộ và hối cải trước khi “Trời diệt Trung Cộng”, thì kết cục cuối cùng của họ cũng thật bi thảm.

Hai câu thơ sau “Tài sản được bán với giá cố định, thủ lĩnh bị tiêu hủy; Chưa bao giờ những người La Mã lầm lẫn đến như vậy” tiến thêm một bước nữa, tiên tri về số phận các đồng minh của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công; sự “lầm lẫn” của “những người La Mã” ở đây chính là thái độ sai lầm của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì họ đã chọn đứng về phía ĐCSTQ tà ác.

Thanh toán dư nghiệt của ĐCSTQ

Các Thế Kỷ X, Khổ 77

Nguyên văn tiếng Pháp:

Trente adherans de l’ordre des quirettes
Bannis, leurs biens donnez ses aduersaires,
Tous leurs bienfaits seront pour demerites
Classe espargie deliurez aux corsaires.

Tiếng Anh:

Thirty adherents of the order of Quirites
Banished, their possessions given their adversaries:
All their benefits will be taken as misdeeds,
Fleet dispersed, delivered to the Corsairs.

Tiếng Việt:

Ba mươi kẻ trung thành với dòng dõi của Mars
Bị trục xuất, tài sản của họ được giao cho đối thủ:
Tất cả lợi ích của họ sẽ được coi như tội ác,
Hạm đội giải tán, được phân cho cướp biển.

Để phá giải bài thơ này thì quan trọng nhất là giải thích được chữ “Quirites”. “Quirites” thường là chỉ công dân hoặc bình dân tại La Mã cổ; nếu giải thích như vậy thì bài thơ này tiên tri về các hậu duệ của người La Mã phải bị trừng phạt; hiển nhiên đây không phải là ý mà dự ngôn muốn biểu đạt.

Thực ra, chữ “Quirites” bắt nguồn từ chữ “Quirinus”, mà “Quirinus” là “thần chiến tranh” trong thần thoại La Mã, cũng chính là chiến thần “Mars” trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết La Mã cổ, thành Rome nguyên ban đầu là do hai người con của chiến thần “Mars” xây dựng nên; như vậy, người La Mã cổ có thể được tính là “dòng dõi của Mars”; vì thế “the order of Quirites” trong câu thơ đầu tiên chính là “dòng dõi của Mars”.

Chúng ta đều biết rằng trong «Các Thế Kỷ», “Mars” dùng để chỉ “Marx” hoặc “đảng cộng sản”; do đó câu thơ đầu tiên “Ba mươi kẻ trung thành với dòng dõi của Mars” hiển nhiên là chỉ đám con cháu dư nghiệt của ĐCSTQ.

Cũng như vậy, “sự diệt vong của La Mã” trong Các Thế Kỷ X, Khổ 65 được phân tích ở trên chính là được dùng để ám chỉ “sự diệt vong của ĐCSTQ”.

Bài thơ tiên tri nói rằng, các dư nghiệt của ĐCSTQ nhất định phải chịu thanh toán tương ứng; họ đã đi theo ĐCSTQ để được thăng quan phát tài, tích lũy của cải “phi pháp”, do đó phải bị tước đoạt lại; bản thân họ cũng phải bị “trục xuất”.

Câu thơ cuối cùng “Hạm đội giải tán, được phân cho cướp biển” tiên tri quân đội tà ác của ĐCSTQ sẽ bị giải tán và được giao lại cho nhân dân và quốc gia thay vì đảng; một bộ phận quân đội ĐCSTQ cũng có khả năng trở thành giặc cướp, tiếp tục làm kẻ thù của nhân dân.

Mai táng tàn dư của ĐCSTQ

Các Thế Kỷ X, Khổ 31

Nguyên văn tiếng Pháp:

Le sainct empire viendra en Germanie,
Ismaëlites trouueront lieux ouuerts.
Anes voudront aussi la Carmanie,
Les soustenans de terre tous couuerts.

Tiếng Anh:

The Holy Empire will come into Germany,
The Ishmaelites will find open places:
The asses will want also Carmania,
The supporters all covered by earth.

Tiếng Việt:

Đế chế Thần thánh sẽ tiến nhập vào Đức,
Hậu duệ của Ishmael sẽ tìm được những nơi thoáng đãng:
Các con lừa cũng sẽ mơ tưởng Carmania,
Những người ủng hộ đều sẽ bị chôn vùi bởi đất.

Bài thơ này tiên tri sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc sẽ trở thành một “Đế chế Thần thánh” (Holy Empire), nơi Đại Pháp hồng truyền, trong khi đó các tàn dư ĐCSTQ sẽ bị chôn vùi cùng lịch sử.

Câu thơ đầu tiên “Đế chế Thần thánh sẽ tiến nhập vào Đức” là dùng thủ pháp “lấy cổ dụ kim”, đồng thời kế thừa Các Thế Kỷ III, Khổ 37 đã được phân tích trong Phần 3 Chương III, trong đó nói: “Một môn phái mới của những nhà triết học; Xem thường cái chết, vàng, danh dự và của cải; Sẽ không chỉ giới hạn trên những ngọn núi của nước Đức; Để theo họ, họ sẽ có quyền năng và những đám đông.” Khi ấy tôi phân tích như sau: Trước đây người ta vẫn coi bài thơ này là miêu tả phong trào cải cách Kháng Cách (Protestant Reformation) của Cơ Đốc giáo khởi nguồn từ nước Đức; thế nhưng cải cách tôn giáo của Martin Luther đã xảy ra trước khi Nostradamus viết «Các Thế Kỷ» 100 năm, cần gì phải tiên tri nữa, huống hồ Nostradamus là một giáo đồ Thiên Chúa giáo kiền thành, đối với cải cách tôn giáo giữ thái độ rất bảo thủ. Kỳ thực, đây là một bài thơ “lấy cổ dụ kim” điển hình; nó tiên tri rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ hồng truyền tại Trung Quốc, cuối cùng “Sẽ không chỉ giới hạn trên những ngọn núi của Trung Quốc”, mà hồng truyền toàn thế giới.

Cũng tương tự như vậy, “Đế chế Thần thánh” trong bài thơ này ở bề mặt như thể nói về “Đế chế La Mã Thần thánh” được kiến lập tại nước Đức thời Trung Cổ, nhưng kỳ thực là dùng thủ pháp “lấy cổ dụ kim” để tiên tri về tương lai. Chúng ta biết rằng “sự diệt vong của La Mã” ở trên ám chỉ “sự diệt vong của ĐCSTQ”, như vậy kế thừa Đế chế La Mã—”Đế chế La Mã Thần thánh”—đương nhiên chỉ “tân Trung Quốc” được kiến lập sau khi ĐCSTQ diệt vong; mà “tân Trung Quốc” này thực sự là “Đế chế Thần thánh”, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền sẽ đem lại vinh diệu cho nơi đây; chữ “Đức” (Germany) ở đây cũng ám chỉ “đất nước của đạo đức”.

Câu thơ thứ hai “Hậu duệ của Ishmael sẽ tìm được những nơi thoáng đãng”: đây là một câu châm biếm mỉa mai; “Ishmael” là “kẻ thù chung của xã hội” được giảng trong «Thánh Kinh», trong bài thơ này ám chỉ ĐCSTQ tà ác; “những nơi thoáng đãng” (open places) này chính là “nghĩa địa” để đặt nấm mồ các hậu duệ của ĐCSTQ, đối ứng với câu thơ thứ tư “Những người ủng hộ đều sẽ bị chôn vùi bởi đất”.

Câu thơ thứ ba “Các con lừa cũng sẽ mơ tưởng Carmania”: đây là lời châm biếm chua cay đối với các tàn dư ĐCSTQ, sau khi “tìm được những nơi thoáng đãng (nghĩa địa)”, họ vẫn ảo tưởng “thua keo này ta bày keo khác”, nhưng tất cả chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi.

“Carmania” là một địa khu thuộc Ba Tư cổ. Năm 300 TCN, trong một cuộc viễn chinh của Alexander Đại đế đứng đầu Vương quốc Macedonia cổ đại, ông dẫn đại quân đi xuyên qua sa mạc lớn; trên đường đi, đoàn quân chết rất nhiều người vì thiếu lương thực, gần như rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng; mãi cho tới một ngày kia, họ đến được vùng miền Nam Carmania; nơi đây đất đai phì nhiêu, lương thực sung túc, đại quân của Alexander Đại đế cuối cùng đã được cứu thoát.

Tuy nhiên, các tàn dư ĐCSTQ “sẽ tìm được những nơi thoáng đãng (nghĩa địa)” mà vẫn “mơ tưởng Carmania” thì đúng là ảo tưởng, nên câu thơ mới ví họ như “các con lừa”.

Khi “Trời diệt Trung Cộng” thì nhất định sẽ thanh lý sạch sẽ toàn bộ tập đoàn tà ác ĐCSTQ, đương nhiên cũng không bỏ qua các tàn dư ĐCSTQ, do đó câu thơ thứ tư mới nói: “Những người ủng hộ (ĐCSTQ) đều sẽ bị chôn vùi bởi đất”. Các tàn dư ủng hộ ĐCSTQ sẽ không còn nơi nào dung nạp nữa, mà chư Thần sẽ an bài đất long nủi lở để mai táng họ.

(Hết)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/15/53827.htmlNgày đăng: 17-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.