Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (19): Mặt trăng thống trịTác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

CHƯƠNG III: Vũ trụ Chủ Thần tại nhân gian

Các loại dự ngôn trong lịch sử trên thế giới đều giảng rằng, vào thời kỳ nguy nan cuối cùng của nhân loại, sẽ có Thần Phật hạ thế độ nhân, cứu độ chúng sinh. Trong Phật giáo nói đến “vị Phật tương lai” là Phật Di Lặc; kỳ thực trong Phật giáo còn có dự ngôn về Chuyển Luân Thánh Vương đến Chính Pháp và độ nhân tại thế gian. Có một số người lẫn lộn giữa “Chuyển Luân Thánh Vương” và “Chuyển Luân Vương”. “Chuyển Luân Thánh Vương” chỉ có một vị, chính là vị Giác Giả Chính Pháp độ nhân tại xã hội nhân loại thời mạt thế. Trong «Thánh Kinh» cũng giảng rằng Thần sẽ tới nhân gian và Thượng Đế sẽ tiến hành thẩm phán tối hậu đối với nhân loại. Cuốn sách tiên tri «Các Thế Kỷ» là những lời khải thị mà Thần cấp cho nhân loại, chủ yếu tiên tri về thời kỳ nguy nan tối hậu của nhân loại, rằng Thượng Đế Toàn Năng hạ thế như thế nào, cứu độ thế nhân ra sao, và quá trình cứu vãn toàn bộ vũ trụ như thế nào.

Phần 1: Phá vỡ sự thống trị của Mặt trăng

Trong «Các Thế Kỷ» có đề cập tới hai thập niên tối quan trọng trong lịch sử nhân loại, chính là hai mươi năm thống trị của Mặt trăng. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại Các Thế Kỷ I, Khổ 48 ở phần giới thiệu, nói về “Sự thống trị của Mặt trăng và khả năng kết thúc nền văn minh nhân loại”:

Các Thế Kỷ I, Khổ 48

Nguyên văn tiếng Pháp:

Vingt ans du regne de la Lune passez,
Sept mil ans autre tiendra sa Monarchie :
Quand le Soleil prendra ses iours lassez,
Lors accomplit & mine ma prophetie.

Tiếng Anh:

When twenty years of the Moon’s reign have passed
another will take up his reign for seven thousand years.
When the exhausted Sun takes up his cycle
then my prophecy and threats will be accomplished.

Tiếng Việt:

Khi hai mươi năm sự thống trị của Mặt trăng qua đi
Một vật thể khác sẽ tiếp nhận sự thống trị trong bảy ngàn năm.
Khi Mặt trời đã mệt mỏi rã rời tiếp tục chu kỳ vận chuyển
Là lúc lời tiên tri và đe dọa này đi đến hồi kết.

Trong phần giới thiệu chúng ta đã phân tích:

Bài thơ nói rằng sau khi sự thống trị của Mặt trăng trải qua 20 năm, Mặt trời sẽ tiếp tục sự vận chuyển, đến lúc ấy hết thảy tiên tri và cảnh tỉnh trong «Các Thế Kỷ» đối với nhân loại sẽ kết thúc. Đây quả là một viễn cảnh đáng sợ đối với nhân loại, và nếu không xử lý tốt thì quả là nguy hiểm. Từ bề mặt chữ mà xét thì “sự thống trị của Mặt trăng” chính là cảnh tượng đêm đen của nhân loại, là hai thập niên đêm trường dài đằng đẵng; xã hội nhân loại có khả năng bị một loại thế lực tà ác không chế tại một mức độ nhất định, và nếu như nhân loại không thể nhận rõ và chiến thắng chủng tà ác này, thì đêm dài sẽ thành vĩnh viễn, Mặt trời sẽ không thể mọc lên được nữa, nhân loại tiến tới diệt vong. Với trận đại chiến giữa Chính và tà này thì trong «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» đã đề cập đến rồi, đây chính là trận chiến tối hậu Armageddon.

Chúng ta cũng đã đề cập rằng: Căn cứ vào lịch pháp của người Maya, thời gian kết thúc tối hậu này là rơi vào khoảng tháng 12 năm 2012; ngoài ra tiên tri của người Maya cũng nói: Từ năm 1992 đến năm 2012 là chu kỳ cuối cùng trong đại chu kỳ 5.000 năm của hệ Ngân Hà, cũng là thời kỳ tịnh hóa của Địa cầu; thời gian của “thời kỳ tịnh hóa” này là 20 năm. Như vậy 20 năm trước năm 2012, trên thế giới có sự kiện trọng yếu nào liên quan đến “tịnh hóa” phát sinh? Mọi người đều biết rằng, năm 1992 là năm người sáng lập Pháp Luân Công, Lý Hồng Chí Tiên sinh bắt đầu truyền Pháp Luân Công tại Trung Quốc; tại Trung Quốc lúc ấy, Pháp Luân Công được gọi là Đại Pháp cao tầng, có tác dụng “tịnh hóa” cả thân thể lẫn tâm hồn con người. Lần đầu tiên trong lịch sử, Lý Hồng Chí Tiên sinh đề xuất “Chân-Thiện-Nhẫn” là đặc tính căn bản của vũ trụ, khiến tâm tính và đạo đức con người đề cao, vạn vật trên thế giới đều tìm kiếm con đường phản bổn quy chân; đến hiện tại, Pháp Luân Công đã hồng truyền tại hơn 114 nước trên thế giới. Hiển nhiên, cái gọi là “sự thống trị của Mặt trăng” cùng với Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là có quan hệ. Tuy nhiên, mảnh đất Trung Quốc, nơi truyền bá chủ yếu của Pháp Luân Đại Pháp, lại nằm dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác. Từ năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu tiến hành đàn áp tàn khốc những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; như vậy “sự thống trị của Mặt trăng” phải chăng chính là sự thống trị của ĐCSTQ, là sự cản trở và bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp? Vấn đề này không còn đơn giản nữa.

Viễn cảnh đáng sợ về sự diệt vong của vũ trụ

Các Thế Kỷ I, Khổ 69

Nguyên văn tiếng Pháp:

La grand montagne ronde de sept estades,
Apres paix, guerre, faim, inundation,
Roulera loing, abysmant grand contrades,
Mesmes antigues, & grand fondation.

Tiếng Anh:

The great mountain, round, seven estrades,
after peace, war, famine, flooding.
It will spread far, drowning great countries,
even antiquities and their mighty foundations.

Tiếng Việt:

Ngọn núi vĩ đại, hình tròn, bảy cái đài,
Sau hòa bình, chiến tranh, nạn đói, và lũ lụt.
Nó sẽ lan xa, nhấn chìm những quốc gia vĩ đại,
Ngay cả các di chỉ và nền móng đồ sộ của chúng.

Bài thơ tiên tri này miêu tả cảnh tượng đáng sợ về khả năng diệt vong của cựu vũ trụ. “Ngọn núi vĩ đại, hình tròn, bảy cái đài” ở đây là hình dung biểu hiện của một tầng thứ nhất định trong vũ trụ. Trong Phật gia có nói rằng nơi chúng ta đang ở là “Nam Thiệm Bộ Châu” ở phía Nam “núi Tu Di”; như vậy từ một trình độ nào đó mà giảng, “núi Tu Di” này có thể được xem là một “tiểu vũ trụ”. “Bảy cái đài” và “Ngọn núi vĩ đại, hình tròn” ở đây chính là chỉ tiểu vũ trụ của chúng ta tại một tầng thứ nhất định. Vũ trụ chúng ta đến hiện tại, tại một trình độ nhất định, là có đặc điểm “con số bảy vĩ đại”. Rất nhiều thứ dùng số “bảy” này, ví dụ sách «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» giảng về: bảy cái chân đèn bằng vàng, bảy ngôi sao đại biểu cho bảy giáo hội, cuộn giấy với bảy phong ấn của Thần, bảy vị thiên sứ, bảy tai họa thịnh hành, bảy cái chén vàng, v.v. Trong Phật giáo giảng về quá khứ có sáu vị Phật nguyên thủy hạ thế độ nhân, thêm Phật Thích Ca Mâu Ni là bảy vị Phật. Trong Các Thế Kỷ X, Khổ 74 nói về “Sự tuần hoàn của con số ‘bảy’ vĩ đại và thời gian đại đào thải”, cũng là nói về “Bảy cái đài” và “Ngọn núi vĩ đại, hình tròn”. Ngay cả bài thơ tiên tri ở trên cũng rất đặc biệt trong cách sắp xếp; nó là Các Thế Kỷ I, Khổ 69, tức ngay trước bài thơ số 70 trong Các Thế Kỷ I. Lại nữa, mỗi cuốn trong «Các Thế Kỷ» đều có 100 bài thơ, duy chỉ có Các Thế Kỷ VII là chỉ có 6×7=42 bài thơ tiên tri. Tất cả đều ám chỉ “con số bảy vĩ đại” mà Nostradamus đề cập trong Các Thế Kỷ I, Khổ 48. Nếu như sự “tịnh hóa” của vũ trụ không thành công, thì vũ trụ này có lẽ sẽ tiến tới diệt vong.

Như vậy vào thời kỳ tối hậu mà vũ trụ có thể diệt vong ấy, sẽ xuất hiện các loại tai nạn, như trong câu thơ thứ hai nói là “Sau hòa bình, chiến tranh, nạn đói, và lũ lụt”, vũ trụ có thể tiến tới hủy diệt, “Ngay cả các di chỉ và nền móng đồ sộ của chúng”. Sau đó sẽ có thể là điều Các Thế Kỷ I, Khổ 48 nói: “Khi Mặt trời đã mệt mỏi rã rời tiếp tục chu kỳ vận chuyển; Là lúc lời tiên tri và đe dọa này đi đến hồi kết.” Hết thảy tiên tri và cảnh tỉnh trong «Các Thế Kỷ» đều đến kết thúc, hết thảy nỗ lực cũng đã trở nên uổng phí rồi.

Hiển nhiên, đây không phải là tình huống mà chúng ta hy vọng; và từ 500 năm trước, Thượng Đế Toàn Năng đã lưu lại dự ngôn «Các Thế Kỷ» để cảnh tỉnh nhân loại, mục đích chủ yếu cũng là tránh những loại tình huống như vậy phát sinh.

Mặt trăng và Mặt trời

Các Thế Kỷ IV, Khổ 30

Nguyên văn tiếng Pháp:

Plus vnze fois Luna Sol ne voudra,
Tous augmentez & baissez de degré :
Et si bas mis que peu or on coudra,
Qu’apres faim, peste, decouuert le secret.

Tiếng Anh:

Eleven more times the Moon the Sun will not want,
All raised and lowered by degree:
And put so low that one will stitch little gold:
Such that after famine plague, the secret uncovered.

Tiếng Việt:

Hơn 11 lần Mặt trăng Mặt trời sẽ không muốn,
Tất cả thăng lên và hạ xuống bởi cấp bậc:
Và đặt thật thấp để người sẽ khâu sợi chỉ nhỏ vàng:
Như vậy sau nạn đói dịch bệnh, bí mật được tiết lộ.

Bài thơ tiên tri này nói về hai mươi năm sự thống trị của Mặt trăng, và quan hệ giữa Mặt trăng và Mặt trời. Sự thống trị của Mặt trăng trong thời kỳ tối hậu của nhân loại tạo thành “hai thập niên đêm trường dài đằng đẵng”; Mặt trăng và Mặt trời tranh đoạt bầu trời, “Tất cả thăng lên và hạ xuống bởi cấp bậc”, cạnh tranh với nhau trong 11 năm, mà “Mặt trăng Mặt trời sẽ không muốn”. Việc Mặt trăng bị “đặt thật thấp” ở đây có nội hàm gì, và “để người sẽ khâu sợi chỉ nhỏ vàng” có nghĩa là gì? Ở bề mặt thì là Mặt trăng và Mặt trời cạnh tranh với nhau, và bí mật giữa họ sẽ được tiết lộ “sau nạn đói dịch bệnh”; nhưng nếu như chúng ta tiết lộ bí mật sớm hơn, thì có thể cứu được nhiều người hơn.

Kỳ thực “bí mật” này đối với đệ tử Đại Pháp thì căn bản không phải là bí mật; chúng ta đã biết rằng “sự thống trị của Mặt trăng” và Pháp Luân Đại Pháp là có liên quan. Hai thập niên sự thống trị của Mặt trăng cũng là thời kỳ tịnh hóa 20 năm của Địa cầu, mà điều khiến nhân loại và Địa cầu được tịnh hóa thì chính là Pháp Luân Đại Pháp; như vậy Pháp Luân Đại Pháp chính là “Mặt trời” mà bài thơ tiên tri nói đến. Còn “sự thống trị của Mặt trăng”, ở một phương diện nào đó, là bao gồm sự thống trị của ĐCSTQ, sự cản trở và bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp; nhưng bài thơ tiên tri nói “Mặt trăng Mặt trời sẽ không muốn”. Kỳ thực các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều biết rằng trong nhiều lần giảng Pháp, Sư Tôn đã đề cập đến sự can nhiễu và phá hoại của “cựu thế lực” trong vũ trụ đối với Chính Pháp; “Mặt trăng” trong bài thơ tiên tri này thực ra là chỉ “cựu thế lực”. Sự phá hoại và can nhiễu Chính Pháp của cựu thế lực chính là điều mà “Mặt trời sẽ không muốn”.

Để chân chính lý giải “Chính Pháp” là gì, “cựu thế lực” là ai, thì nhất định phải học các bài giảng Pháp có liên quan của Lý Hồng Chí Tiên sinh. Ở đây, tôi chỉ căn cứ vào các khải thị trong «Các Thế Kỷ» để thuyết minh đơn giản về “Chính Pháp” và “cựu thế lực”.

Trong Các Thế Kỷ I, Khổ 48 ở trên đã đề cập, trong hai thập niên thống trị của Mặt trăng, nếu như nhân loại và Địa cầu không được “tịnh hóa” tốt trong 20 năm này, thì nhân loại, Địa cầu và vũ trụ có thể tiến tới diệt vong. Từ quan điểm của Phật gia mà xét, sự tồn tại của vũ trụ là do sự tồn tại và biểu hiện của Pháp vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau, và sự tiêu vong của vũ trụ thì cũng là bởi vì Pháp vũ trụ không còn “linh” nữa, không thể tiếp tục duy trì sự tồn tại của vũ trụ nữa. Như vậy, vũ trụ muốn thoát khỏi thảm cảnh tiêu vong thì nhất định phải đem Pháp vũ trụ ra “quy chính”, để vũ trụ được “tân sinh”. Vậy thì nếu như trong thời kỳ “tịnh hóa” 20 năm này của nhân loại và Địa cầu, Sư phụ của Đại Pháp truyền xuất Đại Pháp vũ trụ—Pháp Luân Đại Pháp để “tịnh hóa” nhân loại và vũ trụ, thì chính là dùng Pháp Luân Đại Pháp để chính lại Pháp vũ trụ, từ đó khiến vũ trụ “tân sinh”; quá trình này có thể được gọi là “Chính Pháp”.

Thế nhưng, trong vũ trụ tồn tại một số cựu nhân tố, gọi là “cựu thế lực”. Chúng đã biết quá trình Chính Pháp của Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng “tân sinh” của vũ trụ, do đó chúng muốn tham dự và không chế tiến trình Chính Pháp, thông qua cách này để bảo lưu những thứ của chúng trong vũ trụ cũ. Vấn đề là, sự tiêu vong của vũ trụ là vì Pháp trong vũ trụ đã không còn “linh” nữa, những “cựu thế lực” này đều là sản vật của Pháp trong vũ trụ; chúng không biết vũ trụ sau khi tân sinh có dạng thế nào, do đó mới lấy cớ “bang trợ” để “can nhiễu và phá hoại” Đại Pháp Chính Pháp. Trong quá trình Chính Pháp, chúng không chịu đồng hóa với Pháp Luân Đại Pháp khiến vũ trụ “tân sinh”, mà lại dùng Pháp của cựu vũ trụ không còn “linh” nữa để an bài quá trình Chính Pháp; với kết quả là khiến sự “tân sinh” của vũ trụ thất bại. Tôi đã từng nói qua: «Các Thế Kỷ» đối với các sự kiện lịch sử thì đứng từ các giác độ, thậm chí các tầng thứ khác nhau để tiến hành miêu tả; bài thơ tiên tri nói trên bao gồm khải thị về hết thảy nhân tố của vũ trụ cần đối đãi như thế nào đối với Chính Pháp.

Một ví dụ nổi bật về “sự can nhiễu và phá hoại” của “cựu thế lực” đối với Chính Pháp chính là mượn cớ “tạo hoàn cảnh dựng lập uy đức” cho đệ tử Đại Pháp, từ đó khống chế các thế lực tà ác bức hại Pháp Luân Công. Vì sao những “cựu thế lực” này cho rằng bức hại Pháp Luân Công là việc tốt? Đây chính là kết quả của Pháp không còn “linh” nữa của cựu vũ trụ. Chúng ta đều biết rằng người Trung Quốc có câu thành ngữ “trợ Trụ vi ngược”, ý nói giúp Trụ vương của nhà Thương hoang dâm vô đạo, tàn hại nhân dân, làm điều bạo ngược, rõ là đầy đủ cả thập ác. Những ai từng đọc qua «Phong Thần diễn nghĩa» đều biết rằng Trụ vương có một vị thầy gọi là Văn Thái Sư; ông ta thống lĩnh đại quân thay Trụ vương, nhiều lần thảo phạt trấn áp sự phản kháng, có thể được tính là kẻ “trợ Trụ vi ngược” nghiêm trọng nhất. Cuối cùng trên bảng phong Thần, Văn Thái Sư được phong làm “Lôi bộ chính thần”, gọi là chức “Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn”; còn bản thân Trụ vương được phong làm “Thiên hi tinh”. Lại như trong «Tây Du Ký», những yêu ma quỷ quái ngăn cản thầy trò Đường Tăng sang Tây thiên thỉnh kinh có thể nói đều là ác ma cả, thế nhưng những yêu quái lợi hại nhất lại chính là con thú do Bồ Tát cưỡi, hoặc Pháp khí của Thần tiên. Do đó trong Pháp của cựu vũ trụ, cách làm “cấp hoàn cảnh sáng tạo uy đức” cho người tu luyện, ở một ý nghĩa nào đó, được tính là “bang trợ” người tu luyện.

Vấn đề là “cựu thế lực” đã coi quá trình Chính Pháp của Pháp Luân Đại Pháp như một loại “quá trình tu luyện”, lại dùng Pháp vũ trụ không còn “linh” nữa để yêu cầu đệ tử Đại Pháp, hoàn toàn không đếm xỉa đến hy vọng “tân sinh” duy nhất của vũ trụ. Chúng chỉ muốn đạt được mục đích ích kỷ của chúng, và đã lợi dụng ĐCSTQ tà ác để bức hại điên cuồng Pháp Luân Công.

Chúng ta biết rằng, sách «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» giảng rằng quỷ Sa-tăng là tốt, con thú tà ác là tốt, chúng nguyên là được nhốt trong ngục không đáy, để đến một thời kỳ nhất định được thả ra; cũng nói rằng các loại tai nạn trong thời kỳ tối hậu của nhân loại đều đã được an bài mỹ mãn rồi, bao gồm cả đại đào thải tiêu hủy một lượng cực lớn chúng sinh, đây chính là an bài của “cựu thế lực”. “Cựu thế lực” khiến cho thế lực tà ác ngông cuồng, để những người được chúng coi là xấu xa không thể cứu độ bị đánh dấu con thú, cuối cùng bị đào thải, chúng cho rằng “đào thải” là phương pháp “tịnh hóa” tuyệt vời nhất dành cho nhân loại. Kỳ thực “cựu thế lực” chính là phá hoại Chính Pháp, bản thân chúng mới bị “đào thải”.

Tuy nhiên Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn không thừa nhận hết thảy an bài của “cựu thế lực”; Chính Pháp của Pháp Luân Đại Pháp là cho con người có cơ hội tiếp xúc với Đại Pháp, thông qua đồng hóa với Đại Pháp để tịnh hóa thân tâm họ, vận dụng hết khả năng để cứu độ chúng sinh, khiến số người bị đào thải được giảm thiểu. Do đó các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp dưới điều kiện bức hại nặng nề vẫn nỗ lực không ngừng, tranh thủ cứu độ thật nhiều sinh mệnh.

Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp giảng Pháp vào tiết Nguyên tiêu năm 2003

Các Thế Kỷ IV, Khổ 31

Nguyên văn tiếng Pháp:

La lune au plain de nuict sur le haut mont
Le nouueau sophe d’vn seul cerueau l’a veu,
Par ses disciples estre immortel semond,
Yeux au midy, en sens mains corps au feu.

Tiếng Anh:

The Moon in the full of night over the high mountain,
The new sage with a lone brain sees it:
By his disciples invited to be immortal,
Eyes to the south. Hands in bosoms, bodies in the fire.

Tiếng Việt:

Trăng tròn trong đêm treo trên đỉnh núi cao,
Tân Thánh nhân với đầu óc quạnh hiu nhìn nó:
Bởi các đệ tử của Ngài mời trở thành bất diệt,
Mắt nhìn phương Nam, tay đặt trước ngực, thân thể trong lửa.

Nguyên văn tiêu đề phiên dịch tiếng Trung của tác giả Lạc Tấn đối với bài thơ tiên tri này là: “Đầu thế kỷ 21, xuất hiện Cứu Thế Chủ sáng tạo kỳ tích”. Có một điểm chính xác, đó là bài thơ này nói về Cứu Thế Chủ của nhân loại; Ngài chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp—Lý Hồng Chí Tiên sinh. Từ gần 500 năm trước, bài thơ này đã tiên tri chính xác rằng, vào tiết Nguyên tiêu năm 2003, Cứu Thế Chủ của nhân loại, “tân Thánh nhân”, đã nhận “lời mời” từ “các đệ tử của Ngài” để giảng về chân lý “bất diệt” tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc Los Angeles; đây chính là “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003” của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Bài thơ này là Các Thế Kỷ IV, Khổ 31, tiếp theo Các Thế Kỷ IV, Khổ 30 đã được phân tích ở trên, trong đó nói về: “Hơn 11 lần Mặt trăng Mặt trời sẽ không muốn”. Hiện giờ chúng ta đã biết rằng, “hai thập niên thống trị của Mặt trăng” trong «Các Thế Kỷ» là từ năm 1992 đến 2012, như vậy “hơn 11 lần” chính là năm 2003. “Trăng tròn trong đêm” ở câu thơ thứ nhất nói rõ ngày này là ngày 15 Âm lịch; ngày 15 tháng 2 năm 2003, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã có bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003”, so với lời tiên tri 500 năm trước thật không sai điểm nào. Do vậy tôi mới nói “Đầu thế kỷ 21, xuất hiện Cứu Thế Chủ sáng tạo kỳ tích” chính là Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ảnh: Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên tiêu 2003 tại Los Angeles.

Chúng ta tiếp tục phân tích, câu thơ đầu tiên “Trăng tròn trong đêm treo trên đỉnh núi cao” là lời tiên tri hình tượng phi thường về hình thế thời bấy giờ: “Mặt trăng” chỉ “cựu thế lực” can nhiễu và phá hoại Chính Pháp, mà “hai thập niên sự thống trị của Mặt trăng” là chỉ sau khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất, “cựu thế lực” không ngừng can nhiễu và phá hoại trong 20 năm, trong đó ác liệt nhất là cuộc bức hại điên cuồng của ĐCSTQ tà ác đối với Pháp Luân Công. “Sự thống trị của Mặt trăng” là hình tượng của “sự thống trị trong bóng đêm”. Câu thơ này dùng “đêm” và “trăng tròn” “treo trên đỉnh núi cao” để ám chỉ hai năm trước năm 2003, tức năm 2001 và 2002. Đây là giai đoạn sự can nhiễu và phá hoại của “cựu thế lực” đối với Chính Pháp cũng như sự bức hại điên cuồng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công lên đến đỉnh điểm, ngay sau khi ĐCSTQ tà ác dàn dựng “vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” để vu khống Pháp Luân Công.

Câu thơ thứ hai “Tân Thánh nhân với đầu óc quạnh hiu nhìn nó”, ở một phương diện nói rằng “tân Thánh nhân” Lý Hồng Chí Sư phụ là Giác Giả duy nhất truyền chính Pháp trên thế giới hiện nay; ở phương diện khác dùng “nhìn nó” (Mặt trăng) để miêu tả rằng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003“, nội dung chủ yếu là liên quan đến vấn đề “cựu thế lực”. Câu thơ thứ ba “Bởi các đệ tử của Ngài mời trở thành bất diệt” đã chỉ rõ Pháp Luân Đại Pháp là chân lý vĩnh viễn bất diệt, là hy vọng cứu vãn duy nhất của toàn vũ trụ.

Câu thơ thứ tư “Mắt nhìn phương Nam, tay đặt trước ngực, thân thể trong lửa” là tiên tri về Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp làm mẫu thủ ấn đại Liên Hoa khi phát chính niệm: “Mắt nhìn phương Nam” biểu lộ rõ khí phách vương giả; “tay đặt trước ngực” là lập thế Liên Hoa thủ ấn, phát chính niệm thanh trừ tà ác; “thân thể trong lửa” biểu thị khi Sư phụ của Đại Pháp làm mẫu phát chính niệm thì năng lượng cực đại, tựa như “Mặt trời phát ánh lửa”; đồng thời ám chỉ “Mặt trời” trong «Các Thế Kỷ» là chỉ Pháp Luân Đại Pháp.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/1/19/50527.htmlNgày đăng: 15-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.