Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 60 – Tượng kết toàn vănTác giả: Mộc Tử

Tượng 60 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa, hai vị Lý, Viên làm động tác đẩy lưng (“thôi bối”), “thôi” (推) [tuī] {đẩy} ẩn dụ chữ “thoái” (退) [tuì] {rút}. Một khi “thoái”, là có thể giải dấu ấn của ma đỏ.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 60 (Tượng kết toàn văn)

Sấm viết:

Nhất âm nhất dương
Vô chung vô thủy
Chung giả nhật chung
Thủy giả tự thủy

Tụng viết:

Mang mang thiên số thử trung cầu
Thế đạo hưng suy bất tự do
Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận
Bất như thôi bối khứ quy hưu

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Một âm một dương
Không cuối không đầu
Người cuối ngày cuối
Người đầu từ đầu

Tụng rằng:

Số Trời mênh mang ở trong cầu
Thói đời hưng suy chẳng tự do
Nói nghìn vạn lần cũng không hết
Không bằng đẩy lưng rồi nghỉ ngơi

Giải:

“Nhất âm nhất dương, Vô chung vô thủy, Chung giả nhật chung, Thủy giả tự thủy” (Một âm một dương, Không cuối không đầu, Người cuối ngày cuối, Người đầu từ đầu): vũ trụ cũ kết thúc, vũ trụ mới bắt đầu, con người phải lựa chọn để tiến nhập vị lai.

“Mang mang thiên số thử trung cầu, Thế đạo hưng suy bất tự do” (Số Trời mênh mang ở trong cầu, Thói đời hưng suy chẳng tự do), tương hỗ với hai câu trong Tượng 1, tức tổng Tượng bắt đầu, “Mang mang thiên địa, Bất tri sở chỉ” (Trời đất mênh mang, Không biết chốn dừng). “Thử trung cầu”, chữ “thử” (此) ở đây có thể tách thành “thất” (七) {bảy} và “chỉ” (止) {dừng}. Số Trời ở đây chính là “bảy”, tương ứng với câu “Hổ đấu long tranh sự chính kỳ” (Long tranh hổ đấu sự thật kỳ) trong Tượng 1 hay tổng Tượng, “kỳ” (奇) [qí] {kỳ lạ} ám chỉ “thất” (七) [qī] {số bảy}. Ý rằng «Thôi Bối Đồ» luận từ triều Đường trở đi, trải qua bảy triều đại, đến triều đại đỏ là dừng.

“Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận, Bất như thôi bối khứ quy hưu” (Nói nghìn vạn lần cũng không hết, Không bằng đẩy lưng rồi nghỉ ngơi): ý nói vũ trụ không nhớ kể quá khứ của hết thảy chúng sinh, chỉ cần thoái xuất tà giáo ma đỏ, không chửi rủa Đại Pháp, là có thể tiến nhập vị lai. Nếu có cơ hội thì tương lai sẽ bước trên con đường tu luyện, phản bổn quy chân. “Hưu” (休) [xiū] {nghỉ ngơi} với “tu” (修) [xiū] {tu luyện} là đồng âm.

Trong bức họa, hai vị Lý, Viên làm động tác đẩy lưng (“thôi bối”), “thôi” (推) [tuī] {đẩy} ẩn dụ chữ “thoái” (退) [tuì] {rút}. Một khi “thoái”, là có thể giải dấu ấn của ma đỏ. “Thoái” chính là chỗ then chốt nhất trong toàn bộ «Thôi Bối Đồ», là chìa khóa hướng tới tương lai, là mục đích cuối cùng mà hai vị Lý, Viên lưu lại dự ngôn này.

Tham khảo quy luật vận mệnh các triều đại:

1. Triều Đường: “Nhất quả nhất nhân” (Mỗi quả một nhân), 21 quả đại biểu 21 Hoàng đế triều Đường. “Nhị cửu tiên thành thật” (Hai chín trước thành thật) là khoảng 290 năm.

2. Ngũ Đại: “Thập tam đồng tử ngũ vương công” (Mười ba đồng tử năm vương công), chỉ 5 triều đại 13 Hoàng đế. “Ngũ thập tam tham vận bất thông” (Năm mươi ba xem vận bất thông) là 53 năm.

3. Triều Tống: “Nhị cửu tứ bát” (Hai chín bốn tám), “hai chín” chỉ Bắc Tống 9 Hoàng đế, Nam Tống 9 chủ; “bốn tám” chỉ lưỡng Tống tổng cộng 320 năm (8×4=32).

4. Triều Nguyên: “Tử tử tôn tôn ngũ ngũ nghi” (Con con cháu cháu năm năm nghi), triều Nguyên truyền được 10 Hoàng đế.

5. Triều Minh: “Bát cửu số tận” (Tám chín số tận), chỉ triều Minh tới Hoàng đế Sùng Trinh là trải qua 17 đời (=8+9).

6. Triều Thanh: Trong đồ hình con thuyền chở 10 người từ hướng Đông Bắc, chỉ triều Thanh sau khi nhập quan có 10 vị Hoàng đế.

7. Dân Quốc: “Nhất nhị tam tứ”, Dân Quốc có 5 vị Tổng thống. “Cước hạ vô lữ thủ vô mao”, chỉ 100 năm quốc vận (1912-2012). Chữ “thủ” (首) bỏ hai tóc (“mao”) ở trên và bỏ giày (“lữ”) ở dưới còn chữ “bách” (百), nghĩa là 100.

8. Triều đại đỏ: “Mạo nhi tu đới huyết vô đầu”, chỉ Trung Cộng hết bốn đời (Mao, Đặng, Giang, Hồ) là vong, cũng ám chỉ thống trị 64 năm (1949-2012).

Tham chiếu:

Triều Đường (khoảng 289 năm), dùng 8 Tượng.
Ngũ Đại (khoảng 53 năm), dùng 5 Tượng.
Triều Tống (khoảng 320 năm), dùng 10 Tượng.
Triều Nguyên (khoảng 98 năm), dùng 2 Tượng.
Triều Minh (khoảng 276 năm), dùng 8 Tượng.
Triều Thanh (khoảng 268 năm), dùng 11 Tượng.
Dân Quốc (khoảng 99 năm), dùng 8 Tượng.
Triều đại đỏ (khoảng 64 năm), dùng 5 Tượng.
Cộng thêm tổng Tượng mở đầu và 2 Tượng kết là tròn 60 Tượng.

Ghi chú:

Nguyên văn «Thôi Bối Đồ» trong loạt bài này lấy từ Wikipedia, ảnh lấy từ trên mạng, phần phá giải chỉnh lý từ các bài trên mạng. Loạt bài chỉ lý giải bản ý quẻ tượng của hai vị Lý, Viên, không dẫn thêm thuyết minh nào khác. Tất cả sự kiện lịch sử đều là an bài của vũ trụ cũ, hai vị Lý, Viên không phải người quyết định cuối cùng của cả vũ trụ, vấn đề năm 2012, chỉ để tham khảo. Hy vọng không dẫn khởi phỏng đoán nào khác của độc giả.

Mục đích chỉnh lý dự ngôn này là để giúp nhiều người Trung Quốc hơn nhìn rõ bản chất tà ác của Trung Cộng, từ đó thoái đảng tự cứu, lựa chọn cho mình tương lai tươi sáng.

(Hết)

Xem thêm:

>> Ca khúc: “Thôi Bối Đồ”
>> Những dự ngôn vĩ đại về thời đại ngày nay (5): Dự ngôn «Thôi Bối Đồ» triều Đường

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/3/24/n3207657.htmNgày đăng: 28-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.