Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 44 – Liên quân tám nước phân chia Trung QuốcTác giả: Mộc Tử

Tượng 44 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là tám cây đao, cây đao thứ ba từ trên xuống có lưỡi đao hướng lên trên, ám chỉ nước Mỹ không đồng ý phân chia Trung Quốc.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 44 (Liên quân tám nước phân chia Trung Quốc)

Sấm viết:

Sơn cốc thiếu nhân khẩu
Dục tiễu thất kỳ sào
Đế vương xưng đệ huynh
Phân phân thị anh hào

Tụng viết:

Nhất cá hoặc nhân khẩu nội đề
Phân Nam phân Bắc phân Đông Tây
Lục hào chiêm tận văn minh kiến
Kỳ bố tinh la nhật nguyệt tề

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Thung lũng thiếu nhân khẩu
Muốn quét sạch tổ ấy
Đế vương xưng anh em
Ào ào là anh hào

Tụng rằng:

Một cái hoặc người khóc trong miệng
Phân Nam phân Bắc phân Đông Tây
Bói hết sáu hào văn minh thấy
Cờ vải lưới sao nhật nguyệt tròn

Giải:

“Sơn cốc thiếu nhân khẩu, Dục tiễu thất kỳ sào” (Thung lũng thiếu nhân khẩu, Muốn quét sạch tổ ấy): chữ “cốc” (谷) bỏ “nhân khẩu” (人口) còn chữ “bát” (八), chữ “dục” (欲) bỏ hết “nhân khẩu bát” (人口八) còn chữ “đao” (刀), ám chỉ liên quân tám nước (bát quốc) đánh vào Bắc Kinh, Hoàng đế Quang Tự bỏ chạy (“đào”).

“Đế vương xưng đệ huynh, Phân phân thị anh hào” (Đế vương xưng anh em, Ào ào là anh hào): Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Nga, Đức, Ý, Áo-Hung, tám Đế quốc cùng xưng huynh đệ với nhau.

“Nhất cá hoặc nhân khẩu nội đề, Phân Nam phân Bắc phân Đông Tây” (Một cái hoặc người khóc trong miệng, Phân Nam phân Bắc phân Đông Tây): “Một cái hoặc người khóc trong miệng” là chữ “quốc” (国), ám chỉ quốc gia đối diện nguy cơ bị phân chia.

“Lục hào chiêm tận văn minh kiến, Kỳ bố tinh la nhật nguyệt tề” (Bói hết sáu hào văn minh thấy, Cờ vải lưới sao nhật nguyệt tròn): nước Mỹ kịch liệt phản đối ý kiến các nước, đề xuất chính sách mậu dịch “khai phóng mở cửa” (tương tự hiệp định tự do mậu dịch WTO ngày nay), chủ trương giữ nguyên chủ quyền và lãnh thổ Trung Quốc. Lại tiên phong lấy khoản bồi thường Canh Tý dùng cho phát triển giáo dục và giao lưu văn hóa Trung Quốc (“văn minh thấy”). Các quốc gia khác cũng đua nhau bắt chước. “Cờ vải lưới sao” là cờ sao kẻ sọc của Mỹ quốc. “Kỳ” (棋) {quân cờ} đồng âm với “kỳ” (旗) {lá cờ}.

Trong bức họa là tám cây đao, cây đao thứ ba từ trên xuống có lưỡi đao hướng lên trên, ám chỉ nước Mỹ không đồng ý phân chia Trung Quốc.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/2/20/n3175708.htmNgày đăng: 30-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.