Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 53 – Kết thúc chiến tranh thế giới IITác giả: Mộc Tử

Tượng 53 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa, bốn người ôm cung là tứ cường sau chiến tranh thế giới II: Trung, Mỹ, Anh, Xô.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 53 (Kết thúc chiến tranh thế giới II)

Sấm viết:

Đại loạn bình
Tứ di phục
Xưng huynh đệ
Lục thất quốc

Tụng viết:

Phong yên tịnh tận hải vô ba
Xưng vương xưng đế hựu thống hòa
Do hữu Sát Tinh ẩn Tây Bắc
Vị năng biến xướng thái bình ca

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Đại loạn bình
Tứ di phục
Xưng anh em
Sáu bảy nước

Tụng rằng:

Khói lửa sạch trơn biển không òa
Xưng vua xưng đế lại thống hòa
Do có Sát Tinh ẩn Tây Bắc
Chưa thể hát lớn thái bình ca

Giải:

“Đại loạn bình, Tứ di phục”: chiến tranh thế giới II kết thúc, phe Trục chiến bại, Đồng Minh thắng lợi.

“Xưng huynh đệ, Lục thất quốc” (Xưng anh em, Sáu bảy nước): Trung, Mỹ, Anh, Liên Xô, Pháp, 5 nước đứng đầu phe Đồng Minh đề nghị thành lập Liên Hợp Quốc vào năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc là một trong 5 thành viên cố định ở Hội đồng Bảo an.

“Phong yên tịnh tận hải vô ba, Xưng vương xưng đế hựu thống hòa” (Khói lửa sạch trơn biển không òa, Xưng vua xưng đế lại thống hòa): liên quan chặt chẽ với Tượng 51 “Hải cương vạn lý tận vân yên” (Ngoài biển vạn dặm đầy mây khói). Sau chiến tranh, công tác tái thiết bắt đầu, năm 1946 Trung Quốc chế định “Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc”. Ngày 19 tháng 4 năm 1948, Tưởng Giới Thạch trúng cử Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc (xưng đế). “Xưng đế” cũng tương hợp với “Quan trung Thiên Tử” ở Tượng 48 và “Ngô Sở Đế vương” ở Tượng 49. Còn “xưng vương” là Trung Cộng giả vờ đàm phán hòa bình (“thống hòa”), để rồi phát động nội chiến, tương ứng với “Xưng vương chỉ hợp tại Tần Châu” ở Tượng sau.

“Do hữu Sát Tinh ẩn Tây Bắc, Vị năng biến xướng thái bình ca” (Do có Sát Tinh ẩn Tây Bắc, Chưa thể hát lớn thái bình ca): Liên Xô chiếm cứ Đông Bắc đem nguyên vũ khí đạn dược của quân Nhật giao cấp cho Trung Cộng, Mao Trạch Đông tại Diên An ở Tây Bắc phái Lâm Bưu tiếp nhận vũ khí. Đây cũng là họa ngầm tạo điều kiện cho Trung Cộng cướp nước. “Sát Tinh” là sao năm cánh trên cờ máu của Trung Cộng.

Trong bức họa, bốn người ôm cung là tứ cường sau chiến tranh thế giới II: Trung, Mỹ, Anh, Xô.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/3/8/n3191099.htmNgày đăng: 17-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.